Triết học nghệ thuật

 • Đẹp là gì? (kỳ 2)

  Đẹp là gì? (kỳ 2)

  29/10/2013 22:42

  Muốn biết tính chất đẹp thế nào, phải nên biện biệt, không nên lẫn cái đẹp với nhiều cái khá, như sự thích, sự ích lợi, sự thực, sự “lành”. Cái đẹp đối với bấy nhiêu cái có quan hệ một cách rất mật thiết, những không phải là giống với bấy nhiêu cái. Nay ta xét sự quan hệ ấy ra làm sao.

 • Đẹp là gì? (kỳ 1)

  Đẹp là gì? (kỳ 1)

  04/10/2013 23:02

  Ta thường nói cái này đẹp, cái kia xấu; đọc bài văn khen hay, nhìn bức tranh khen khéo, nghe đàn mà cảm động, xúc cảnh mà hưng hoài. Bấy nhiêu cái đều gợi ra trong tâm tình ta một cái cảm riêng, các nhà tâm lý học gọi là “mĩ tình” (émotion esthétique).

 • Nhận xét chung về phần Phân tích pháp về cái đẹp

  Nhận xét chung về phần Phân tích pháp về cái đẹp

  10/09/2013 11:08

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch || Cái cao cả trong Tự nhiên chỉ là một cách gọi không thật đích thực, và thật ra nó chỉ được phép gán vào cho lề lối tư duy hay đúng hơn, cho cơ sở để đi đến lề lối tư duy ở trong bản tính tự nhiên

 • Sự ra đời của mỹ học hiện đại

  Sự ra đời của mỹ học hiện đại

  24/08/2013 22:53

  Cả hai phong trào này đã làm thay đổi quan niệm về nghệ thuật, việc đồng hóa người sáng tạo với Chúa – người đã sáng tạo ra vũ trụ và việc đồng hóa tác phẩm với một vật đơn thuần chỉ để ngắm nhìn, đã minh họa cho việc thế tục hóa thế giới dần dần ở châu Âu, nhưng cũng góp phần kéo theo sự thiêng liêng hoá mới của nghệ thuật.

 • Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ tư

  Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ tư

  22/08/2013 22:17

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Cái đẹp trùng hợp với cái cao cả ở chỗ cả hai đều làm hài lòng trên cơ sở của chính mình. Ngoài ra còn ở chỗ: cả hai đều không lấy một phán đoán của giác quan lẫn một phán đoán xác

 • Mỹ học thời kỳ Khai Sáng

  Mỹ học thời kỳ Khai Sáng

  08/08/2013 10:40

  Đó là lần đầu tiên xuất hiện bằng tiếng Pháp cụm từ “Nghệ thuật vị nghệ thuật” (l’art pour l’art), nhưng người ta phải có sự phân biệt các loại “mục đích”: mục đích mà người nghệ sĩ đã đề ra trước tiên, với ý định minh họa cho tác phẩm với mục đích nội tại, gắn liền với tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm vĩ đại

 • Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ nhất

  Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ nhất

  07/05/2013 22:24

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Sở thích là quan năng phán đoán về một đối tượng hay về một phương cách biểu tượng bằng một sự hài lòng hay không hài lòng mà không có bất kỳ sự quan tâm nào. Đối tượng của một sự hài lòng như vậy gọi là ĐẸP.

 • Phê phán năng lực phán đoán [Lời dẫn nhập]

  Phê phán năng lực phán đoán [Lời dẫn nhập]

  04/05/2013 23:03

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Trong chừng mực triết học được xem là chứa đựng các nguyên tắc cho nhận thức thuần lý về những sự vật thông qua các khái niệm (chứ không phải như môn lôgíc học chỉ đơn thuần

 • Phê phán năng lực phán đoán [Lời tựa cho lần xuất bản thứ nhất]

  Phê phán năng lực phán đoán [Lời tựa cho lần xuất bản thứ nhất]

  30/04/2013 18:14

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch || Ta có thể gọi lý tính thuần túy là quan năng nhận thức từ các nguyên tắc tiên nghiệm, và việc nghiên cứu nói chung về khả thể và các ranh giới của nó là Phê phán lý tính thuần túy.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt