Thuật ngữ tổng quát

 • Logic hình thức / Formal logic

  Logic hình thức / Formal logic

  14/11/2023 10:28

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | LOGIC HỌC Sự trình bày có hệ thống các mô hình (hình thức) suy luận hợp lệ và những hàm ý nào đó chứa trong các mệnh đề, chủ yếu dựa vào nghĩa của các từ cấu trúc như "mọi", "một số", "nếu", "không",

 • Đệ nhất triết học / First philosophy

  Đệ nhất triết học / First philosophy

  14/11/2023 08:29

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | PHƯƠNG PHÁP TRIẾT HỌC, TRIẾT HỌC TÔN GIÁO, SIÊU HÌNH HỌC, TRIẾT HỌC KHOA HỌC Ở Aristoteles, đệ nhất triết học là nghiên cứu về loại tồn tại tối cao

 • Viễn tượng / Perspective

  Viễn tượng / Perspective

  14/11/2023 08:21

  "TỪ ĐIỀN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | TRIẾT HỌC CHÂU ÂU HIỆN ĐẠI, SIÊU HÌNH HỌC, NHẬN THỨC LUẬN. Nietzsche cho rằng mọi cái biết đều mang tính viễn tượng và liên quan đến những cách diễn giải từ điểm nhìn này hay điểm nhìn khác.

 • Hình thức hóa / Formalization

  Hình thức hóa / Formalization

  14/11/2023 08:16

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ Sự thực hành việc thiết lập một sơ đồ tương ứng giữa ngôn ngữ hằng ngày và ngôn ngữ hình thức, như phép tính mệnh đề hay phép tính vị từ, và dịch ngôn ngữ

 • Viễn tượng ngôi thứ nhất / Perspective

  Viễn tượng ngôi thứ nhất / Perspective

  12/11/2023 20:14

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | NHẬN THỨC LUẬN, TRIẾT HỌC TINH THẦN Chúng ta có thể gán các khái niệm tinh thần cho chính mình (những cách gán ở ngôi thứ nhất thông qua ý thức bên trong của ta về các trạng thái tinh thần

 • Tự-quy chiếu / Self-reference

  Tự-quy chiếu / Self-reference

  12/11/2023 20:07

  "TỪ ĐIỀN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | LOGIC HỌC Đặc điểm của câu nói về chính nó, trong những trường hợp quan trọng dẫn tới nghịch lý. Chẳng hạn, một người nào đó nói: "Tôi nói dối".

 • Sử tính | tính lịch sử / Historicity

  Sử tính | tính lịch sử / Historicity

  12/11/2023 20:00

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | TRIẾT HỌC CHÂU ÂU HIỆN ĐẠI [tiếng Đức Geschichtlichkeit hay Historizität cũng được dịch là sử tính, một thuật ngữ trong truyền thống hiện tượng học

 • Tư kiến | Thường kiến / Doxa

  Tư kiến | Thường kiến / Doxa

  11/11/2023 18:36

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" |. TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI, SIÊU HÌNH HỌC, NHẬN THỨC LUẬN. [tiếng Hy Lạp, thường được dịch là niềm tin hay tư kiến, từ động từ dokein hay doxazein

 • Thuyết nhị nguyên / Dualism

  Thuyết nhị nguyên / Dualism

  11/11/2023 18:32

  "TỪ ĐIỀN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | SIÊU HÌNH HỌC, TRIẾT HỌC TINH THẦN. Bất cứ lý thuyết siêu hình học nào, tương phản với thuyết nhất nguyên, cho rằng thực tại được hợp thành từ hai loại thực thể nền tảng

 • Thánh Thomas Aquinas (1224/5-74)

  Thánh Thomas Aquinas (1224/5-74)

  11/11/2023 18:25

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | Triết gia và thần học người Ý thời trung đại, nhà tư tưởng kinh viện vĩ đại nhất, sinh tại Roccasecca, gần Aquino, Naples, theo học Albertus Magnus ở Paris và Cologne, giảng dạy tại Đại học Paris từ 1252 đến 1259 và từ 1266 đến 1272

 • Phép phản đảo / Contraposition

  Phép phản đảo / Contraposition

  11/11/2023 18:21

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | LOGIC HỌC. Trong logic học truyền thống, một suy luận trực tiếp được hình thành bằng cách phủ địnnh cả chủ từ lẫn thuộc từ của một mệnh đề và đổi vị trí của chúng

 • Hệ từ / Copula

  Hệ từ / Copula

  11/11/2023 18:14

  "TỪ ĐIỀN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | LOGIC HỌC Chức năng của động từ "là" ("to be") khi nó kết hợp từ ngữ làm chủ ngữ (chủ từ) và từ ngữ làm vị ngữ (vị từ) trong một câu xác quyết để cho thấy có sự khẳng định hay phủ định.

 • Ngụy biện bốn hạn từ / Four-term fallacy

  Ngụy biện bốn hạn từ / Four-term fallacy

  11/11/2023 17:50

  LOGIC HỌC. Còn được gọi bằng tiếng Latinh là quaterno terminorum (một bộ bốn hạn từ) hay ngụy biện trung từ hàm hồ. Một tam đoạn luận chuẩn chứa ba hạn từ, với trung từ xuất hiện hai lần trong tiền đề.

 • Bốn ýếu tố / Four elements

  Bốn ýếu tố / Four elements

  11/11/2023 17:43

  TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI, SIÊU HÌNH HỌC. Trong tư tưởng Hy Lạp cổ đại, nước, không khí, lửa, và nước. Trong khi Thales, Anaximendes và Heraclitus lần lượt coi nước, không khí và lửa là nguyên tắc đầu tiên duy nhất

 • Chân lý / truth

  Chân lý / truth

  11/11/2023 14:43

  LOGC HỌC, NHẬN THỨC LUẬN, TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ. Trong khi khoa học tìm cách xác định cái gì là đúng, triết học lại hỏi bản tính của chân lý là gì. Theo cách hiểu truyền thống, chân lý đối ngược với sai lầm

 • Mệnh đề / Proposition

  Mệnh đề / Proposition

  29/10/2023 11:21

  TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY | LOGIC HỌC, TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ Đơn vị cơ bản của phân tích logic, được phát biểu một cách đặc trưng bằng một câu mô tả và đơn vị mang giá trị chân lý đúng hay sai.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt