Triết học tôn giáo

 • Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng

  Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng

  10/02/2018 12:39

  Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên là “trừu tượng” và “cá biệt” vì nó bị đặt ra ở bên ngoài hoạt động tinh thần của nhà nghệ thuật đã tạo ra nó, tức hình ảnh tạo hình về thần linh. Như sẽ thấy, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng này sẽ gồm ba bước (Momente) phát triển: a) – sự hình dung khách quan về các thần linh bằng nghệ thuật điêu khắc

 • Tôn giáo [trong hình thức] nghệ thuật

  Tôn giáo [trong hình thức] nghệ thuật

  06/02/2018 08:08

  Tôn giáo của Tinh thần đạo đức [đời sống xã hội cổ Hy Lạp] là việc nâng Tinh thần này lên trên [thế giới] hiện thực của nó và là sự quay trở về của Tinh thần này từ tính chân lý [tính khách quan] vào trong cái biết thuần túy về chính mình

 • Tôn giáo tự nhiên

  Tôn giáo tự nhiên

  04/02/2018 13:33

  Những con quái vật trong hình thái, tiếng nói và việc làm trên đây đều tự tan rã và trở thành hình thái mang tính tinh thần: một cái Bên ngoài đã đi vào bên trong chính mình; một cái Bên trong tự diễn đạt ra bên ngoài chính mình và ở nơi chính mình; chúng đều chuyển hóa thành Tư Tưởng

 • Dẫn nhập: Về tôn giáo nói chung

  Dẫn nhập: Về tôn giáo nói chung

  19/01/2018 22:33

  Trong thế giới của [trật tự] đạo đức, ta lại gặp một hình thức tôn giáo, đó là tôn giáo về “thế giới bên kia” ở cõi âm. Đây là lòng tin vào đêm tối mù mịt, đáng sợ của Định mệnh và vào những oan hồn

 • Siêu lý tình yêu - Bài thứ nhất

  Siêu lý tình yêu - Bài thứ nhất

  06/05/2017 17:50

  Trong thông sử, cũng như trong thánh sử, tình yêu hữu tính (theo đúng nghĩa của nó) không đóng một vai trò nào cả và không tác động trực tiếp đến tiến trình lịch sử: ý nghĩa chính diện của nó phải bắt rễ trong cuộc sống cá nhân

 • Tiếng gọi từ ‘Thời Trục’

  Tiếng gọi từ ‘Thời Trục’

  01/11/2016 12:31

  Thời Trục – với sự hình thành bộ khung tư duy và tín ngưỡng cho toàn nhân loại như nguồn sữa mẹ nguyên sơ nhất, thanh sạch nhất – trước sau vẫn được xem là “thời đại và cấu trúc (để) quy chiếu và tham chiếu” (Referenz- Strukturzeit), để trên cơ sở đó, mở ra triển vọng về một cuộc đại đối thoại liên-văn hóa.

 • Ý niệm về Thiên Chúa

  Ý niệm về Thiên Chúa

  01/10/2016 10:54

  Trong mọi suy tư triết lý, cuộc tìm khảo không đem lại một tri thức nào chắc chắn mà chỉ mở ra một không gian bao la ở đó mỗi con người phải tự định đoạt lối sống của mình. Nó mang lại bảo đảm nền tảng cho tình yêu trong trần gian, cho công việc đọc văn tự tượng số và cho những viễn ảnh không cùng của trí năng con người.

 • Bình luận về lời đối thoại trên núi thiêng

  Bình luận về lời đối thoại trên núi thiêng

  19/06/2016 20:29

  Người ta gọi là bài giảng trên Núi, cho dù chẳng có núi nào ở đây, truyền thống thường biểu hiện sự nhập định của người học trò bằng hình ảnh tượng trưng gắn với Núi Thiêng “Epi tés tou orous metabaseos”

 • Sự thật

  Sự thật

  15/06/2016 11:25

  Thomas Aquino, “Câu hỏi 16: Sự thật”, trong Tổng luận thần học, Quyển 1, tập 1, Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. Phiên bản điện tử được các bạn Thiện Đại và Xuân Huy thực hiện.

 • Về ý tưởng

  Về ý tưởng

  13/05/2016 17:43

  Tất yếu phải có các ý tưởng; là hành động trong trí năng của Thiên Chúa. Vì từ ngữ ý tưởng (Idée) trong tiếng Hy-lạp dịch ra tiếng “Forma” trong La-ngữ. Do đó, tiếng ý tưởng được hiểu biết là các mô thể của các sự vật, đang hiện hữu bên ngoài chính sự vật

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  06/05/2016 18:18

  Ở nơi nào mà sự thờ cúng động vật đươc nâng lên đến tầm quan trọng của của một yếu tố văn hóa, một hiện tượng lịch sử của tôn giáo đáng được nhắc nhở đến, thì ở nơi đó nó có một cơ sở vị kỷ của con người

 • Lu-the với tư cách là thẩm phán trọng tài giữa Stơ-rau-xơ và Phoi-ơ-bắc

  Lu-the với tư cách là thẩm phán trọng tài giữa Stơ-rau-xơ và Phoi-ơ-bắc

  02/05/2016 12:25

  Còn đối với các ngài, những nhà thần học và những nhà triết học t­ư biện, thì tôi khuyên các ngài: hãy thoát ra khỏi những khái niệm và những thành kiến của nền triết học t­ư biện trước đây, nếu như­ các ngài muốn đến được tới sự vật như­ chúng đang tồn tại trong thực tế, nghĩa là đến được chân lý

 • Sự hiện diện của Thiên Chúa

  Sự hiện diện của Thiên Chúa

  02/12/2015 08:22

  Chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì quan hệ với yếu tính của Thiên Chúa, cái gì quan hệ với sự phân biệt Ba Ngôi; cái gì có quan hệ với sự phát sinh của các vật thụ tạo từ Thiên Chúa.

 • Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  23/11/2015 14:58

  Để đạt mục đích, chúng tôi, trong giới hạn nhất định, trước tiên nghiên cứu bản tính của môn học thánh; kế đó là đối tượng của môn học ấy. Vì thế, chúng ta sẽ tìm hiểu: 1. Môn học thánh có cần thiết không? 2. Môn học thánh có phải là một khoa học không? 3. Môn học thánh là một khoa học đơn nhất, hay khoa học đa khoa?

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  28/10/2015 21:58

  Động vật là những sinh vật cần thiết đối với con người, con người không thể sống không thể sống mà không có chúng; sự tồn tại của con người tùy thuộc vào chúng mà con người đã vươn lên được đỉnh cao của nền văn hóa; thế nhưng con người chỉ thờ làm thần những gì mà sự tồn tại của nó tùy thuộc vào đấy

 • Tín ngưỡng tôn giáo hậu thế tục: hướng đến một tôn giáo phục vụ con người

  Tín ngưỡng tôn giáo hậu thế tục: hướng đến một tôn giáo phục vụ con người

  20/07/2015 23:03

  Nếu tôn giáo có nghĩa là sự kết nối (hay sự tái kết nối) cuộc sống con người với thần thánh, và nếu cái sau (sự tái kết nối) không bao giờ có thể được dò xét, khai hóa hoặc thấu đáo hoàn toàn, thì tôn giáo phản ánh tâm linh con người tự thân nó cũng là một sự ngạc nhiên.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt