Trò chuyện triết học

  • Không thể có UNESCO nếu không có triết học

    Không thể có UNESCO nếu không có triết học

    04/05/2013 23:39

    UNESCO luôn được gắn liền với triết học, nhưng không phải triết học tư biện hay chuẩn tắc, mà là sự truy vấn mang tính phê phán cho phép nó mang lại ý nghĩa cho đời sống và cho hành động trong bối cảnh quốc tế. UNESCO được sinh ra từ một quá trình truy vấn về khả thể của, và những điều kiện cần thiết cho, việc xác lập nền hòa bình lâu dài và sự an ninh trong thế giới.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt