Triết học nghệ thuật

 • Phân tích pháp về cái cao cả

  Phân tích pháp về cái cao cả

  28/02/2020 08:55

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Cái đẹp trùng hợp với cái cao cả ở chỗ cả hai đều làm hài lòng trên cơ sở của chính mình. Ngoài ra còn ở chỗ: cả hai đều không lấy một phán đoán của giác quan lẫn một phán đoán

 • Chú giải dẫn nhập Phân tích pháp về cái đẹp và cái cao cả (§10-17)

  Chú giải dẫn nhập Phân tích pháp về cái đẹp và cái cao cả (§10-17)

  24/02/2020 10:51

  BÙI VĂN NAM SƠN | Nhan đề của tiết 3 về Phân tích pháp đối với cái đẹp nghiên cứu về sự tương quan giữa các mục đích ở trong phán đoán sở thích. Đến nay, Kant chưa nhắc đến khái niệm “mục đích” (Zweck) và “tính hợp mục đích” (Zweckmäbigkeit)

 • Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ ba

  Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ ba

  24/02/2020 10:46

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Vẻ đẹp (Schönheit) là hình thức của tính hợp mục đích của một đối tượng, trong chừng mực tính hợp mục đích ấy được tri giác mà không có hình dung nào về một mục đích [khách quan] nơi đối tượng

 • Chú giải dẫn nhập Phân tích pháp về cái đẹp và cái cao cả (§6-9)

  Chú giải dẫn nhập Phân tích pháp về cái đẹp và cái cao cả (§6-9)

  23/02/2020 20:57

  BÙI VĂN NAM SƠN || Câu kết luận của Kant về phương diện thứ hai, tức phương diện lượng này quá ngắn gọn: “Đẹp là cái gì làm hài lòng một cách phổ biến, độc lập với khái niệm”, nên dễ gây hiểu nhầm

 • Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ hai

  Phân tích pháp về cái đẹp - Phương diện thứ hai

  23/02/2020 20:47

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Định nghĩa về cái đẹp rút ra từ phương diện thứ hai này: “Đẹp là cái gì làm hài lòng một cách phổ biến, độc lập với khái niệm”.

 • Chú giải dẫn nhập Phân tích pháp về cái đẹp và cái cao cả (§1-5)

  Chú giải dẫn nhập Phân tích pháp về cái đẹp và cái cao cả (§1-5)

  23/02/2020 17:19

  BÙI VĂN NAM SƠN || Phân tích pháp” (Analytik) là gì và thế nào là “Phân tích pháp về cái đẹp và cái cao cả”? Ta đã làm quen với chữ “Phân tích pháp” khi đọc hai quyển Phê phán khác của Kant (Phê phán lý tính thuần túy và Phê phán lý tính thực hành), nay xin ôn lại ngắn gọn..

 • Văn chương và siêu-ngôn ngữ

  Văn chương và siêu-ngôn ngữ

  17/05/2018 13:30

  ROLAND BARTHES (1915-1980) | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Lôgic học dạy chúng ta biết cách phân biệt thích đáng ngôn ngữ-đối tượng với siêu-ngôn ngữ. Ngôn ngữ-đối tượng chính là chất liệu phục tùng sự nghiên cứu lôgic; còn siêu-ngôn ngữ là ngôn ngữ, không tránh khỏi có tính cách nhân tạo

 • Tác phẩm nghệ thuật tinh thần: Ngôn ngữ của Hài kịch

  Tác phẩm nghệ thuật tinh thần: Ngôn ngữ của Hài kịch

  27/02/2018 10:36

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) || Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Chính bản thân nó là cái Định mệnh mà sự bí nhiệm được khai mở ra cho nó về sự thật là như thế nào nơi tính bản chất độc lập của Tự nhiên. Trong bí nhiệm về Bánh và Rượu

 • Tác phẩm nghệ thuật tinh thần: Ngôn ngữ của Bi kịch

  Tác phẩm nghệ thuật tinh thần: Ngôn ngữ của Bi kịch

  25/02/2018 08:13

  Tự-ý thức của những nhân vật phải đi ra khỏi mặt nạ của mình và phải tự thể hiện như là đang biết chính mình như là định mệnh của những thần linh của đoàn đồng ca lẫn của bản thân những thế lực tuyệt đối; và từ nay, Tự-ý thức không còn bị chia cắt với đoàn đồng ca, với ý thức phổ biến nữa

 • Tác phẩm nghệ thuật tinh thần: Anh hùng ca

  Tác phẩm nghệ thuật tinh thần: Anh hùng ca

  24/02/2018 10:15

  Người hát anh hùng ca là một cá nhân đơn lẻ và hiện thực, và là người tạo dựng và chống đỡ thế giới. Cái “Pathos” của người hát không phải là sức mạnh đinh tai của Tự nhiên, mà là ký ức, sự tỉnh thức và sự nội tâm hóa dần dần, sự nhớ lại cái Bản chất đã từng hiện diện trực tiếp trước kia.

 • Tác phẩm nghệ thuật sinh động

  Tác phẩm nghệ thuật sinh động

  23/02/2018 07:19

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) || Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải || Quốc gia-dân tộc tiếp cận Thần linh của mình trong việc thờ cúng của tôn giáo-nghệ thuật là quốc gia-dân tộc đã được kiến tạo về mặt trật tự đạo đức xã hội, nhận biết Nhà nước

 • Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng

  Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng

  10/02/2018 12:39

  Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên là “trừu tượng” và “cá biệt” vì nó bị đặt ra ở bên ngoài hoạt động tinh thần của nhà nghệ thuật đã tạo ra nó, tức hình ảnh tạo hình về thần linh. Như sẽ thấy, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng này sẽ gồm ba bước (Momente) phát triển: a) – sự hình dung khách quan về các thần linh bằng nghệ thuật điêu khắc

 • Platon luận tội thi nhân

  Platon luận tội thi nhân

  27/01/2018 11:33

  Có chứng cuồng điên do thần linh dấy lên. Nó chiếm ngự một tâm hồn thuần phác, thổi lên nguồn cuồng nhiệt, khởi dẫn tiết tấu thơ, khiến nó ca vịnh công tích chất ngất vĩ đại của những bậc anh hùng xa xưa để giáo dưỡng kẻ hậu sinh. Nếu chưa có nguồn nhiệt đó mà lại đến chỗ thi thần để gõ cửa, thì dù là ai đi chăng nữa và bất luận nghệ thuật của anh ta cao cường đến mấy, anh ta và thơ của anh ta tất vĩnh viễn bị thi thần đóng cửa khước từ

 • Nghệ thuật là thi ca

  Nghệ thuật là thi ca

  18/12/2017 21:46

  Nhờ bản chất thi ca của nghệ thuật, nên ở giữa lòng cái tồn tại, nghệ thuật mở ra một khoảng trống, và trong sự mở ngỏ ấy, tất cả đều tồn tại khác với bình thường.

 • Sáng tạo và bảo tồn

  Sáng tạo và bảo tồn

  18/12/2017 11:46

  Khi một Cõi sống tự mở ra, Đất đi đến chỗ trồi lên. Đất thể hiện như cái gì gánh vác tất cả, chở che tất cả trong vòng lề luật của nó và đồng thời là cái thường trực tự-khép kín. Cõi sống đòi hỏi sự kiên quyết và hạn độ của nó và để cho cái tồn tại đạt tới cái Mở ngỏ của những con đường của nó

 • Chân lý và Nghệ thuật

  Chân lý và Nghệ thuật

  16/12/2017 17:36

  Một thể điệu cơ bản để chân lý tự thiết lập ở trong cái tồn tại do chính nó khai mở ra chính là việc chân lý tự-thiết định-thành-tác phẩm. Một phương thức khác để chân lý hiện diện là hành vi thiết lập nên nhà nước.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt