Giáo dục "tự nhiên": ưu và khuyết

Giáo dục "tự nhiên": ưu và khuyết

Là con đẻ của “thế kỷ Ánh sáng” và thời khai minh, tư tưởng “duy nhiên” của Rousseau không phải là hoài cổ hay bảo thủ. Trái lại, nó có tính tiến bộ: cần phải phát hiện những quy luật tự nhiên, tức phát hiện lôgíc của sự phát triển và tăng trưởng để có thể áp dụng vào cho nhiều lĩnh vực của đời sống cá nhân lẫn cộng đồng: giáo dục, kinh tế, chính trị v.v... Tự nhiên, nơi Rousseau, không phải đối tượng để tôn thờ và thần thánh hóa theo kiểu ma thuật, mà là chỗ để con người khám phá những “cơ chế” khả dụng nhiều mặt. Triết thuyết duy nhiên trong giáo dục hoàn toàn có thể mang tính “khoa học”...
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Học cách sống
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Khảo luận thứ hai về chính quyền
 • Cách ta nghĩ
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học
 • Từ bờ bên kia
 • Tri thức khách quan

Chuyên đề triết học

 • Triết học lịch sử và khoa học lịch sử

  Triết học lịch sử và khoa học lịch sử

  21/07/2014 22:53

  Đáp lại sự ngu dốt về lịch sử của nhà triết học là sự dốt nát về triết học của nhà sử học, người thường lầm tưởng những mẫu chữ trong nhà trường đã bị tư tưởng hóa về chủ nghĩa duy vật lịch sử là triết học, hoặc những phán xét dốt nát của người mà vì không biết mà nhà sử học lầm là nhà triết học

 • Cuộc cách mạng siêu thực

  Cuộc cách mạng siêu thực

  20/07/2014 22:23

  Gắn kết bằng tình bạn, đắm chìm trong những cảm hứng nghệ thuật , quay cuồng trong những đam mê, sẵn sàng lao vào những cuộc xung đột, cãi vã và đoạn tuyệt để rồi lại cố gắng hàn gắn / kết nối…một giai đoạn lịch sử sôi động của nghệ thuật , một thế hệ những nghệ sĩ tài năng vĩ đại…tất cả đã góp phần làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của Nghệ Thuật

 • Triết lý là cái gì vậy?

  Triết lý là cái gì vậy?

  13/07/2014 22:19

  Triết lí cho chúng ta thấy rằng có những điều chúng ta tưởng là biết rồi mà sự thật chưa biết. Một triết lí bắt chúng ta phải suy tư hoài về những cái chúng ta có thể biết được; mặt khác nó nhắc nhở chúng ta phải khiêm tốn, nghĩ rằng cái mà chúng ta cho là biết rồi, là tri thức, sự thực chưa phải là tri thức

 • Lý tưởng giáo dục của Humboldt: Mô hình hay huyền thoại?

  Lý tưởng giáo dục của Humboldt: Mô hình hay huyền thoại?

  11/07/2014 23:24

  Dạy cho những đầu óc ấu thơ tinh thần Hy Lạp không phải là ru chúng vào giấc ngủ viễn mơ, hoài cổ, lý tưởng hóa quá khứ, ngoảnh lưng với thực tại. Trái lại, tinh thần ấy gần gũi hơn hết đối với lý tưởng của ông trong việc đào luyện con người.

Tác phẩm kinh điển

 • Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844

  Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844

  11/07/2014 10:14

  Đối với độc giả quen với kinh tế chính trị học, tôi không cần phải đoán chắc rằng tôi đã đi đến các kết luận của tôi bằng con đường phân tích một cách hoàn toàn kinh nghiệm dựa trên việc nghiên cứu kinh tế chính trị học một cách có phê phán và trung thực

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)

  Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)

  24/04/2014 09:13

  Tất cả mọi vật đều có thể trở thành sở hữu của con người, vì con người là ý chí tự do, và, với tư cách ấy, hiện hữu tự-mình-và-cho-mình, trong khi cái đối vật không có được phẩm tính ấy. Do đó, ai ai cũng có quyền biến ý chí của mình thành vật hay biến vật thành ý chí của mình

 • Zarathustra đã nói như thế (kỳ 5)

  Zarathustra đã nói như thế (kỳ 5)

  04/04/2014 23:44

  Tất cả các ngươi, những nhà hiền triết nổi danh, các ngươi đã phụng sự cho dân chúng và sự mê tín của dân chúng - nhưng các ngươi đã không phụng sự chân lý! Và chính vì thế mà dân chúng ngưỡng vọng tôn kính các ngươi.

 • Zarathustra đã nói như thế (kỳ 4)

  Zarathustra đã nói như thế (kỳ 4)

  13/03/2014 10:42

  Rồi Zarathustra lại quay trở về núi cao cùng nỗi cô đơn của thạch động, xa lánh loài người để chờ đợi, giống như một kẻ gieo hạt đã tung vãi hạt giống xuống đất. Song tâm hồn Zarathustra tràn đầy nôn nao khát vọng đối với những kẻ mà hắn yêu thương

Thuật ngữ triết học

 • Logos

  Logos

  11/10/2013 12:49

  Logos (từ chữ λέγω lego "tôi nói" ) là một thuật ngữ quan trong trong triết học, phân tâm học, tu từ học và tôn giáo. Nguyên nghĩa của từ này là “cơ sở”, “biện hộ”, “ý kiến”, “dự tính”, “ngôn từ”, “lời nói”, nghiên cứu”, “lý tính”. Nó trở thành một thuật ngữ triết học

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  23/09/2013 15:15

  Thuật ngữ “Hậu hiện đại” (Postmodern) lần đầu tiên được dùng khoảng những năm 1870. John Watkins Chapman gợi ý “một phong cách hội họa Hậu hiện đại” như là một phương cách vượt ra khỏi chủ nghĩa Ấn tượng Pháp.

 • Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  23/09/2013 00:01

  Thuyết cấu trúc là một hệ hình lý thuyết khẳng định rằng các yếu tố của nền văn hóa phải được hiểu trong mối quan hệ của chúng với một hệ thống hay cấu trúc bao quát, rộng hơn. Nó được dùng để làm bộc lộ ra các cấu trúc làm cơ sở cho tất cả những gì con người làm, suy nghĩ, tri giác, cảm nhận.

 • Giáo hội / Nhà thờ [Đức: Kirche; Anh: Church]

  Giáo hội / Nhà thờ [Đức: Kirche; Anh: Church]

  22/09/2013 00:42

  Cách hiểu của Kant về giáo hội có thể được đặt trong ngữ cảnh rộng của khoa giáo hội học Tin lành. Điều này trước hết liên quan đến những vấn đề về mối quan hệ giữa giáo hội với những tín đồ và với nhà nước. Cách xử lý của Kant về hai vấn đề này trong TG và SHHĐL cho thấy

Di sản triết học

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 6)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 6)

  15/06/2014 18:43

  Tự do và thiết yếu tương liên hỗ tạo. Đó là nghịch lý của tự do. Trước hết, tự do bị hạn giới bởi Dasein, thân thể. Như bị kẹt vào tù ngục thể chất người không làm được như ý muốn. Sự yếu hèn, mong manh của hình hài luôn luôn đem tự do về với thực tại.

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 5)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 5)

  08/05/2014 09:34

  Triết lý của hiện sinh chính là tư tưởng khám phá được tất cả các lĩnh vực của kinh nghiệm, bằng cách vượt những lĩnh vực ấy, chính là tư tưởng, nhờ đó, con người tìm cách trở thành chính mình.

 • Học thuyết Saussure

  Học thuyết Saussure

  03/04/2014 10:05

  Tầm quan trọng xứng đáng của Ferdinand de Saussure trong ngôn ngữ học nói riêng và khoa học xã hội nói chung không còn cần phải chứng minh. Là người đầu tiên đưa phân tích đồng đại [analyse synchronique] vào ngôn ngữ học, ông đã làm một cuộc cách mạng phương pháp thực sự ở đây

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 4)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 4)

  02/04/2014 11:19

  Nhân vật thứ hai trực tiếp khai đường mở lối cho triết lý hiện sinh là Friedrich Nietzsche. Ông là một nhà văn có ngòi bút sắc bén, linh hoạt, một nhà tâm lý nhìn tận vào gian manh vô ý thức của tình người, một nhà triết lý tha thiết với hạnh phúc nhân loại, và sau hết là một người tiên tri cô độc và nhẫn nhục.

Bản tin triết học

 • Giáo dục 'tự nhiên': ưu và khuyết

  Giáo dục "tự nhiên": ưu và khuyết

  19/08/2014 09:17

  Tư tưởng giáo dục của Rousseau theo đuổi mục đích vun bồi “lòng yêu chính mình” (amour de soi) có tính tự nhiên và căn nguyên, đồng thời điều tiết “óc vị kỷ” (amour propre) thừa thải và phản tự nhiên. Mục đích ấy vừa lớn lao, sâu sắc, vừa hàm hồ, dễ bị lạm dụng.

 • Ảnh hưởng sâu đậm của Rousseau

  Ảnh hưởng sâu đậm của Rousseau

  11/07/2014 08:49

  Ta phải nghĩ gì về nền giáo dục dã man, hy sinh hiện tại cho tương lai không chắc chắn, tròng vào cổ trẻ em đủ loại xích xiềng, làm cho chúng thảm hại để gọi là nhìn xa trông rộng, chuẩn bị cho chúng một thứ hạnh phúc mơ hồ nào đó mà có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ được hưởng?

 • 'Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn...'

  "Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn..."

  11/07/2014 00:01

  Chính ở lứa tuổi này, người thầy giáo tài giỏi bắt đầu chức năng đích thực của mình với tư cách là nhà quan sát và triết nhân biết rõ nghệ thuật khám phá trái tim trong khi nỗ lực hun đúc nó

 • Rousseau và 'tuổi của lý trí' (từ 12 đến 15)

  Rousseau và "tuổi của lý trí" (từ 12 đến 15)

  10/07/2014 22:42

  Lý trí, nơi Rousseau, không phải là thực thể thần linh, mà chỉ là quan năng bổ trợ. Và đây là giai đoạn mà giáo dục chính thức bắt đầu. Cho tới nay, đứa bé phát triển theo định luật tự nhiên mà nhà giáo dục không nên can thiệp vào. Nhưng từ nay đánh dấu giai đoạn mới: dạy và học.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt