DANH MỤC TÁC GIẢ

Chống Đuy-rinh - Mục lục

 

PH. ĂNG-GHEN

 

CHỐNG ĐUY-RINH

ÔNG OI-GHEN ĐUY-RINH ĐẢO LỘN KHOA HỌC

 

Do Ph. Ăng-ghen viết vào tháng Chín năm 1876 - tháng Sáu 1878

Đã đăng trên báo "Vorwarts" từ 3 tháng Giêng 1877 đến 7 tháng Bảy 1878

Đã in thành sách ở Lai-pxích năm 1878

In theo bản in xuất bản năm 1894

Nguyên văn là tiếng Đức

 

Lời tựa viết cho ba lần xuất bản

I. Lời tựa năm 1878

II. Lời tựa năm 1885

III. Lời tựa năm 1894

Lời mở đầu

I. Nhận xét chung.

II. Ông Đuy-rinh hứa những gì.

Phần thứ nhất. TRIẾT HỌC

III. Phân loại. Chủ nghĩa tiên nghiệm

IV. Đồ thức luận về vũ trụ.

V. Triết học về tự nhiên. Không gian và thời gian.

VI. Triết học về tự nhiên. Thiên thể học. Vật lý học. Hóa học.

VII. Triết học về tự nhiên. Giới hữu cơ.

VIII. Triết học về tự nhiên. Giới hữu cơ (hết)

IX. Đạo đức và pháp quyền. Chân lý vĩnh cửu.

X. Đạo đức và pháp quyền. Bình đẳng.

XI. Đạo đức và pháp quyền. Tự do và tất yếu.

XII. Biện chứng. Lượng và chất.

XIII. Phép biện chứng. Phủ định của phủ định

XIV. Kết luận.

Phần thứ hai. KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

I. Đối tượng và phương pháp.

II. Lý luận về bạo lực.

III. Lý luận về bạo lực (tiếp theo)

IV. Lý luận về bạo lực (hết)

V. Lý luận về giá trị.

VI. Lao động đơn giản và lao động phức tạp.

VII. Tư bản và giá trị thặng dư

VIII. Tư bản và giá trị thặng dư (hết).

IX. Quy luật tự nhiên của kinh tế. Địa tô.

X. Về quyển “Lịch sử phê phán”.

Phần thứ ba. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

I. Tiểu luận về lịch sử

II. Tiểu luận về lý luận.

III. Sản xuất

IV. Phân phối.

V. Nhà nước, gia đình, giáo dục.

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt