Tiểu sử triết gia

 • Engen tiều sừ. Chương 1. Làm quen với Mác. Trường học cuộc sống ở Anh

  Engen tiều sừ. Chương 1. Làm quen với Mác. Trường học cuộc sống ở Anh

  11/10/2023 21:48

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. | Sau một năm sống ở Béclin, Engen lại trở về quê hương thành phố Bácmen buồn tẻ

 • Engen tiểu sử. Chương 1. Cộng tác với tờ 'Rheinische Zeitung'

  Engen tiểu sử. Chương 1. Cộng tác với tờ "Rheinische Zeitung"

  11/10/2023 21:42

  Cộng tác với tờ "Rheinische Zeitung" | Mùa Xuân năm 1842 Engen bắt đầu cộng tác với tờ “Rheinische Zeitung”.

 • Đoạn tuyệt với nhóm «Nước Đức trẻ». Engen và «Những người tự do»

  Đoạn tuyệt với nhóm «Nước Đức trẻ». Engen và «Những người tự do»

  15/09/2023 23:00

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich ENGEN TIỂU SỬ. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch | Chủ nghĩa dân chủ cách mạng của Engen, ước vọng của ông muốn tìm ở trong triết học một luận cứ chứng minh cho cương lĩnh chính trị - xã hội cách mạng đã thúc đẩy ông đoạn tuyệt hoàn toàn với nhóm « Nước Đức trẻ ».

 • Ở Béclin. Những bước đi đầu tiên đến chủ nghĩa duy vật

  Ở Béclin. Những bước đi đầu tiên đến chủ nghĩa duy vật

  08/09/2023 16:33

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. || Sự phân liệt trong các học trò của Hegen đã làm cho thủ đô nước Phổ trở thành vũ đài đấu tranh của các trào lưu triết học khác nhau.

 • Những kết luận dân chủ-cách mạng rút ra từ triết học Hegen

  Những kết luận dân chủ-cách mạng rút ra từ triết học Hegen

  08/09/2023 16:19

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. || Cuối năm 1839, Engen bắt tay nghiên cứu các tác phẩm của Hêgen. Đặc điểm cơ bản của mọi triết học duy tâm, kể cả triết học của Hegen, là ở chỗ nó đi tìm những quy luật điều khiển sự phát triển của thế giới

 • 'Những bức thư từ Vuppơtan». Phê phán tôn giáo

  "Những bức thư từ Vuppơtan». Phê phán tôn giáo

  01/09/2023 23:12

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. || Nhưng điều quan trọng nhất trong “Những bức thư từ Vuppơtan" là sự phê phán các quan hệ xã hội ở Bácmen.

 • Ở ngọn nguồn của chủ nghĩa dân chủ cách mạng

  Ở ngọn nguồn của chủ nghĩa dân chủ cách mạng

  01/09/2023 22:55

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. || Tâm trạng của chàng thanh niên Engen lúc ấy như thế nào, sự phản kháng của cậu chống thế lực phản động, chống thói giả nhân giả nghĩa

 • Nước Đức những năm 40

  Nước Đức những năm 40

  31/08/2023 16:51

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. Trần Việt Tú hiệu đính. | Trong những năm 40 của thế kỷ XIX, nước Đức là nước bị phân tán về mặt chính trị; trên lãnh thổ của nó có 38 quốc gia độc lập, thống nhất lại một cách hình thức trong Liên bang Đức.

 • Tại các văn phòng thương mại ở Bácmen và Bremen

  Tại các văn phòng thương mại ở Bácmen và Bremen

  31/08/2023 16:31

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. Trần Việt Tú hiệu đính. || Những năm trung học của Engen đã kết thúc một cách đột ngột. Ông đã dự định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ vào đại học và nghiên cửu các khoa học kinh tế và luật.

 • Thời thơ ấu và niên thiếu

  Thời thơ ấu và niên thiếu

  30/08/2023 22:09

  L.F. Ilísốp (chủ biên). Frieđrich Engen tiểu sử. Đỗ Trần Đại, Đặng Lê Minh dịch. || Friđrich Engen sinh ngày 28 tháng Mười một năm 1820 ở thành phố Bacmen (tỉnh Ranh thuộc Phổ) trong một gia đình chủ xưởng dệt. Thân sinh của ông, Friđrich Engen, một người có nghị lực, kiên quyết và tháo vát

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt