Triết học nhân học

Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ. Tiết 2

 

CÂU HỎI 92

TẠO THÀNH NGƯỜI NỮ 

 

THOMAS AQUINO (1225-1274)

Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch

 


Thomas Aquino. Tổng luận thần học. "Câu hỏi 92: Tạo thành người nữ". Trần Ngọc Châu dịch. Quyển I, tập 5, tr. 134-42. Đọc thêm bản dịch tiếng Anh


 

 

Tiết 2

NGƯỜI N ĐÃ ĐƯỢC TO THÀNH T NGƯỜI NAM?

 

VN NN: Xem ra người n đã không được to thành t người nam.

1. Tính dc thuc v người ta ln thú vt. Mà nơi các thú vt con cái không được to thành t con đc. Vy người ncũng không được to thành t người nam.

2. T hơn na, các vt thuc v cùng mt loi, thuc v cùng mt cht th. Mà người nam và người n thuc v cùng mt loi. Vy như người nam được to thành bng bùn đt, cũng vy, người n đã được to thành như thế, ch không phi t người nam.

3. Người n được to thành đ làm k giúp đ người nam trong công vic sinh sn. Mà quan h thân tc gn quá làm cho người ta không thích nghi vi công vic này; và do đó, cm kết hôn cùng người trong h gn (Lv 18.6). Vy người nkhông được to thành t người nam.

TRÁI LI: Có li ghi chép: “Thiên Chúa t gười nam đã to thành t mt người giúp đ ging y ht, tc là người n” (Hc 18.5).

TR LI: Khi mi vt đu tiên được to thành, vic người n đã được to thành t người nam thích hp hơn trong thú vt. Th nht, đ ban cho người nam đu tiên mt chc v cao trng ct ti điu này, là Thiên Chúa làm nguyên lý ca toàn vn vũ tr, cũng vy, người nam đu tiên, bi s tương t vi Thiên Chúa, làm nguyên lý cho trn vn nhân loi. Thánh Phao-lô: “Thiên Chúa to thành toàn th nhân loi t mt người” (Cv 17.26). Th nhì, đ người nam yêu người n hơn và kết hp mt thiết hơn, vì hiu biết người n được to thành t chính mình. Do đó, có li ghi chép: “Người n đã được to thành t người nam, nên người nam s lìa b cha m mà kết hp vi v mình” (St 2.24). Điu này cn thiết cho nhân loi, vì người đàn ông và đàn bà chung sng vi nhau, đó không phi là trường hp các thú vt. Thba, như Triết gia nói, vì người đàn ông và đàn bà phi hp nhau không nhng cho s sinh đ như các thú vt, mà còn cho mc đích đi sng gia đình mà trong đó mi người có bn phn riêng và người chng là đu ca v” (Eth. 8,12). Đó điu thích hp là người n đã được to thành t người nam, như t nguyên lý ca mình. Th bn, có lý do thuc v Bí tích cho điu này. Vì điu này biu th Hi thánh phát nguyên t Chúa Kitô. Do đó, thánh Phao-lô nói: “Đây là Bí tích cao qúy; đây tôi nói v Đc Kitô và Giáo hi” (Ep 5.32).

GII ĐÁP:

1. Vn nn 1 đã rõ ràng do nhng điu va được trình bày.

2. Cht th là cái gì mà t nó mt vt được to thành. Mà bn tính th to có nguyên lý xác đnh, và bi vì nó được xác đnh đến mt vt duy nht, nó cũng có mt th cách xác đnh đ phát xut. Vy, t cht th xác đnh, nó to nên mt vt nào đó trong mt loi xác đnh. Nhưng năng lc ca Thiên Chúa, vì vô cùng, có th to thành các vt thuc v cũng mt loi t bt c cht th nào, như người nam t đt bùn và người n t người nam.

3. Quan h thân thuc nào đó phát xut bi s sinh sn t nhiên ngăn tr s kết hôn. Tuy nhiên, người n đã không được to thành do s sinh sn t nhiên, nhưng bi năng lc Thiên Chúa mà thôi. Do đó bà Evà không được gi là con gái ca Adong; và như vy chng c này không minh chng.

 


 TIẾT 1
 TIẾT 3

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt