Chủ nghĩa Khắc kỷ

 • Nhận thức luận phái Khắc kỷ

  Nhận thức luận phái Khắc kỷ

  15/11/2022 11:04

  ANTHONY KENNY | Đinh Hồng Phúc dịch || Các nhà Khắc kỷ đã khai triển một cách phân loại các trạng thái tinh thần tinh tế hơn so với những người phái Epicurus. Họ muốn đề xuất một loại nhận thức luận có khả năng chống lại sự khiêu chiến của phái hoài nghi.

 • Logic học phái Khắc kỷ

  Logic học phái Khắc kỷ

  13/11/2022 13:56

  ANTHONY KENNY | Đinh Hồng Phúc dịch || Đóng góp chính của Philo cho logic học là định nghĩa của ông về mệnh đề điều kiện. Ông nói: "Nếu p thì q" là sai trong trường hợp p đúng và q sai, và đúng trong cả ba trường hợp khả hữu khác.

 • Chủ nghĩa Khắc kỷ

  Chủ nghĩa Khắc kỷ

  12/10/2022 22:02

  ANTHONY KENNY | Đinh Hồng Phúc dịch || Tất cả các nhà Khắc kỷ đều đồng ý rằng vì xã hội là tự nhiên đối với con người, cho nên một người tốt, trong mục đích sống hòa hợp với Tự nhiên, sẽ giữ một vai trò nào đó trong xã hội và vun bồi đức hạnh cho xã hội.

 • Chủ nghĩa Khắc kỷ trong thời đại dịch: Marcus Aurelius có thể giúp gì cho ta?

  Chủ nghĩa Khắc kỷ trong thời đại dịch: Marcus Aurelius có thể giúp gì cho ta?

  12/10/2022 11:19

  DONALD ROBERTSON | Đinh Hồng Phúc dịch || Tác phẩm Những suy niệm, do một vị hoàng đế La Mã đã mất trong một nạn dịch hạch được đặt theo tên của ông viết, nói nhiều về việc làm thế nào đối mặt với

 • Những suy niệm của Marcus Aurelius. Quyển 2

  Những suy niệm của Marcus Aurelius. Quyển 2

  10/10/2022 14:14

  MARCUS AURELIUS (121-180) | Đinh Hồng Phúc dịch || Việc đầu tiên trong buổi sáng là anh hãy tự nhũ: tôi sẽ gặp những người hay nhiễu sự, vong ân bội nghĩa, hung hăng, xảo trá, ganh ghét và khó hòa đồng.

 • Triết học hứa hẹn điều gì?

  Triết học hứa hẹn điều gì?

  06/10/2022 20:36

  EPICTETUS | Đinh Hồng Phúc dịch || Những lời dạy của Epictetus (quyển 1, chương 15). || Khi một người đến hỏi ý kiến của Epictetus về việc làm sao để người anh em của anh ta thôi không còn giận anh ta nữa, ông đáp: Triết học không hứa hẹn sẽ đảm bảo cho

 • Những bài học trong thuyết Khắc kỷ

  Những bài học trong thuyết Khắc kỷ

  01/10/2022 20:12

  TIM WHITMARSH | Đinh Hồng Phúc dịch || Tại sao hiện nay tư tưởng của các nhà Khắc kỷ lại phổ biến đến thế - nó là thứ self-help (truyền cảm hứng tự vượt lên chính mình) hay một thứ đề cao nam tính trá hình?

 • Logic học là cần thiết

  Logic học là cần thiết

  19/09/2022 11:52

  Những lời dạy của Epictetus (quyển 1, chương 17) || George Long | Đinh Hồng Phúc dịch || Vì lý tính là quan năng phân tích và làm sáng tỏ mọi thứ khác, và bản thân lý tính không nên mãi trong tình trạng không được phân tích, nhưng ta có thể lấy gì để phân tích nó?

 • Làm thế nào để giữ phẩm cách của mình trong mọi việc

  Làm thế nào để giữ phẩm cách của mình trong mọi việc

  25/08/2022 22:48

  Những lời dạy của Epictetus | Đinh Hồng Phúc dịch || Đối với hữu thể có lý tính, chỉ những gì trái với bản tính tự nhiên mới không thể chịu đựng được, còn những gì hợp lý tính thì có thể chịu đựng được.

 • Những lời dạy của Epictetus Q1.ch.7

  Những lời dạy của Epictetus Q1.ch.7

  20/08/2022 14:05

  EPICTETUS (50-135) | Đinh Hồng Phúc dịch || Hầu hết mọi người đều không nhận thấy rằng việc xử lý những luận cứ có chứa tiền đề hàm hồ và tiền đề giả thiết,

 • Thuyết Khắc kỷ

  Thuyết Khắc kỷ

  05/09/2021 18:13

  BRIAN DUIGNAN | NGUYỄN HUY CƯỜNG dịch || Thuyết Khắc kỷ là một trong những trường phái triết học cao thượng và siêu việt nhất trong sử sách nền văn minh Tây phương. Khi cổ vũ sự tham gia vào các hoạt động con người

 • Về COVID-19 và các đại dịch: viễn tượng của thuyết Khắc kỷ

  Về COVID-19 và các đại dịch: viễn tượng của thuyết Khắc kỷ

  30/03/2020 10:30

  MASSIMO PIGLIUCCI |ĐINH HỒNG PHÚC dịch || chúng tôi mời bạn đến với cẩm nang của triết học Khắc kỷ trước nạn dịch COVID-19 – và trước bất cứ nạn đại dịch nào trong tương lai.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt