Chủ nghĩa Marx

 • Về phong cách của Tuyên ngôn Cộng sản

  Về phong cách của Tuyên ngôn Cộng sản

  06/09/2016 20:24

  Trong dịp kỷ niệm Tuyên ngôn Cộng sản ra đời năm 1848, một văn bản chắc chắn đã có ảnh hưởng lớn lên lịch sử của hai thế kỷ, tôi tin rằng ta phải đọc lại nó từ phương diện chất lượng văn học, hoặc ít nhất là kỹ năng hùng biện phi thường và cấu trúc lập luận của nó.

 • Những phương diện của chủ nghĩa Marx mới

  Những phương diện của chủ nghĩa Marx mới

  12/07/2015 20:38

  Marx được hiểu một cách thiết thực hơn với tư cách một nhân vật hồi cố, người vận dụng những hoàn cảnh ở nửa đầu thế kỷ XIX để đưa vào tương lai, hơn là như một người diễn giải vững chãi và có tầm nhìn đối với các khuynh hướng lịch sử

 • Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus: Phần thứ nhất

  Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus: Phần thứ nhất

  08/02/2015 00:16

  Một người theo thuyết hoài nghi, người kia theo giáo điều; một người coi thế giới cảm tính là vẻ bề ngoài mang tính chủ quan, người kia lại coi thế giới cảm tính ấy là hiện tượng khách quan. Coi thế giới cảm tính là vẻ bề ngoài mang tính chủ quan thì dựa vào khoa học thực nghiệm về giới tự nhiên và...

 • Lotman và chủ nghĩa Marx

  Lotman và chủ nghĩa Marx

  29/01/2015 20:49

  Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng, quan điểm lịch sử chính là nguyên tắc khởi điểm của Lotman – và quan điểm lịch sử trong phương pháp luận này cũng xung đột với chủ nghĩa phản lịch sử của tư tưởng hệ hệt như vậy

 • Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx không có vai trò gì đối với các phong trào cấp tiến hiện đại?

  Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx không có vai trò gì đối với các phong trào cấp tiến hiện đại?

  27/01/2015 20:20

  Mác có một niềm tin tha thiết vào con người và luôn nghi ngờ những giáo điều trừu tượng. Ông đã không quá câu nệ đến khái niệm về một xã hội hoàn hảo nhưng lại rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng. Mác không mơ tưởng gì về một tương lai trong đó

 • Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx dẫn tới nhà nước độc tài?

  Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx dẫn tới nhà nước độc tài?

  18/01/2015 11:36

  Chính Mác bắt đầu sự nghiệp của mình như một nhà dân chủ cấp tiến và cuối cùng lại là một nhà cách mạng, khi ông nhận ra nền dân chủ đích thực đòi hỏi phải có nhiều chuyển đổi như thế nào; chính với tư cách là một nhà dân chủ mà ông đã thách thức uy quyền tối cao của nhà nước.

 • Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus: Lời tựa

  Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus: Lời tựa

  06/01/2015 21:31

  Hình thức của tác phẩm này có lẽ một mặt sẽ mang tính chất khoa học chặt chẽ hơn mặt khác, ở một số phần, nó sẽ ít mang tính chất cầu kỳ thông thái hơn, nếu như ban đầu nó không được dành cho bản luận văn tiến sĩ.

 • Tại sao Marx đúng?: Chủ nghĩa Marx đối lập với dân chủ?

  Tại sao Marx đúng?: Chủ nghĩa Marx đối lập với dân chủ?

  04/01/2015 22:50

  Chính Các Mác dường như tin rằng, ở những đất nước như nước Anh, Hà Lan và Mỹ, những nhà xã hội chủ nghĩa sẽ đạt được mục đích của mình bằng những phương tiện hòa bình. Ông đã không bác bỏ quốc hội hay cải cách xã hội.

 • Tại sao Marx đúng? - Hiện nay không còn đấu tranh giai cấp?

  Tại sao Marx đúng? - Hiện nay không còn đấu tranh giai cấp?

  28/12/2014 21:04

  Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại mà không có giai cấp công nhân, trong khi giai cấp công nhân có thể phát triển thịnh vượng hơn nhiều nếu không có chủ nghĩa tư bản.

 • Tại sao Marx đúng? - Marx vô thần nên không quan tâm đến khía cạnh tinh thần của con người?

  Tại sao Marx đúng? - Marx vô thần nên không quan tâm đến khía cạnh tinh thần của con người?

  21/12/2014 10:05

  Các Mác thuộc về truyền thống Aristotle vĩ đại, theo đó giáo lý không đơn thuần chỉ là một vấn đề của luật pháp, bổn phận chuẩn mực, những điều răn mà là làm thế nào để sống tự do nhất, trọn vẹn nhất và tự đáp ứng được nhiều nhất.

 • Bản ghi cuộc nói chuyện của Karl Marx với phóng viên báo 'Sun'

  Bản ghi cuộc nói chuyện của Karl Marx với phóng viên báo "Sun"

  19/12/2014 11:36

  Cung cách đàm đạo của ông giống cung cách của Socrates – cung cách ấy thật thoải mái, thoáng rộng, sáng tạo, sắc sảo và chân thành, hay giễu cợt châm chọc pha những cơn bột phát hài hước và vui sôi nổi.

 • Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx chỉ sùng bái kinh tế?

  Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx chỉ sùng bái kinh tế?

  15/12/2014 10:09

  Có cảm tưởng rằng, càng ngày học thuyết lịch sử của Các Mác càng đúng với thực tế. Chính chủ nghĩa tư bản, chứ không phải là chủ nghĩa Mác, mới theo giản hóa luận kinh tế. Chỉ có chủ nghĩa tư bản mới tin vào sản xuất vì lợi ích của sản xuất; và tin vào nội hàm hẹp hơn của từ “sản xuất”.

 • Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844: [Chủ nghĩa cộng sản]

  Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844: [Chủ nghĩa cộng sản]

  11/12/2014 21:36

  Toàn bộ sự vận động của lịch sử một mặt là hành vi sinh sản hiện thực của chủ nghĩa cộng sản đó và mặt khác, đối với ý thức đang tư duy, nó là sự vận động được hiểu thấu và được nhận thức của sự sinh thành của chủ nghĩa cộng sản

 • Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx là không tưởng?

  Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx là không tưởng?

  08/12/2014 15:05

  Câu trả lời của Theodor Adorno cho câu hỏi, liệu Các Mác có phải là một triết gia không tưởng chỉ là đúng hay sai mà thôi. Adorno viết, Các Mác là kẻ thù của không tưởng chính vì sự hiện thực của nó.

 • Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844: [Tiền]

  Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844: [Tiền]

  07/12/2014 11:21

  Cái đang tồn tại đối với tôi nhờ có tiền, cái mà tôi có thể trả tiền, nghĩa là cái mà tiền có thể mua được, đó là bản thân tôi, người có tiền. Sức mạnh của tiền lớn bao nhiêu thì sức mạnh của tôi cũng lớn bấy nhiêu. Những thuộc tính của tiền là những thuộc tính và sức mạnh bản chất của tôi, người có tiền.

 • Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx là thuyết quyết định luận?

  Tại sao Marx đúng? - Chủ nghĩa Marx là thuyết quyết định luận?

  01/12/2014 16:35

  Các Mác không phải là một người theo thuyết quyết định luận; song có rất nhiều cách diễn đạt trong công trình của ông chuyển tải ý nghĩa của thuyết quyết định luận lịch sử. Ông đôi khi so sánh những quy luật lịch sử với quy luật tự nhiên, như khi viết trong cuốn Tư bản, quy luật tự nhiên của chủ nghĩa tư bản… phù hợp với tính tất yếu để đến những kết quả tất yếu.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt