Triết học tinh thần

 • Tồng luận thần học: Những điều kiện cần thiết cho hạnh phúc

  Tồng luận thần học: Những điều kiện cần thiết cho hạnh phúc

  08/03/2020 23:24

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Thánh Augustinô nói: “Sự thấy là tất cả cái phần thưởng cho đức tin “ (De Trin 1.8). Mà phần thưởng hay sự thưởng công cho nhân đức đó là sự hạnh phúc

 • Hình ma người sống

  Hình ma người sống

  04/03/2020 20:43

  HENRI BERGSON | Lm. CAO VĂN LUẬN dịch || Làm sao cắt nghĩa được những thành-kiến chống đối các khoa-học tâm-linh mà hiện nay nhiều người vẫn bo-bo giữ lại. Thực ra đặc-biệt chỉ có những nhà bác học nửa mùa mới nhân-danh khoa-học

 • Tổng luận thần học: Sự ghét

  Tổng luận thần học: Sự ghét

  04/03/2020 09:44

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Nghiên cứu sự ghét, chúng ta bàn đến: 1. Sự xấu là nguyên nhân và là đối tượng của sự ghét không? 2. Sự ghét được tạo nên bởi tình yêu không?

 • Tổng luận thần học: Các thứ thuốc đối với sự buồn rầu hoặc đau đớn

  Tổng luận thần học: Các thứ thuốc đối với sự buồn rầu hoặc đau đớn

  03/03/2020 23:57

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Thánh Augustinô viết: Chính ông rời bỏ quê hương mình vì ở đó ông đã có tập quán nói chuyện cùng người bạn hữu bây giờ đã qua đời: “mắt của ông tìm kiếm người bạn hữu

 • Tổng luận thần học: Sự ham muốn

  Tổng luận thần học: Sự ham muốn

  03/03/2020 23:18

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Triết gia nói: "Sự ham muốn là thị dục về cái gì làm vui thú" (Rhet .11, 5). Mà, chúng ta sẽ thấy ở sau (Q. 31, a. 3 và 4), có hai thứ vui thú: một vui thú ở trong sự tốt khả niệm

 • Tổng luận thần học: Các hiệu quả của sự đau đớn hoặc của sự buồn rầu

  Tổng luận thần học: Các hiệu quả của sự đau đớn hoặc của sự buồn rầu

  28/02/2020 09:36

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || ởi vì mọi năng lực có nguồn gốc trong cũng một yếu tính của linh hồn, khi sự chú ý của linh hồn một cách mãnh liệt hướng về hành động của năng lực này

 • Tổng luận thần học: Các nguyên nhân của sự buồn rầu hoặc của sự đau đớn

  Tổng luận thần học: Các nguyên nhân của sự buồn rầu hoặc của sự đau đớn

  26/02/2020 09:43

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Thánh Augustinô nói (De 8 Quaest Dulciti q.1): “Sự đau đớn phát xuất bởi sự mất các sự tốt đời này”. Vậy bởi cũng một lý do, mọi sự đau đớn có nguyên nhân là sự mất sự tốt.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt