Hiện tượng học

 • Về công trình Tính siêu việt của Tự ngã của Jean-Paul Sartre

  Về công trình Tính siêu việt của Tự ngã của Jean-Paul Sartre

  03/11/2022 23:09

  ĐINH HỒNG PHÚC || Tính siêu việt của tự ngã - phác thảo một lối mô tả hiện tượng học là thành quả đầu tay của Jean-Paul Sartre sau quá trình nghiên cứu hiện tượng học Husserl tại Đức. Đây là một công trình quan trọng mà chúng ta phải quan tâm bởi nhiều lẽ: 1) nó có đóng góp tích cực vào sự phát triển của hiện tượng học

 • Phong trào hiện tượng với xã hội học

  Phong trào hiện tượng với xã hội học

  19/12/2021 11:25

  LÊ TÔN NGHIÊM - HIỆN TƯỢNG LUẬN là một phong trào theo nghĩa khắt khe và chuyên môn hơn phong-trào theo Tâm phân học. Một cách vắn tắt, cách thức tư tưởng của Hiện-tượng luận đòi hỏi một kỹ-thuật hầu như hoàn toàn lý-thuyết, chứ không có tính thực-tiễn như Tâm-phân-học.

 • Một ý niệm cơ bản của hiện tượng học Husserl: tính ý hướng

  Một ý niệm cơ bản của hiện tượng học Husserl: tính ý hướng

  25/02/2021 09:47

  JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || “Hắn nhìn như muốn xơi tái cô nàng”. Cách nói này và nhiều dấu hiệu khác cho thấy khá rõ ảo tưởng chung đối với thuyết duy thực và thuyết duy tâm: biết tức là ăn.

 • Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...

  Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...

  15/02/2020 14:33

  TRẠC TUYỀN | Giao lưu tưởng tượng với Martin Heidegger || Nên nói về... mối tình đầu của thầy tôi, Edmund Husserl (1859-1938), với triết học trước đã! Không có "mối tình" này, chưa chắc đã có Heidegger!

 • Triết học như một khoa học đích xác

  Triết học như một khoa học đích xác

  07/02/2020 14:17

  EDMUND HUSSERL (1859-1938) | Trần Thái Đỉnh dịch || “Triết-học như một khoa-học đích-xác” là một tiểu-luận của Husserl in trong bộ Logos I năm 1911. Về số trang, nó không đáng bao nhiêu

 • Husserl và phương pháp hiện tượng học

  Husserl và phương pháp hiện tượng học

  19/03/2019 20:37

  THOMAS FLYNN | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Ý thức là ý thức về một cái-gì-đó-khác-với-ý-thức. Nói cách khác, bản tính của ý thức là nhắm đến (‘có ý hướng’) một cái khác. Ngay cả khi nó hướng đến chính nó trong sự phản tư, ý thức được hướng đến

 • Cogito như là ý thức phản tư

  Cogito như là ý thức phản tư

  06/03/2019 21:12

  JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Cái “Tôi tư duy” của Kant là một điều kiện khả thể. Cogito của Descartes và của Husserl là sự ghi nhận sự kiện. Người ta đã nói về “tính tất yếu của sự kiện” của cái Cogito

 • Gương mặt người lạ

  Gương mặt người lạ

  18/07/2018 21:50

  EMMANUEL LÉVINAS | Sự thanh thản đạt được bằng tình yêu đồng loại không phải là sự thanh thản của yên tĩnh thuần túy, nó làm ta mạnh thêm trong bản sắc của ta, và nó luôn luôn thách thức cái bản sắc ấy, sự tự do vô hạn của nó và sức mạnh của nó.

 • Hiện tượng học: 'Đến với chính sự vật'

  Hiện tượng học: "Đến với chính sự vật"

  10/11/2014 09:11

  Một trong những khám phá quan trọng về phương pháp luận trong triết học phương Tây thế kỷ XX là phương pháp hiện tượng và triết học hiện tượng (phenoménologie, phenomenology, phaenomenologie), được xây dựng trên cơ sở của nó, do E. Husserl (1859-1938) sáng lập.

 • Hiện tượng học là gì? (kỳ 6)

  Hiện tượng học là gì? (kỳ 6)

  27/02/2014 22:04

  Triết lý không phải là tìm ra những nguyên nhân hoặc tìm ra những giả thuyết. Không thể nói nguyên nhân ở đây, vì chưa có gì trước khi thế giới hình thành thế giới, và như ta biết thì thế giới “xuất hiện không lý do” nghĩa là không do một dự tính trù liệu nào hết

 • Ý hướng tính - bản chất của ý thức

  Ý hướng tính - bản chất của ý thức

  25/10/2013 23:38

  Con người không phải là một tinh thần thuần túy như thần linh và cũng không phải là một linh hồn « ở trong » thân xác, nhưng con người là một sinh hoạt tại thế, cho nên thân xác không còn là một sự vật nhưng đó là chính bản thân tôi. Sinh hoạt chưa phản tỉnh đi trước sinh hoạt phản tỉnh, và sinh hoạt tại thế có trước suy tư.

 • Hiện tượng học là gì? (kỳ 4)

  Hiện tượng học là gì? (kỳ 4)

  30/09/2013 14:55

  Theo Husserl, tất cả các giảm trừ siêu nghiệm đều đồng thời là giảm trừ bản chất. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể lấy con mắt triết gia để nhận định tri giác của ta về thế giới, nếu chúng ta không thôi đồng lõa với thế giới, thôi không tha thiết với thế giới nữa

 • Paul Ricoeur, nhà hiện tượng luận của thế hệ đầu thế kỷ XX

  Paul Ricoeur, nhà hiện tượng luận của thế hệ đầu thế kỷ XX

  22/09/2013 21:45

  Khi nói đến Paul Ricoeur, một số những câu hỏi đặt ra trong đầu là: tại sao người ta chú ý đến Ricoeur một cách muộn màng như vậy, trong khi những tác phẩm và tư duy của ông mở ra nhiều triển vọng?

 • Hiện tượng học là gì? (kỳ 3)

  Hiện tượng học là gì? (kỳ 3)

  20/09/2013 09:04

  Husserl dùng chữ “giảm trừ hiện tượng học” (réduction phénoménologique) để gọi tên phương pháp đặc biệt của ông. Giảm trừ có nghĩa là gạt đi, hốt đi để bới sâu mãi cho tới khi không bới hơn được nữa vì đã đạt tới nền tảng vẫn chống đỡ những cái được dựng lên ở trên đó.

 • Lập trường hiện tượng học

  Lập trường hiện tượng học

  17/09/2013 14:36

  Lập trường của hiện tượng học là phải mô tả, chứ không giải thích và phân tích. Mô tả đây là mô tả sự xuất hiện của đối tượng, sự hình thành của thế giới, in như ta đã gặp thấy trong kinh nghiệm sống của ta. Cũng vì thế, Husserl gọi hiện tượng học là “tâm lý học mô tả”

 • Phương pháp hiện tượng học

  Phương pháp hiện tượng học

  14/09/2013 11:30

  WOLFGANG BRAUNER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Hiện tượng học, do triết gia người Đức là Edmund Husserl sáng lập vào nửa đầu thế kỷ trước [thế kỷ 19 – ND], là một trong những quan niệm triết học quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất ở thế kỷ 20. Các công trình của Husserl là khởi điểm cho

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt