Triết học nhân học

 • Quyền con người có mang tính phổ quát?

  Quyền con người có mang tính phổ quát?

  07/02/2020 07:33

  SHASHI THAROOR | Nguyễn Huy Hoàng dịch || Ngay cả trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, câu hỏi rằng liệu “quyền con người” về cơ bản có phải là một khái niệm của phương Tây

 • Thoát khỏi cái đã biết

  Thoát khỏi cái đã biết

  16/02/2018 11:53

  Con người luôn đặt ra câu hỏi: vấn đề là gì vậy? Cuộc sống có ý nghĩa gì không? Họ nhận thấy mình biết rất mơ hồ về đời sống, về những cảnh tượng nhẫn tâm, những cuộc nổi loạn, chiến tranh, những sự phân ly không có hồi kết của tôn giáo, ý thức hệ và tinh thần dân tộc, và cùng với việc cảm nhận về sự thất vọng sâu kín bên trong, họ hỏi: mình phải làm gì, cái mà ta gọi là sống ấy là gì, có gì nằm ở bên trên nó không?

 • Nghiên cứu phức hợp về con người: Từ M. Scheler đế E. Morin và I.T. Frolov

  Nghiên cứu phức hợp về con người: Từ M. Scheler đế E. Morin và I.T. Frolov

  10/07/2015 21:04

  Hình tượng Diogene chế nhạo Platon và đốt đuốc giữa ban ngày đi tìm con người phản ánh rất rõ thái độ không thoả mãn với những kiến thức riêng lẻ về con người: Khi Platon đưa ra định nghĩa “con người là động vật biết đứng bằng hai chân và không có lông”, Diogiene đã vặt trụi lông một con gà và chế nhạo: “Hỡi nhà thông thái Platon, con người của ông đây” (10, tr. 6).

 • Tác dụng của lao động trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người

  Tác dụng của lao động trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người

  07/03/2015 22:44

  Lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: lao động đã sáng tạo ra bản thân con người.

 • Con người và chính trị tiền-hiện đại

  Con người và chính trị tiền-hiện đại

  18/12/2014 15:36

  Từ chỗ các nhà nhân văn chủ nghĩa thời Phục Hưng bắt đầu biết tôn vinh những đức hạnh của con người cá nhân và con người công dân cho đến quan niệm hiện đại về nhà nước như là việc định chế hóa nhân quyền và dân quyền là một hành trình gian khổ qua nhiều bước trung gian trong quan niệm về con người.

 • Thân xác và ... tự do

  Thân xác và ... tự do

  05/12/2014 11:32

  Triết học theo nghĩa công dân thế giới gồm bốn câu hỏi: Tôi có thể biết gì? Tôi phải làm gì? Tôi được phép hy vọng gì? và Con người là gì? Siêu hình học trả lời câu hỏi thứ nhất. Luân lý trả lời câu thứ hai. Tôn giáo câu thứ ba và Nhân học câu thứ tư. Nhưng tất cả đều có thể quy về nhân học, bởi cả ba câu trước gắn liền với câu sau cùng

 • Deus in terra: ông trời con trên mặt đất!

  Deus in terra: ông trời con trên mặt đất!

  25/09/2014 20:18

  Từ “chủ nghĩa nhân văn” hay “chủ nghĩa nhân bản” bắt nguồn từ khái niệm latinh “humanitas” (“tính người”). Chủ nghĩa nhân văn tìm hiểu bản chất của con người, tra hỏi về sự hiện hữu của con người và ý nghĩa của nó. Chủ nghĩa nhân văn trở thành thế giới quan, hướng đến những mối quan tâm, những giá trị và phẩm giá của từng cá nhân riêng lẻ.

 • Mấy nguyên tắc về khoa học con người

  Mấy nguyên tắc về khoa học con người

  19/06/2014 20:13

  Chính vì con người tạo ra văn hóa, tạo ra ý nghĩa, cho nên đã gài thêm vào trong thế giới tự nhiên không biết bao nhiêu là dự định, là ý nghĩa, lại thay hình đổi dạng cho sự vật để nó thực hiện những tương quan của mình đối với thiên nhiên, đối với người đồng loại và nhằm cả tới thế giới bên kia nữa

 • Phục hưng: trỗi dậy như phượng hoàng

  Phục hưng: trỗi dậy như phượng hoàng

  15/06/2014 17:32

  Bên cạnh nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo hướng đến cái vĩnh hằng, con người cũng đột nhiên phát hiện một cảm thức mới mẻ về cuộc đời, và tỏ ra nhạy cảm trước nhu cầu nội tâm hướng đến cái đẹp

 • Con người: giữa hai thế giới

  Con người: giữa hai thế giới

  28/05/2014 11:30

  Thông qua giáo dục và đào luyện (paideia) để làm “con người đích thực”, đó là di sản lớn lao của tư tưởng Hy Lạp. Dũng cảm bắt tay vào việc để thấu hiểu mặt mạnh lẫn mặt yếu của con người, đó là tinh thần La Mã. Khẩu hiệu “Hãy dám biết!” (Sapere aude!) của tinh thần này sẽ hồi sinh ở thời Cận đại, sau một chặng đường dài của thời Trung cổ và Phục Hưng.

 • Con người: sinh vật biết hành động

  Con người: sinh vật biết hành động

  28/05/2014 11:07

  “Con người là thước đo của vạn vật!”. Nhận định ấy đã xác lập nên môn nhân học. “Thước đo ấy không ở nơi con người mà phải tìm ở một thế giới lý tưởng, vượt lên trên con người!”.

 • Tính dục và con người

  Tính dục và con người

  20/02/2014 22:22

  Tình yêu thật ra không chỉ thuộc về tâm lý, nó còn có cơ sở thể chất, đúng hơn, đó là một sự liên kết tâm lý - thể chất vô cùng chặt chẽ. Nhưng, theo đúng nghĩa, tình yêu mang trong bản thân nó yếu tố tâm lý như một nét trội. Nói như Nietzsche: “Trong một tình yêu đích thực, chính tâm hồn bao bọc lấy thân thể”

 • Đi tìm cách tiếp cận bản tính tộc người Việt

  Đi tìm cách tiếp cận bản tính tộc người Việt

  06/10/2013 10:24

  Khi nói tới bản tính tộc người, tức là nói tới một loại (genre) bản tính nhất định. Ðối với một cá nhân, đó là tính đơn nhất tuyệt đối (unicité absolue) khiến cho anh ta có thể được phân biệt với một cá nhân khác. Một tộc người cũng thế, bản tính của nó làm cho người ta nhận biết nó khác với những tộc người khác.

 • Gabriel Marcel hay con người là một 'huyền nhiệm'

  Gabriel Marcel hay con người là một "huyền nhiệm"

  16/08/2013 22:29

  Ông G.Marcel không như các ông Sartre và Merleau Ponty là đồ đệ của các triết gia sinh tồn Đức. Cuốn nhật ký siêu hình của ông cùng xuất bản một năm với cuốn Sein und Zeit của ông Heiddeger (1927). Nếu ta tin ở lời ông và căn cứ ở niên hiệu ấy, ta cũng có thể quả quyết rằng ông đã tìm thấy con đường của mình trước khi biết tới các ông Kierkegaard, Nietzches vả Barth, nhưng về sau ông đã nghiên cứu chu đáo các triết gia sinh tồn Đức, nhất là Jaspers và Heiddeger; vì thế, ông tỏ ra rất có năng lực một khi ông phải đụng độ trong các tác phẩm của ông với chủ trương hư vô của Sartre.

 • Con người nhân cách và nghĩa vụ

  Con người nhân cách và nghĩa vụ

  16/08/2013 19:13

  Bài tham luận này đặt lại lối nhìn nhân bản về công lý, và đề nghị hiểu trách nhiệm xã hội theo nghĩa nghĩa vụ tôn trọng con người nhân cách. Theo Jean-Jacques Rousseau, nhà triết học từng phân biệt hai quan niệm ý chí chung (volonté générale) và ý chí con người (ý chí của tất cả mọi người, volonté du tous), chúng tôi tách biệt quan niệm về trách nhiệm: trách nhiệm như là bổn phận hay nhiệm vụ ra khỏi trách nhiệm như là nghĩa vụ.

 • Sự ra đời của chủ nghĩa cá nhân Hy Lạp (phần 3)

  Sự ra đời của chủ nghĩa cá nhân Hy Lạp (phần 3)

  04/08/2013 14:41

  Thấu hiểu thực sự thế giới là hiểu được rằng mọi thứ trong thế giới đều là tất yếu cả, và cái mà anh gọi là điều ác là một yếu tố không thể thiếu được trong một sự hài hòa rộng lớn hơn.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt