DANH MỤC TÁC GIẢ

 • Từ điển triết học phương Tây

  Từ điển triết học phương Tây

  26/10/2023 22:24

  TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY Người dịch: Đinh Hồng Phúc MỤC LỤC Chân lý logic / logical truth Quy luật của tư duy (các) / Laws of thought Luật mâu thuẫn / law of contradiction Luật triệt tam / Law of the excluded middle

 • Tổng luận thần học. Mục lục

  Tổng luận thần học. Mục lục

  22/09/2023 11:49

  PHẦN THỨ NHẤT QUYỂN I - TẬP 1 : Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo Vấn đề 1. Thánh khoa là gì và đề cập những gì? Vấn đề 2. Về sự thực hữu của Thiên Chúa Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa

 • Mấy lời nói đầu về bộ Lịch sử triết học phương Tây

  Mấy lời nói đầu về bộ Lịch sử triết học phương Tây

  20/08/2023 17:43

  Viện Nghiên cứu triết học Liên Xô. 1956. Lịch sử triết học phương Tây. Đặng Thai Mai dịch. Hà Nội: Nxb. Xây dựng. | "Lịch sử Triết học phương Tây" là một giáo trình do một số giáo sư Nga viết và viện Nghiên cứu Triết học Liên-xô xuất bản. Nhiệm vụ của giáo trình này

 • GIÁO PHỤ

  GIÁO PHỤ

  16/02/2023 21:40

  Tác giả: JACQUES LIÉBAERT TRỞ VỀ NGUỒN xuất bản TẬP I : TỪ THẾ KỶ I ÐẾN THẾ KỶ IV. LỜI NÓI ÐẦU PHẦN I: SỰ KHAI SINH CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ

 • Sự khốn cùng của triết học

  Sự khốn cùng của triết học

  26/01/2023 09:11

  KARL MARX (1818-1883) | In theo bản in xuất bản năm 1847, có lưu ý đến những chỗ sửa lại trong những lần xuất bản bằng tiếng Đức năm 1885 và năm 1892, và trong lần xuất bản bằng tiếng Pháp năm 1896 Nguyên văn là tiếng Pháp

 • Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

  Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

  25/01/2023 09:20

  KARL MARX (1818-1883) và PHRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Bản dịch của NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA || §I. Tư sản và vô sản §II. Những người vô sản và những người cộng sản §III. Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa

 • Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh - Mục lục

  Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh - Mục lục

  02/01/2023 19:19

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Tình cảnh của công nhân trước cuộc cách mạng công nghiệp. - Máy kéo sợi gien-ny. - Sự xuất hiện của giai cấp vô sản công nghiệp và nông nghiệp. - Máy dệt sợi nhỏ, máy mun, khung cửi máy, máy hơi nước.

 • Nhập môn triết học chính trị - Mục lục

  Nhập môn triết học chính trị - Mục lục

  31/12/2022 23:14

  JOHNATHAN WOLFF (Giáo sư Triết học tại Đại học University College London) || Có lẽ không có cuốn sách nhập môn nào tốt hơn thuộc loại này … một sự miêu tả rõ ràng và hấp dẫn cho bộ môn triết học chính trị trong trường đại học ngày nay.

 • Gia đình thần thánh

  Gia đình thần thánh

  29/12/2022 09:33

  C. MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN | "Gia đình thần thánh" là tên gọi hài hước đặt cho anh em Bau-ơ và bọn theo đuôi họ tụ tập quanh tờ "Allgemeine Literatur - Zeitung" ("Báo văn học phổ thông"). Trong cuốn sách này, Mác và Ăng-ghen đã bác bỏ anh em Bau-ơ và những người khác thuộc phái Hê-ghen trẻ

 • Chống Đuy-rinh - Mục lục

  Chống Đuy-rinh - Mục lục

  17/12/2022 16:25

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | II. Ông Đuy-rinh hứa những gì. Phần thứ nhất. TRIẾT HỌC III. Phân loại. Chủ nghĩa tiên nghiệm IV. Đồ thức luận về vũ trụ. V. Triết học về tự nhiên. Không gian và thời gian. VI. Triết học về tự nhiên. Thiên thể học. Vật lý học. Hóa học. VII. Triết học về tự nhiên. Giới hữu cơ.

 • Hệ tư tưởng Đức - Mục lục

  Hệ tư tưởng Đức - Mục lục

  15/12/2022 07:02

  KARL MARX (1818-1883) và PHRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Bản dịch của NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA hê phán triết học đức hiện đại qua các đại biểu của nó là Phoi-ơ-bắc, B. Bau-ơ và Stiếc-nơ và phê phán chủ nghĩa xã hội đức qua các nhà tiên tri khác nhau của nó.

 • HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN - MỤC LỤC

  HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN - MỤC LỤC

  09/12/2022 19:32

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải

 • PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THUẦN TÚY - MỤC LỤC

  PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THUẦN TÚY - MỤC LỤC

  01/12/2022 22:04

  IMMANUEL KANT | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Lời Tựa cho Lần xuất bản thứ nhất (1781) (bản A) (AVII – AXXII*) Chú giải dẫn nhập (của người dịch)

 • Danh mục tác giả - mục W

  Danh mục tác giả - mục W

  01/12/2022 08:41

  WOLFF, Jonathan; WITTGENSTEIN, Ludwig (1889-1951); WHITMARSH, Tim

 • PHÊ PHÁN NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN - MỤC LỤC

  PHÊ PHÁN NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN - MỤC LỤC

  13/03/2020 18:17

  IMMANUEL KANT | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Mấy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch: “Phê phán năng lực phán đoán: “viên đá đỉnh vòm” của tòa nhà triết học Kant” | Lời Tựa cho lần xuất bản thứ nhất (1790)

 • BÁCH KHOA THƯ CÁC KHOA HỌC TRIẾT HỌC - MỤC LỤC

  BÁCH KHOA THƯ CÁC KHOA HỌC TRIẾT HỌC - MỤC LỤC

  11/03/2020 20:58

  G. W. F. HEGEL | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || MỤC LỤC | Bách khoa thư các khoa học triết học”: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về Chân lý và Tự do

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt