Phân tâm học

 • Khám phá vô thức

  Khám phá vô thức

  16/01/2023 08:56

  J. P. Charrier | Trước Freud những nhà tâm lý thường đồng hóa đời sống tâm linh với đời sống ý thức. Họ nghĩ rằng tất cả những hiện tượng tâm linh đều ý thức Descartes chẳng hạn, đã đồng hoá cái “Tôi” với một “vật suy tưởng”,

 • Lý thuyết Freud đang trở thành thời thượng ở Trung Hoa

  Lý thuyết Freud đang trở thành thời thượng ở Trung Hoa

  20/06/2016 12:44

  Một buổi sáng gần đây, Danille Drake mở máy tính và ngồi xuống đợi trong căn phòng làm việc tại ngôi nhà riêng hai tầng của cô ở Bethesda. Khi màn hình bật sáng, cô giải thích cô đã dùng cả sự nghiệp của mình để học và thực hành lý thuyết của Sigmund Freud như thế nào.

 • Phân tâm học và văn học (phần 1)

  Phân tâm học và văn học (phần 1)

  15/07/2013 13:09

  JEAN BELLEMIN | ĐỖ LAI THÚY và PHAN NGỌC HÀ dịch || Phân tâm học tính đến nay đã được ba phần tư thế kỷ, tức là đã lâu hơn môn vật lý về thuyết tương đối của Einstein một vài năm. Người ta có quyền tin rằng với tất cả mọi người tính chất phong phú,

 • Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn (Phần 3)

  Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn (Phần 3)

  25/04/2013 23:25

  Qua học thuyết và thái độ của Freud, người ta nhận thầy ông có quan niệm vô thần. Các môn đệ của ông muốn tỏ ra không quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Vấn đề tôn giáo có tầm quan trọng về phương diện trị bệnh bằng Phân tâm học vì trong sự liên lạc giữa ông thầy và con bệnh dầu sao cũng đề cập đến những vấn đề then chốt về sự tin tưởng tôn giáo. Chung quanh vấn đề tôn giáo và Phân tâm học đã có nhiều cuộc thảo luận, rất nhiều sách phân tích các cạnh khía của vấn đề ấy.

 • Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn (Phần 2)

  Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn (Phần 2)

  25/04/2013 23:22

  Qua học thuyết và thái độ của Freud, người ta nhận thầy ông có quan niệm vô thần. Các môn đệ của ông muốn tỏ ra không quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Vấn đề tôn giáo có tầm quan trọng về phương diện trị bệnh bằng Phân tâm học vì trong sự liên lạc giữa ông thầy và con bệnh dầu sao cũng đề cập đến những vấn đề then chốt về sự tin tưởng tôn giáo. Chung quanh vấn đề tôn giáo và Phân tâm học đã có nhiều cuộc thảo luận, rất nhiều sách phân tích các cạnh khía của vấn đề ấy.

 • Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn (Phần 1)

  Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn (Phần 1)

  25/04/2013 23:17

  Qua học thuyết và thái độ của Freud, người ta nhận thầy ông có quan niệm vô thần. Các môn đệ của ông muốn tỏ ra không quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Vấn đề tôn giáo có tầm quan trọng về phương diện trị bệnh bằng Phân tâm học vì trong sự liên lạc giữa ông thầy và con bệnh dầu sao cũng đề cập đến những vấn đề then chốt về sự tin tưởng tôn giáo. Chung quanh vấn đề tôn giáo và Phân tâm học đã có nhiều cuộc thảo luận, rất nhiều sách phân tích các cạnh khía của vấn đề ấy.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt