Đạo đức học

 • Trong việc sử dụng thực hành, lý tính thuần túy có thẩm quyền mở rộng phạm vi vốn không thể làm được trong việc sử dụng tư biện

  Trong việc sử dụng thực hành, lý tính thuần túy có thẩm quyền mở rộng phạm vi vốn không thể làm được trong việc sử dụng tư biện

  20/02/2020 12:02

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Làm sao sự sử dụng thực hành đối với lý tính thuần túy có thể hòa giải được với sự sử dụng lý thuyết về vấn đề xác định ranh giới của bản thân quan năng này?

 • Về sự diễn dịch những nguyên tắc cơ bản của lý tính thuần túy thực hành

  Về sự diễn dịch những nguyên tắc cơ bản của lý tính thuần túy thực hành

  20/02/2020 11:46

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Phần Phân tích pháp này đã chứng minh rằng lý tính thuần túy có thể là thực hành, nghĩa là, có thể tự mình quy định ý chí một cách độc lập với mọi cái gì thường nghiệm

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §8 Định lý 4

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §8 Định lý 4

  20/02/2020 11:29

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Nguyên tắc duy nhất của luân lý là ở trong sự độc lập đối với mọi chất liệu của quy luật (tức với một đối tượng được ham muốn), và ở trong việc quy định

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §7 Quy luật cơ bản của lý tính thuần túy thực hành

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §7 Quy luật cơ bản của lý tính thuần túy thực hành

  20/02/2020 10:50

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Hãy hành động sao cho châm ngôn của ý chí của bạn lúc nào cũng đồng thời có thể có giá trị như là nguyên tắc của một sự ban bố quy luật phổ biến.

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §6 Vấn đề 2

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §6 Vấn đề 2

  20/02/2020 10:38

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Giả thiết rằng: một ý chí là tự do, hãy tìm quy luật nào chỉ duy tự mình có đủ năng lực để quy định ý chí một cách tất yếu.

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §5 Vấn đề 1

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §5 Vấn đề 1

  20/02/2020 09:53

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Giả thiết rằng: chỉ duy có hình thức ban bố quy luật đơn thuần của các châm ngôn là cơ sở quy định đầy đủ cho một ý chí, hãy thử tìm ra đặc tính của ý chí có thể được quy định chỉ bởi hình thức ấy.

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §4 Định lý 3

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §4 Định lý 3

  19/02/2020 21:14

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch || Một hữu thể có lý tính, khi phải suy tưởng về những châm ngôn của mình như là những quy luật thực hành phổ biến, chỉ có thể suy tưởng chúng như là những nguyên tắc

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §3 Định lý 2

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §3 Định lý 2

  19/02/2020 21:08

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch || Mọi nguyên tắc thực hành mang tính chất liệu, xét như bản thân chúng, đều thuộc cùng một loại và phục tùng nguyên tắc chung của việc yêu-chính mình [hay lòng tư dục] (Selbstliebe) hay của hạnh phúc riêng tư

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §2 Định lý 1

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §2 Định lý 1

  19/02/2020 20:58

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch || Mọi nguyên tắc thực hành tiền-giả định một đối tượng (chất liệu) của quan năng ham muốn như là cơ sở quy định cho ý chí thì đều có tính thường nghiệm và không thể mang lại các quy luật thực hành

 • Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §1 Định nghĩa

  Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành - §1 Định nghĩa

  19/02/2020 20:34

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch || Các nguyên tắc thực hành là các mệnh đề bao hàm một sự quy định phổ biến đối với ý chí; và sự quy định này chứa đựng dưới nó nhiều quy tắc thực hành.

 • Ý tưởng về một công cuộc phê phán lý tính thực hành

  Ý tưởng về một công cuộc phê phán lý tính thực hành

  19/02/2020 12:29

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch || Sử dụng lý tính một cách lý thuyết là làm việc với những đối tượng của quan năng đơn thuần nhận thức, và một sự Phê phán lý tính về phương diện sử dụng này...

 • Lời tựa cho Phê phán lý tính thực hành

  Lời tựa cho Phê phán lý tính thực hành

  17/02/2020 20:00

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. || Tại sao tác phẩm Phê phán này có tên gọi đơn thuần là Phê phán lý tính thực hành chứ không phải là Phê phán lý tính thuần túy thực hành, mặc dù sự song hành với công trình Phê phán lý tính [thuần túy] tư biện có vẻ đòi hỏi nó phải mang tên gọi sau?

 • Phê phán lý tính thực hành và sự phản tư đạo đức học

  Phê phán lý tính thực hành và sự phản tư đạo đức học

  13/02/2020 23:32

  BÙI VĂN NAM SƠN || Phê phán lý tính thực hành có một vị trí đặc biệt trong toàn bộ triết học phê phán của Kant, và cần đặt nó vào trong mối quan hệ chung của cả một “thái dương hệ”, tức với toàn bộ các tác phẩm khác của Kant, nhất là các tác phẩm trực tiếp liên quan đến triết học thực hành, trước hết là với quyển Đặt cơ sở cho Siêu hình học về đức lý (1785) và quyển Siêu hình học về đức lý (1797).

 • Đạo đức của trí tuệ nhân tạo?

  Đạo đức của trí tuệ nhân tạo?

  29/05/2018 15:18

  PETER SINGER | NGUYÊN HUY HOÀNG dịch || Tháng trước, AlphaGo, một chương trình máy tính được thiết kế đặc biệt để chơi cờ vây, đã gây chấn động trong giới hâm mộ khi nó đánh bại Lee Sidol

 • Học thuyết về phương pháp của lý tính thuần túy thực hành

  Học thuyết về phương pháp của lý tính thuần túy thực hành

  13/02/2018 07:28

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Hai điều tràn ngập tâm tư với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ đến, đó là: bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật luân lý ở trong tôi

 • Sự nói dối

  Sự nói dối

  04/02/2018 18:01

  Tất cả những gì đã làm hoặc đã nói theo ý nghĩa tượng trưng không phải là sự nói dối. Tất cả điều gì người ta phát biểu phải được hiểu về đối tượng mà nó quy về đó. Mà, tất cả cái gì đã làm, tất cả cái gì đã nói theo thể cách tượng trưng, biểu thị điều nó tượng trưng đối với những kẻ phải hiểu biết ý nghĩa của nó.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt