Triết học tinh thần

 • Câu hỏi 83. Tự do ý chí

  Câu hỏi 83. Tự do ý chí

  29/09/2023 22:28

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Bất cứ ai có tự do ý chí thì làm điều mình muốn. Mà nhân loại không làm điều mình muốn

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 8

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 8

  05/04/2023 23:36

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | , Boetius nói: Chiếm hữu điều thiện nào mà không có ai để chia sẻ cũng chẳng lý thú

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 7

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 7

  05/04/2023 23:25

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Augustinus nói: những ngoại thiện cũng là những điều thiện nào đó của con người, dù là những điều thiện nhỏ nhoi

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 6

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 6

  05/04/2023 23:11

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Hạnh phúc của con người hệ tại việc nhìn thấy yếu tính của Thiên Chúa. Nhưng thân thể không cộng tác chi hết vào công việc đó

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 5

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 5

  05/04/2023 23:04

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Hạnh phúc là thứ hoạt động hoàn bị. Nhưng hoạt động hoàn bị thì phát xuất từ hữu thể hoàn bị: vì không chi hoạt động nếu không phải là hữu thể trong hiện thể.

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 4

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 4

  05/04/2023 22:56

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Sự ngay thẳng của ý chí thì cần như tiền suất và như đồng hành của hạnh phúc. Như tiền suất vì sự ngay thẳng của ý chí phát sinh bởi

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 3

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 3

  05/04/2023 22:46

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | hạnh phúc là sự hoàn bị của con người về mặt hiểu biết, trong đó không có tài năng nào khác ngoài trí khôn và ý chí, như đã trình bày trong Phần I (vđ.79 tt).

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 2

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 2

  04/04/2023 20:40

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | hực vậy, sự vui thú là sự hoàn bị của hoạt động, như đã được ghi trong cuốn X Ethic..Nhưng sự hoàn bị thì cao trọng hơn là có thể được hoàn bị

 • Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 1

  Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc. Mục 1

  04/04/2023 20:10

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.4. VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỂ ĐẠT HẠNH PHÚC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Thực vậy, trong cuốn I De Trin. thánh Augustinus viết: Sự nhìn thấy là tất cả phần thưởng của đức tin. Mà phần thưởng hay công xá của nhân đức là hạnh phúc, như nhà Hiền triết đã chứng minh trong cuốn I Ethic.

 • Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 8

  Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 8

  25/03/2023 21:33

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.3. HẠNH PHÚC LÀ GÌ" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Dionysius viết rằng: nhờ điều thượng đỉnh của trí khôn, con người liên kết với Thiên Chúa, như với hữu thể mà nó tuyệt nhiên không biết.

 • Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 7

  Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 7

  25/03/2023 21:26

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.3. HẠNH PHÚC LÀ GÌ" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Hình như hạnh phúc của con người hệ tại việc hiểu biết các bản thể phân lập, ấy là các Thiên thần. 1. Thực vậy, thánh Gregorius nói trong một bài giảng rằng:

 • Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 6

  Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 6

  25/03/2023 21:18

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.3. HẠNH PHÚC LÀ GÌ" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | rong tác phẩm Ethica của mình, nhà Hiền triết bàn về hạnh phúc khiếm khuyết, như có thể có ở đời này, như đã trình bày ở trên (m.2, gđ.4).

 • Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 5

  Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 5

  25/03/2023 21:09

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.3. HẠNH PHÚC LÀ GÌ" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | hạnh phúc là điều thiện hoàn bị của con người. Nhưng trí khôn thực hành quy hướng về điều thiện hơn trí khôn trừu tượng, là trí khôn quy hướng về chân lý.

 • Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 4

  Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 4

  25/03/2023 21:02

  TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.3. HẠNH PHÚC LÀ GÌ" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | thánh Augustinus viết trong cuốn XIX De Civ. Dei rằng, hạnh phúc của con người hệ tại ở sự bình an; vì thế trong Thánh vịnh (147, 14) có câu: Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình.

 • Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 3

  Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 3

  25/03/2023 20:54

  "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.3. HẠNH PHÚC LÀ GÌ" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | oetius viết trong cuốn III De Cons. rằng: hạnh phúc là trạng thái hoàn bị gồm thâu mọi điều thiện. Nhưng một số điều thiện là điều thiện khả giác, mà chúng ta đạt được nhờ hoạt động của các giác quan.

 • Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 2

  Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? Mục 2

  25/03/2023 20:44

  "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" - "Q.3. HẠNH PHÚC LÀ GÌ" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Boetius viết trong cuốn III De Cons. rằng: hạnh phúc là trạng thái hoàn bị gồm thâu mọi điều thiện. Nhưng trạng thái không biểu thị hoạt động. Cho nên, hạnh phúc không phải là một hoạt động.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt