Triết học lịch sử

 • 'Bút ký sử học' của Mác (II)

  "Bút ký sử học" của Mác (II)

  18/04/2018 07:03

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Trong bộ Bút ký sử học, tập thứ nhất giữ vai trò quan trọng. Theo trình tự biên niên, tập này bắt đầu từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ XIV, gồm hơn 1000 năm. Về nội dung, chủ yếu là lịch sử từ chế độ nô lệ thời đế quốc La Mã tới thế kỷ XIV

 • 'Bút ký sử học' của Mác (I)

  "Bút ký sử học" của Mác (I)

  15/04/2018 14:18

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Bút ký sử học là một bản thảo do Mác để lại cho đời sau, tuy đã viết vào những lúc cuối đời nhưng đã được nhiều người biết đến. Sở dĩ có nhiều người biết là vì, ngoài lý do bản thảo này được dịch và xuất bản muộn, quy mô đồ sộ

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (III)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (III)

  13/04/2018 08:55

  KARL MARX (1818-1883) FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Sau cùng, quan niệm lịch sử mà chúng ta vừa trình bày còn cho chúng ta kết luận như sau: 1) Trong quá trình phát triển của những lực lượng sản xuất có một giai đoạn

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (II)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (II)

  13/04/2018 08:25

  KARL MARX (1818-1883) FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Mỗi khi sự phát triển của công thương nghiệp tạo ra những hình thức giao tiếp mới, chẳng hạn như những công ty bảo hiểm, v.v., thì luật pháp buộc phải luôn luôn chấp nhận đó là những hình thức mới của việc chiếm hữu sở hữu.

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (I)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (I)

  10/04/2018 05:59

  KARL MARX (1818-1883) | FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Bằng biện pháp cạnh tranh phổ biến, công nghiệp lớn buộc tất cả các cá nhân phải sử dụng toàn bộ tinh lực của mình một cách cực kỳ khẩn trương. Hễ có thể làm được thì nó ra sức thủ tiêu hệ tư tưởng, tôn giáo, đạo đức

 • Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  13/03/2018 10:58

  Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của những hế hệ riêng rẽ trong đó mỗi thế hệ đều khai thác những vật liệu, những tư bản, những lực lượng sản xuất do tất cả những thế hệ trước để lại; do đó, mỗi thế hệ một mặt tiếp tục cái hoạt động được truyền lại, trong những hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi

 • Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  12/03/2018 16:03

  Khi Phoi-ơ-bắc là nhà duy vật thì ông không bao giờ đề cập đến lịch sử; còn khi ông xem xét đến lịch sử thì ông không phải là nhà duy vật. Ở Phoi-ơ-bắc, lịch sử và chủ nghĩa duy vật hoàn toàn tách rời nhau

 • Lịch sử

  Lịch sử

  04/03/2018 22:34

  Với những người Đức hoàn toàn không có tiền đề gì cả, chúng ta buộc phải bắt đầu bằng việc xác định tiền đề đầu tiên của mọi sự tồn tại của con người, và do đó là tiền đề của mọi lịch sử, đó là: người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể "làm ra lịch sử". Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ khác nữa.

 • Nguyên do học lịch sử và triết lý sử học

  Nguyên do học lịch sử và triết lý sử học

  07/02/2018 09:13

  Ý tưởng ngẫu nhiên cũng mang lại ý một ý nghĩa không thể tranh cãi cho môn gọi là triết lý sử học, mà chúng tôi thích gọi là nguyên do học lịch sử (étiologie historique) hơn, đồng thời định nghĩa như sự phân tích và tranh luận về các nguyên nhân (causes) và chuỗi nguyên nhân đã góp phần mang lại những biến cố tạo nên bức tranh sử học;

 • Khái niệm 'Diễn giải' trong Sử học

  Khái niệm "Diễn giải" trong Sử học

  31/10/2016 18:47

  DIỄN GIẢI (t.Anh: Interpretation). Tập hợp các thao tác phương pháp qua đó nhà sử học – theo viễn tượng cá nhân, tính khí, điều kiện xã hội, và lựa chọn có ý thức – áp đặt một mô hình ý nghĩa hay biểu nghĩa về chủ đề của mình; quá trình chọn lọc, sắp xếp, nhấn mạnh và tổng hợp các sự kiện lịch sử xác lập thể loại riêng của cá nhân nhà sử học về việc nghiên cứu quá khứ.

 • Khái niệm 'Lịch sử'

  Khái niệm "Lịch sử"

  13/09/2016 21:42

  Harry Ritter, “Lịch sử”, Đinh Hồng Phúc dịch, Thông tin Hội Khoa học Lịch sử Bình Dương, số 41, tháng 1-2016, tr. 60-63. Bản gốc tiếng Anh: Harry Ritter, “History”, in Dictionary of concepts in history. New York: Greenwood Press, 1986. pp. 193-199.

 • Triết học về lịch sử

  Triết học về lịch sử

  14/06/2016 22:09

  Georgi Valentinovich Plekhanov. “Triết học về lịch sử.” Trong Các vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1963, tr. 169-206. Phiên bản điện tử do Lê Quang Hồ đánh máy và biên tập.

 • Lịch sử nhân loại

  Lịch sử nhân loại

  12/08/2015 11:34

  Không có gì thiết yếu cho ta hơn lịch sử để ta biết ta, vì nó mở ra cho ta những chân trời rộng rãi; vì nó di truyền lại cho ta những giá trị xưa nhờ đó ta xây dựng được đời ta; vì nó chỉ dẫn cho ta những tiêu chuẩn để ta áp dụng vào hiện tại.

 • Chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình

  Chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình

  19/07/2015 12:49

  Nhưng chẳng phải là bản tính loài người thích chiến tranh sao? Bertrand Russell: Bản tính loài người là cái gì, tôi không biết nữa. Một bản tính thì có thể nhồi nặn thế nào cũng được, người ta không nhận thấy điều đó.

 • 'Sự cáo chung của lịch sử' - 20 năm nhìn lại

  "Sự cáo chung của lịch sử" - 20 năm nhìn lại

  09/07/2015 21:55

  Điều mà chúng ta có thể đang chứng kiến không chỉ là sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh hay sự trôi qua của một giai đoạn lịch sử đặc biệt thời hậu chiến, mà là sự cáo chung của lịch sử: có nghĩa là, điểm tận cùng của tiến trình phát triển ý thức hệ của loài người và sự phổ cập của nền dân chủ tự do phương Tây như là hình thức quản lý cuối cùng của con người

 • Sự cáo chung của lịch sử?

  Sự cáo chung của lịch sử?

  08/07/2015 23:43

  Ý niệm về sự cáo chung của lịch sử không phải là một ý niệm mới mẻ. Người truyền bá nổi tiếng nhất là Các Mác, ông tin rằng chiều hướng phát triển lịch sử là một chiều hướng có mục đích

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt