Triết học xã hội

 • Tương lai nhân loại

  Tương lai nhân loại

  30/04/2016 23:39

  Tôi nghĩ rằng một sự giáo dục thông minh sẽ làm cho cá nhân hớn hở và thấy một cách tự nhiên rằng hạnh phúc chính mình. Đôi khi, nhìn về tương lai, tôi tưởng tượng một xã hội toàn những người tự do, khỏe mạnh, thông minh, không ai áp bức ai, và cũng không ai bị áp bức.

 • Nguồn gốc của bạo động

  Nguồn gốc của bạo động

  17/04/2016 09:46

  Chính chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nỗi đau khổ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng quá khứ và làm chủ tương lai. Hơn nữa điều quan trọng không phải là khía cạnh siêu hình của cái ác và những đau khổ mà nó đem đến, mà chính là phương cách mà chúng ta khắc phục nó

 • Simon Bolivar và những giá trị cộng hòa

  Simon Bolivar và những giá trị cộng hòa

  13/07/2015 15:59

  Roussesau đã từng nói tự do là một món ăn ngon, song khó tiêu. Các công dân yếu đuối của chúng ta cần phải bồi bổ tinh thần một thời gian dài mới có thể tiêu hóa được chất dinh dưỡng trong lành là tự do

 • Hệ tư tưởng của sự phát triển

  Hệ tư tưởng của sự phát triển

  11/07/2015 21:44

  Những hệ tư tưởng đã bị thất bại của thế kỷ trước vừa chấm dứt thì một hệ tư tưởng mới lại nổi lên thay thế chúng. Đó là hệ tư tưởng của sự phát triển và nó tham vọng một giải pháp cho tất cả những vấn đề của thế giới.

 • Thách thức đối với quyền tự do tích cực: Phỏng vấn Francis Fukuyama

  Thách thức đối với quyền tự do tích cực: Phỏng vấn Francis Fukuyama

  10/07/2015 08:25

  New Perspective Quarterly (NPQ): Isaiah Berlin - nhà triết học chính trị đã qua đời, từng nổi tiếng khi đưa ra sự phân biệt giữa tự do "tiêu cực" và "tích cực" – trước hết là "tự do trước" chế độ bạo chúa và sự can thiệp, và hai là "tự do được" làm những cái mà không bị can thiệp trong ý chí hay phạm vi của mình; nghĩa là, tự do cá nhân được làm mọi thứ.

 • Lại ... Locke!

  Lại ... Locke!

  30/06/2015 21:11

  Do đâu quyền lực được xem như chính đáng? Locke trả lời: từ sự tin cậy của người dân. Sự tin cậy đó cắt nghĩa tại sao con người từ bỏ tình trạng hoang dã ban sơ để lập nên một uy quyền chính trị mà ngày nay ta gọi là nhà nước.

 • Ngày xuân nói chuyện viễn tưởng: Các mô hình toàn cầu hóa

  Ngày xuân nói chuyện viễn tưởng: Các mô hình toàn cầu hóa

  12/02/2015 21:11

  Con đường phía trước còn rất dài và gian nan, nhưng đã xác định được một điểm mới mẻ: cần có sự chuyển dịch về ngữ nghĩa trong khái niệm dân chủ. Khái niệm cổ điển về dân chủ đã thích hợp với nền dân chủ cổ đại và các nhà nước dân tộc cận và hiện đại.

 • Nhiệm vụ của cá nhân

  Nhiệm vụ của cá nhân

  19/01/2015 21:14

  Theo chỗ tôi biết, bất kì xứ nào trên thế giới này, chính quyền nào cũng thích và nâng đỡ các lí thuyết mù mờ. Các lí thuyết hữu hiệu mới riêng bị cái nạn chống đối, chống đối mạnh. Sự thực, lời ông nói đó có phần đúng. Sự chống đối có tác động kích thích, nếu nó không nghiêm khắc quá

 • Một số vấn đề về quyền tự do ngôn luận

  Một số vấn đề về quyền tự do ngôn luận

  16/01/2015 22:13

  Bài viết này lược thuật lại quan điểm của Nigel Warburton về quyền tự do ngôn luận trong chương 1 của cuốn sách Free Speech: A Very Short Introduction (2009). Luận điểm xuất phát của ông: quyền tự do ngôn luận là một quyền căn bản của con người và việc bảo vệ quyền ấy là thước đo của trình độ văn minh và mức độ khoan dung của một xã hội.

 • Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo

  Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo

  13/12/2014 22:40

  Giai cấp vô sản cách mạng nhất định sẽ đạt đến mục đích là làm cho tôn giáo thật sự trở thành một việc tư nhân đối với nhà nước. Và dưới chế độ chính trị đã được quét sạch những tàn dư thối nát thời trung cổ ấy, giai cấp vô sản sẽ tiến hành một cuộc đấu tranh rộng rãi và công khai nhằm xóa bỏ tình trạng nô lệ về mặt kinh tế, nguồn gốc thật sự của sự mê hoặc nhân loại bằng tôn giáo.

 • Những kết quả tương lai của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ

  Những kết quả tương lai của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ

  09/11/2014 18:04

  Người Anh là những kẻ chinh phục đầu tiên có một trình độ phát triển cao hơn, vì vậy họ không chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ. Họ đã thủ tiêu nền văn minh đó, bằng cách phá huỷ các công xã địa phương, xoá sạch nền công nghiệp bản xứ, san bằng tất cả những gì vĩ đại và cao đẹp trong xã hội Ấn Độ.

 • Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ

  Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ

  03/11/2014 21:29

  Chúng ta không được quên rằng những công xã nông thôn thơ mộng ấy, dù cho chúng có vẻ vô hại như thế nào chăng nữa, bao giờ cũng vẫn là cơ sở bền vững của chế độ chuyên chế phương Đông, rằng những công xã ấy đã hạn chế lý trí của con người trong những khuôn khổ chật hẹp nhất

 • Sự đụng độ giữa các nền văn minh

  Sự đụng độ giữa các nền văn minh

  05/04/2014 22:35

  Tôi cho rằng nguồn gốc cơ bản của các xung đột trên thế giới này sẽ không còn là hệ tư tưởng hay kinh tế nữa. Các ranh giới quan trọng nhất chia rẽ loài người và nguồn gốc bao trùm của các xung đột sẽ là văn hóa.

 • Mong muốn cái bất khả thể

  Mong muốn cái bất khả thể

  21/09/2013 12:07

  Đúng vào lúc chúng ta phải lấy tinh thần sáng tạo làm kim chỉ nam, làm động cơ thì người ta lại khẳng định chủ nghĩa không tưởng đã chết. Có lý do chính đáng gì để bác bỏ quan niệm coi cái không tưởng là ngọn đèn dẫn đường cho sáng tạo và chỉ đạo hành động?

 • Tổ kiến - xã hội lý tưởng của Platon

  Tổ kiến - xã hội lý tưởng của Platon

  18/09/2013 15:56

  Chủ nghĩa không tưởng của Platon dựa trên một mô hình vũ trụ, và ngầm phỏng theo một mô hình khác là tổ kiến. Các nhà không tưởng đông lên nhiều sau thời Phục hưng, có một mô hình thứ ba: nuôi dưỡng những hoang tưởng duy lý của họ: đó là chiếc đồng hồ.

 • Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự

  Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự

  12/08/2013 17:21

  rong lịch sử sinh thành của khái niệm "xã hội dân sự" nơi các nhà tư tưởng cổ điển Tây phương, người ta có thể nhận thấy rằng diễn trình biến chuyển của khái niệm này thực ra biểu hiện những sự thay đổi trong các quan điểm lý thuyết về các mối quan hệ giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, đặc biệt là mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt