Triết học xã hội

 • Thực chất của vấn đế triết học và chuỗi vấn đề trong nghiên cứu triết học ngày nay

  Thực chất của vấn đế triết học và chuỗi vấn đề trong nghiên cứu triết học ngày nay

  02/02/2024 15:00

  OU YANG KANG (ÂU DƯƠNG KHANG) (Giáo sư, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc) Nguyễn Như Diệm dịch || Triết học là một bộ môn khoa học lấy vấn đề làm tiêu điểm và lấy việc tìm hiểu vấn đề để thúc đẩy.

 • Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học - III

  Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học - III

  17/09/2023 11:51

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Quan niệm duy vật lịch sử xuất phát từ luận điểm cho rằng sản xuất và trao đổi sản phẩm của sản xuất tiến hành sau sản xuất, là cơ sở của mọi chế độ xã hội; rằng trong mỗi xã hội xuất hiện trong lịch sử

 • Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học - II

  Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học - II

  16/09/2023 22:49

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | triết học mới ở Đức đã ra đời và đã đạt tới đỉnh cao nhất của nó với Hê-ghen. Công lao lớn nhất của nó là đã quay trở lại phép biện chứng, coi đó là một hình thức cao nhất của tư duy.

 • Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học - I

  Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học - I

  16/09/2023 16:08

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | chủ nghĩa xã hội hiện đại trước hết là kết quả của việc khảo sát một mặt là những đối lập giai cấp đang thống trị trong xã hội hiện đại giữa những người có của và những người không có của, giữa những nhà tư bản và những công nhân làm thuê

 • Xã hội có phải là thực tại không

  Xã hội có phải là thực tại không

  15/09/2023 12:04

  LÊ THÀNH TRỊ. "ĐƯỜNG VÀO TRIẾT HỌC" | Danh từ xã hội nói đây hiệu theo nghĩa thông thường, vì chúng tôi không có ý dừng lại ở những phân biệt giữa các hình thức dị biệt của nội dung quan niệm do danh từ gợi ra, theo nghĩa rộng hẹp thế nào...

 • Xã hội lý và xã hội tình

  Xã hội lý và xã hội tình

  24/03/2023 19:45

  TRẦN VĂN TOÀN | Đại học, số 2, tháng 5-1958, tr. 8-21 | Con người có hai thứ liên-lạc, liên-lạc với vũ trụ bên ngoài và liên-lạc với đồng loại. Liên-lạc với ngoại giới sinh ra thế-giớiđồ vật và dụng cụ cần-lao. Thế-giới này có các phần

 • Vấn đề phụ nữ giải phóng với nhân sanh quan

  Vấn đề phụ nữ giải phóng với nhân sanh quan

  04/02/2023 23:00

  PHAN KHÔI | Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 158 (7. 7. 1932); s. 160 (21. 7. 1932) | Phụ nữ Việt Nam ngày nay tại sao lại yêu cầu giải phóng và tại sao có đôi người đàn ông cũng chủ trương giải phóng cho họ? Ấy là tại phụ nữ Việt Nam từ nay về trước đã bị trói nhốt lâu rồi: trói nhốt bởi lễ giáo, bởi pháp luật, bởi luân lý và phong tục của xã hội Việt Nam.

 • Chế độ dân chủ đại nghị

  Chế độ dân chủ đại nghị

  29/01/2023 18:49

  NHẬP MÔN TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ | JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch | Việc tham gia phải nhiều như mức độ cải thiện chung của cộng đồng cho phép; và cuối cùng không có gì đáng mong muốn hơn là

 • Rousseau và ý chí phổ quát

  Rousseau và ý chí phổ quát

  24/01/2023 22:30

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch | Nếu trẻ con được nuôi dưỡng chung giữa cảnh bình đẳng, nếu chúng được tiêm nhiễm những luật lệ của nhà nước và những châm ngôn của ý chí phổ quát

 • Nhập môn triết học chính trị - Lời mở đầu

  Nhập môn triết học chính trị - Lời mở đầu

  31/12/2022 23:37

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch || Người ta từng nói chỉ có hai câu hỏi trong triết lý chính trị: “Ai được gì?”, và “Nói ai?” Không hoàn toàn đúng, nhưng đủ gần với một khởi điểm có ích.

 • Plato chống lại chế độ dân chủ

  Plato chống lại chế độ dân chủ

  25/12/2022 23:55

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Giả sử sau đây là tình trạng xảy ra trên một hoặc nhiều con tàu. Thuyền trưởng là người to lớn, mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong thủy thủ đoà

 • Ai nên cai trị? Mở đầu

  Ai nên cai trị? Mở đầu

  17/12/2022 09:24

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch | Dân tộc Anh nghĩ mình được tự do; họ mắc phải sai lầm lớn lao; họ chỉ được tự do trong lúc bầu cử các Thành viên của Nghị viện; ngay sau khi những người này được bầu, họ bị biến thành nô lệ,

 • Triết học chính trị của thuyết công lợi

  Triết học chính trị của thuyết công lợi

  06/12/2022 20:03

  JONATHAN WOLFF | BÙI XUÂN LINH dịch || Sự thất bại của các luận cứ về khế ước, kết hợp với tính cách thiếu hấp dẫn của chủ nghĩa vô chính phủ, khiến cho việc khảo sát thuyết công lợi càng thêm cấp bách.

 • Học thuyết Khế ước xã hội

  Học thuyết Khế ước xã hội

  04/12/2022 09:05

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Chúng ta hãy dùng từ “chủ nghĩa tự nguyện” cho quan điểm nêu trên, vốn được Locke bảo vệ

 • Tính công bằng của luật

  Tính công bằng của luật

  02/12/2022 16:45

  MORTIMER J. ADLER (1902-2001) | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Hôm nay chúng ta sẽ xem xét công bằng trong mối liên quan với luật. Tôi chắc các bạn cũng nhận ra rằng chúng ta không thể bao quát toàn bộ vấn đề công bằng.

 • Triết học chính trị của Rousseau

  Triết học chính trị của Rousseau

  29/11/2022 14:39

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Tất cả những triết gia từng nghiên cứu nền tảng của xã hội đã cảm thấy nhu cầu đi ngược trở lại đến tận trạng thái Tự nhiên

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt