Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

Trên bước đường vô định của kiếp người, J. P. Sartre đã mang theo một định kiến do giáo dục gia đình và học đường hun đúc trong con người ông: không có Thượng Đế. Định kiến ấy, theo chúng tôi, vừa là khởi điểm, vừa là cứu cánh cho tất cả mọi nỗ lực hoạt động tư tưởng và hành động của ông. Nếu triết lý là đi tìm một ý nghĩa cho cuộc đời, và nếu triết gia là người được lựa chọn để thể hiện ý nghĩa ấy, thì Sartre đã tìm được cho ông (?) một ý nghĩa và đã tận lực truyền bá cùng chiến đấu cho ý nghĩa ấy: ý nghĩa của vô nghĩa, của phi lý, của hư vô.
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Học cách sống
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Khảo luận thứ hai về chính quyền
 • Cách ta nghĩ
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học
 • Từ bờ bên kia
 • Tri thức khách quan
Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt