Triết học xã hội

 • Xã hội lý và xã hội tình

  Xã hội lý và xã hội tình

  24/03/2023 19:45

  TRẦN VĂN TOÀN | Đại học, số 2, tháng 5-1958, tr. 8-21 | Con người có hai thứ liên-lạc, liên-lạc với vũ trụ bên ngoài và liên-lạc với đồng loại. Liên-lạc với ngoại giới sinh ra thế-giớiđồ vật và dụng cụ cần-lao. Thế-giới này có các phần

 • Vấn đề phụ nữ giải phóng với nhân sanh quan

  Vấn đề phụ nữ giải phóng với nhân sanh quan

  04/02/2023 23:00

  PHAN KHÔI | Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 158 (7. 7. 1932); s. 160 (21. 7. 1932) | Phụ nữ Việt Nam ngày nay tại sao lại yêu cầu giải phóng và tại sao có đôi người đàn ông cũng chủ trương giải phóng cho họ? Ấy là tại phụ nữ Việt Nam từ nay về trước đã bị trói nhốt lâu rồi: trói nhốt bởi lễ giáo, bởi pháp luật, bởi luân lý và phong tục của xã hội Việt Nam.

 • Chế độ dân chủ đại nghị

  Chế độ dân chủ đại nghị

  29/01/2023 18:49

  NHẬP MÔN TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ | JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch | Việc tham gia phải nhiều như mức độ cải thiện chung của cộng đồng cho phép; và cuối cùng không có gì đáng mong muốn hơn là

 • Rousseau và ý chí phổ quát

  Rousseau và ý chí phổ quát

  24/01/2023 22:30

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch | Nếu trẻ con được nuôi dưỡng chung giữa cảnh bình đẳng, nếu chúng được tiêm nhiễm những luật lệ của nhà nước và những châm ngôn của ý chí phổ quát

 • Nhập môn triết học chính trị - Lời mở đầu

  Nhập môn triết học chính trị - Lời mở đầu

  31/12/2022 23:37

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch || Người ta từng nói chỉ có hai câu hỏi trong triết lý chính trị: “Ai được gì?”, và “Nói ai?” Không hoàn toàn đúng, nhưng đủ gần với một khởi điểm có ích.

 • Plato chống lại chế độ dân chủ

  Plato chống lại chế độ dân chủ

  25/12/2022 23:55

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Giả sử sau đây là tình trạng xảy ra trên một hoặc nhiều con tàu. Thuyền trưởng là người to lớn, mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong thủy thủ đoà

 • Ai nên cai trị? Mở đầu

  Ai nên cai trị? Mở đầu

  17/12/2022 09:24

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch | Dân tộc Anh nghĩ mình được tự do; họ mắc phải sai lầm lớn lao; họ chỉ được tự do trong lúc bầu cử các Thành viên của Nghị viện; ngay sau khi những người này được bầu, họ bị biến thành nô lệ,

 • Triết học chính trị của thuyết công lợi

  Triết học chính trị của thuyết công lợi

  06/12/2022 20:03

  JONATHAN WOLFF | BÙI XUÂN LINH dịch || Sự thất bại của các luận cứ về khế ước, kết hợp với tính cách thiếu hấp dẫn của chủ nghĩa vô chính phủ, khiến cho việc khảo sát thuyết công lợi càng thêm cấp bách.

 • Học thuyết Khế ước xã hội

  Học thuyết Khế ước xã hội

  04/12/2022 09:05

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Chúng ta hãy dùng từ “chủ nghĩa tự nguyện” cho quan điểm nêu trên, vốn được Locke bảo vệ

 • Tính công bằng của luật

  Tính công bằng của luật

  02/12/2022 16:45

  MORTIMER J. ADLER (1902-2001) | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Hôm nay chúng ta sẽ xem xét công bằng trong mối liên quan với luật. Tôi chắc các bạn cũng nhận ra rằng chúng ta không thể bao quát toàn bộ vấn đề công bằng.

 • Triết học chính trị của Rousseau

  Triết học chính trị của Rousseau

  29/11/2022 14:39

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Tất cả những triết gia từng nghiên cứu nền tảng của xã hội đã cảm thấy nhu cầu đi ngược trở lại đến tận trạng thái Tự nhiên

 • Lý tính công nghệ và logic của sự thống trị

  Lý tính công nghệ và logic của sự thống trị

  24/11/2022 10:15

  HERBERT MARCUSE (1898-1979) (Viện Nghiên cứu Xã hội Frankfurt) | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Sự kiện con người ngày càng trở nên bị nô dịch bởi bộ máy sản xuất phơi bày ra những giới hạn của lý tính và cái sức mạnh đầy tai hại của nó

 • Triết học chính trị của John Locke

  Triết học chính trị của John Locke

  22/11/2022 23:19

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Trạng thái Tự nhiên và Trạng thái Chiến tranh, mà một số Người đã nhầm lẫn, khác xa nhau như Trạng thái Hòa bình, Thiện chí, ..

 • Triết học chính trị của Hobbes

  Triết học chính trị của Hobbes

  20/11/2022 21:11

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) || BÙI XUÂN LINH dịch || Tác phẩm vĩ đại nhất của Hobbes, Leviathan, theo đuổi một chủ đề đã ám ảnh ông hơn hai mươi năm: những tai họa của nội chiến và tình trạng vô chính phủ đi kèm

 • Việc hình thành luật

  Việc hình thành luật

  01/03/2020 19:06

  MORTIMER J. ADLER | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Hôm nay chúng ta sẽ nghĩ về vấn đề luật của con người được tạo ra như thế nào. Và, tất nhiên, chúng ta chỉ có thể thảo luận về cách thức con người tạo ra luật với những thứ luật

 • Các loại luật

  Các loại luật

  01/03/2020 10:55

  MORTIMER J. ADLER | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Chiều nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ về luật như một Ý niệm lớn. Tôi muốn nhắc bạn về những gì chúng ta đã học được tuần trước liên quan đến các yếu tố trong quan niệm hàng ngày

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt