Từ điển Hegel: Bản thể [Đức: Substanz; Anh: substance]

Từ điển Hegel: Bản thể [Đức: Substanz; Anh: substance]

Chữ Substanz đã đi vào tiếng Đức thời Trung đại từ chữ Latinh substantia, đến lượt nó, substantia bắt nguồn từ chữ substare (“đứng dưới, ở dưới, có mặt”). Nghĩa gốc của nó vì thế giống với nghĩa gốc của chữ “SUBJECT”, nhưng được liên kết với chữ Hy Lạp ousia (“tồn tại, bản thể, v.v.”, từ động từ eïnaï, “tồn tại”) hơn là với chữ to hypokeimenon [cơ chất]. Những nét nghĩa của nó gần với chữ “substance” trong tiếng Anh: (1) chất liệu, vật chất, một loại chất liệu, (2) cái gì đó độc lập thường tồn, tương phản với những “tùy thể” (Akzidenz (en)), những thuộc tính, và/hay những “thể cách” phụ thuộc vào nó
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Học cách sống
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Khảo luận thứ hai về chính quyền
 • Cách ta nghĩ
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học
 • Từ bờ bên kia
 • Tri thức khách quan

Chuyên đề triết học

 • Từ một phiên tòa phát xít ...

  Từ một phiên tòa phát xít ...

  27/11/2014 10:09

  Việc quay trở lại với những nguyên tắc đạo đức sáng tỏ, với nhà nước pháp quyền, với lòng tin tưởng lẫn nhau trong nhân dân không phải là cái gì bất hợp pháp, trái lại, là khôi phục pháp luật.

 • Thử nhận diện bức tranh thế giới hôm nay

  Thử nhận diện bức tranh thế giới hôm nay

  23/11/2014 20:36

  E. Morin vẫn tin vào những giá trị lớn của thế giới loài người: dân chủ, tiến bộ. Nhưng đối với ông, dân chủ tuy là một giải pháp thật, song là một giải pháp kiểu đặc biệt: nó sống bằng các vấn đề và tạo ra các vấn đề.

 • Khái quát về suy luận

  Khái quát về suy luận

  12/11/2014 10:28

  Suy luận có một vai trò vô cùng to lớn trong nhận thức và trong đời sống. Trong cả hai lĩnh vực này con người chỉ có được một cách trực tiếp một lượng nhỏ thông tin mà thôi. Lượng thông tin đó hoàn toàn không đủ cho hoạt động của con người.

 • Hiện tượng học: 'Đến với chính sự vật'

  Hiện tượng học: "Đến với chính sự vật"

  10/11/2014 09:11

  Một trong những khám phá quan trọng về phương pháp luận trong triết học phương Tây thế kỷ XX là phương pháp hiện tượng và triết học hiện tượng (phenoménologie, phenomenology, phaenomenologie), được xây dựng trên cơ sở của nó, do E. Husserl (1859-1938) sáng lập.

Thuật ngữ triết học

 • Từ điển Hegel: Bản thể [Đức: Substanz; Anh: substance]

  Từ điển Hegel: Bản thể [Đức: Substanz; Anh: substance]

  27/11/2014 12:40

  Khái niệm Substanz ở Hegel giữ một vai trò quan trọng trong nghiên cứu của ông về PHÁP QUYỀN và ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC. Một cộng đồng xã hội hay chính trị không thể chỉ gồm những chủ thể, những cá nhân luôn biết phản tư trong tư tưởng

 • Từ điển Husserl: Nội tại và Siêu việt

  Từ điển Husserl: Nội tại và Siêu việt

  20/11/2014 09:45

  Đối với Husserl, thuật ngữ “sự/tính nội tại” có nhiều nghĩa. Nó chủ yếu được dùng để chỉ phương cách trong đó ý thức, những kinh nghiệm sống trải và những đối tượng ý hướng được hiểu sau khi đã được giảm trừ hiện tượng học.

 • Logos

  Logos

  11/10/2013 12:49

  Logos (từ chữ λέγω lego "tôi nói" ) là một thuật ngữ quan trong trong triết học, phân tâm học, tu từ học và tôn giáo. Nguyên nghĩa của từ này là “cơ sở”, “biện hộ”, “ý kiến”, “dự tính”, “ngôn từ”, “lời nói”, nghiên cứu”, “lý tính”. Nó trở thành một thuật ngữ triết học

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  23/09/2013 15:15

  Thuật ngữ “Hậu hiện đại” (Postmodern) lần đầu tiên được dùng khoảng những năm 1870. John Watkins Chapman gợi ý “một phong cách hội họa Hậu hiện đại” như là một phương cách vượt ra khỏi chủ nghĩa Ấn tượng Pháp.

Di sản triết học

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 10)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 10)

  23/11/2014 22:02

  Con người không phải chỉ lăn mãi trên bãi cát phù du của đại dương vũ trụ vật lý, mà còn phải sống trong xã hội có tổ chức của nhân loại. Hơn tất cả, như ta thấy trong cuốn “Hiện sinh là một chủ nghĩa nhân bản”, chính xã hội loài người là nơi dụng võ của tự do Sartre, là quê mẹ của tự do con người.

 • Duy vật luận nước Pháp (kỳ 3)

  Duy vật luận nước Pháp (kỳ 3)

  26/10/2014 21:58

  Sau một thời thống trị của siêu hình và thần học, tư tưởng duy vật của thế kỷ 18, là cả một cuộc cách mạng tư tưởng, cuộc cách mạng tư tưởng ấy là một trong những dấu hiệu của cuộc cách mạng chính trị, xã hội 1789 - 1793.

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

  07/10/2014 11:19

  Con người của Sartre sẽ qua đi, như sấm sét. Điểm quan trọng đối với chúng ta là tìm bắt lấy phần nào tư tưởng của Sartre, ít ra trong hình thức đã sáng chế ra dưới ngòi bút của ông và đã được đem chưng bày trên thị trường văn hóa nhân loại. Sản phẩm tinh thần của Sartre đã trở thành một “món hàng” trao đổi. Chúng ta có thể đánh giá món hàng ấy. Công cuộc phê bình đó dĩ nhiên sẽ tùy thuộc vào quan điểm của độc giả, vào đòi hỏi nghề nghiệp hoặc tình cảm của những người này

 • Duy vật luận nước Pháp (kỳ 2)

  Duy vật luận nước Pháp (kỳ 2)

  03/10/2014 19:17

  Trong triết học của Descartes có những điểm rất tiến bộ, duy vật, song cũng có những điểm mù mờ mâu thuẫn mà người đời sau gọi là nghịch lý, Descartes vừa là một nhà vật lý học, vừa là một nhà siêu hình học. Môn đồ của ông chi ra làm hai ngả: một cánh tiến bộ

Bản tin triết học

 • Narratologie nên dịch là tự sự học hay trần thuật học?

  Narratologie nên dịch là tự sự học hay trần thuật học?

  31/10/2014 22:10

  Trong trường hợp naratology theo tôi, qua sự phân tích dùng tự sự học phù hợp hơn vì mấy lẽ. Từ “tự” về từ nguyên là kể, nhưng không phải kể thông thường, mà kể có thứ tự, lớp lang, sau trước. Thêm nữa, nó gắn với sự là câu chuyện, là hệ thống sự kiện

 • Những con chuột Facebook

  Những con chuột Facebook

  15/09/2014 13:53

  Tất cả các nhà tư bản lỗi lạc thật ra đều là các Triết Gia, từ Ford cho đến Mark Zuckerberg, họ đã thay đổi xã hội con người bằng các ý tưởng Triết học, và trói buộc đồng loại vào các cỗ máy kiếm tiền cho công ty họ.

 • Thi THPT 2014: Các chủ đề triết học

  Thi THPT 2014: Các chủ đề triết học

  17/06/2014 22:03

  Kỳ thi Trung học phổ thông (hay còn gọi là Tú tài) môn Triết học đã được tổ chức ở Pháp vào ngày hôm qua, thứ Hai ngày 16.06.2014, với các chủ đề cho cả ba khối phổ thông L, S và ES như sau.

 • 10 triết thuyết lạ đời nhất

  10 triết thuyết lạ đời nhất

  11/05/2014 03:08

  Trên trang toptenz.net, tác giả Ash Grant đưa ra bản danh mục 10 luận thuyết triết học lạ đời nhất khá thú vị. Triethoc.edu.vn xin giới thiệu bạn đọc bản danh mục này

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt