Danh nhân triết học

  • Soloviev - người khải thị

    Soloviev - người khải thị

    26/04/2013 21:09

    Nhận Giải thưởng Văn hoá Phan Châu Trinh với tác phẩm dịch “Siêu lý tình yêu” dày gần 1.000 trang khổ lớn, gồm những bài viết của nhà triết học nổi tiếng người Nga Vladimir Soloviev (1853 - 1900), dịch giả Phạm Vĩnh Cư đã có những lời bộc bạch về “người hướng đạo tinh thần” của ông và về cả những điểm tương đồng mà ông nhìn thấy giữa Soloviev và Phan Châu Trinh.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt