Nhận thức luận | Khoa học luận

 • Sự khác biệt giữa tri thức và thường kiến

  Sự khác biệt giữa tri thức và thường kiến

  26/02/2020 13:32

  MORTIMER J. ADLER | MAI SƠN dịch || Hôm nay, trong khi tiếp tục thảo luận về Thường kiến, chúng ta sẽ tìm cách đi xa hơn trong nhận thức về sự dị biệt giữa biết và nêu ý kiến. Có một số câu hỏi mà chúng ta phải xem xét.

 • Nghĩ về thường kiến như thế nào

  Nghĩ về thường kiến như thế nào

  26/02/2020 13:13

  MORTIMER J. ADLER | MAI SƠN dịch || Hôm nay chúng ta bắt đầu bàn luận về Thường kiến. Và như các Ý niệm lớn khác mà chúng ta sẽ bàn luận, ý niệm này được suy xét tốt nhất trong tương quan với

 • Suy nghĩ về chân lý/sự thật

  Suy nghĩ về chân lý/sự thật

  25/02/2020 23:58

  MORTIMER J. ADLER | MAI SƠN dịch || Hôm nay chúng ta sẽ xem xét Ý niệm lớn về Chân lý. Như cái đẹp kết nối với mỹ thuật trong trí óc chúng ta, như sự thiện hảo kết nối với tính cách con người và hành động của họ trong trí óc chúng ta

 • Lý thuyết nhận thức của Leibniz trong Đơn tử luận

  Lý thuyết nhận thức của Leibniz trong Đơn tử luận

  19/02/2020 12:52

  Đơn tử cũng là lực nguyên thủy trong lĩnh vực tâm trí hay tinh thần con người. Do đó, Đơn tử luận trở thành lý thuyết về nhận thức. Vì đơn tử là thực tại có tính cách tinh thần/ tâm lý, nên một số người có thể thấy từ “cũng” trong câu đầu tiên của ta là

 • Cái Tôi tư duy (Cogito) trong triết học Descartes

  Cái Tôi tư duy (Cogito) trong triết học Descartes

  13/02/2020 19:17

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Trong Luận văn về Phương pháp (Discourse on Method/ Discours de la méthode), Descartes trình bày những hướng đi khác nhau mà ông dự định theo đuổi.

 • Hegel. Tiến trình của ý thức hướng đến cái Tuyệt đối

  Hegel. Tiến trình của ý thức hướng đến cái Tuyệt đối

  10/02/2020 09:35

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Hệ thống hùng vĩ của Hegel nhằm mục đích, trong số những điều khác, diễn giải bản chất của Tồn tại theo cách thức lấy đi tính bất tất của kết quả của nó trong khi..

 • Định nghĩa thao tác

  Định nghĩa thao tác

  08/11/2019 22:43

  JEAN ULLMO | Nguyễn Văn Khoa dịch || Định nghĩa thao tác là một định nghĩa bao gồm sự mô tả một phương thức thường xuyên nhằm phát hiện, đo lường, nói tổng quát hơn, tiếp cận và xác định cái khái niệm được định nghĩa.

 • Là dơi thì như thế nào?

  Là dơi thì như thế nào?

  20/10/2019 18:29

  THOMAS NAGEL | Nguyễn Thị Minh, Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Trung Hậu dịch || Ý thức là cái khiến cho vấn đề tinh thần-thể xác trở nên thực sự nan giải. Có lẽ đó là lý do vì sao các bàn thảo hiện nay về vấn đề này ít chú ý đến nó hay hiểu nó sai rành rành.

 • Fichte và sự tự chinh phục của tinh thần

  Fichte và sự tự chinh phục của tinh thần

  20/08/2019 18:35

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Johann Gottlieb Fichte nỗ lực xóa bỏ các giới hạn trong học thuyết của Kant về những lời mời gọi của con người đến tự do

 • Kant. Tính nhị nguyên của tồn tại người, và giải pháp cho điều ấy

  Kant. Tính nhị nguyên của tồn tại người, và giải pháp cho điều ấy

  20/08/2019 18:22

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Triết học của Kant đưa ra một viễn cảnh về sự hiện thực hóa của nhân tính cốt yếu, không phải bằng tuân phục tự nhiên, mà bằng giải phóng khỏi tự nhiên

 • Rouseau và Hume. Phá hủy niềm tin vào sự hòa điệu tự nhiên

  Rouseau và Hume. Phá hủy niềm tin vào sự hòa điệu tự nhiên

  20/08/2019 18:06

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Rousseau, Hume và Kant đều là những người đồng tình với sự mất niềm tin này. Rousseau tin vào nguyên mẫu của con người sống trong sự tự - đồng nhất

 • Thời Khai minh. Sự hiện thực hóa của con người trong sơ đồ của chủ nghĩa tự nhiên

  Thời Khai minh. Sự hiện thực hóa của con người trong sơ đồ của chủ nghĩa tự nhiên

  14/08/2019 14:09

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Trong văn liệu của thời Khai minh ta thấy ý niệm về sự mất đi tính đồng nhất của con người và những lời mời gọi khôi phục nó, cả trong các sáng tác không tưởng lẫn vô số trình bày đa dạng về trạng thái tự nhiên

 • Angelus Silesius và Fénelon: cứu rỗi thông qua hư vô hóa

  Angelus Silesius và Fénelon: cứu rỗi thông qua hư vô hóa

  14/08/2019 10:10

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || “Con người hãy trở thành bản chất vì khi thế gian này qua đi thì sự ngẫu nhiên cũng sẽ mất đi”

 • Boehme và tính nhị nguyên của Tồn tại

  Boehme và tính nhị nguyên của Tồn tại

  14/08/2019 09:58

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Các tác phẩm mang tính thấu thị của Boehme là sự tiếp tục của thuyết Plato có tác động ở những nhà bất đồng phiếm thần luận của thời Cải cách tôn giáo

 • Nicholas of Cusa. Những mâu thuẫn của Tồn tại Tuyệt đối

  Nicholas of Cusa. Những mâu thuẫn của Tồn tại Tuyệt đối

  12/08/2019 08:45

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Cusanus tìm kiếm vô ích một công thức khả thể cho việc xem sự phát triển từ thống nhất tới nhân lên như một phát triển thực sự, mà không phải sự thay đổi từ Tồn tại tiềm năng thành Tồn tại thực sự

 • Eckhart và phép biện chứng của sự thánh hóa

  Eckhart và phép biện chứng của sự thánh hóa

  19/07/2019 11:35

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Với Eckhart phương châm “cộng tác với Thượng Đế của riêng mình” có nghĩa giống như tự - hủy diệt – một sự từ bỏ thần tính (kenosis) huyền nhiệm

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt