Triết học xã hội

 • Tính công bằng của luật

  Tính công bằng của luật

  02/12/2022 16:45

  MORTIMER J. ADLER (1902-2001) | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Hôm nay chúng ta sẽ xem xét công bằng trong mối liên quan với luật. Tôi chắc các bạn cũng nhận ra rằng chúng ta không thể bao quát toàn bộ vấn đề công bằng.

 • Triết học chính trị của Rousseau

  Triết học chính trị của Rousseau

  29/11/2022 14:39

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Tất cả những triết gia từng nghiên cứu nền tảng của xã hội đã cảm thấy nhu cầu đi ngược trở lại đến tận trạng thái Tự nhiên

 • Lý tính công nghệ và logic của sự thống trị

  Lý tính công nghệ và logic của sự thống trị

  24/11/2022 10:15

  HERBERT MARCUSE (1898-1979) (Viện Nghiên cứu Xã hội Frankfurt) | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Sự kiện con người ngày càng trở nên bị nô dịch bởi bộ máy sản xuất phơi bày ra những giới hạn của lý tính và cái sức mạnh đầy tai hại của nó

 • Triết học chính trị của John Locke

  Triết học chính trị của John Locke

  22/11/2022 23:19

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) | BÙI XUÂN LINH dịch || Trạng thái Tự nhiên và Trạng thái Chiến tranh, mà một số Người đã nhầm lẫn, khác xa nhau như Trạng thái Hòa bình, Thiện chí, ..

 • Triết học chính trị của Hobbes

  Triết học chính trị của Hobbes

  20/11/2022 21:11

  JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) || BÙI XUÂN LINH dịch || Tác phẩm vĩ đại nhất của Hobbes, Leviathan, theo đuổi một chủ đề đã ám ảnh ông hơn hai mươi năm: những tai họa của nội chiến và tình trạng vô chính phủ đi kèm

 • Việc hình thành luật

  Việc hình thành luật

  01/03/2020 19:06

  MORTIMER J. ADLER | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Hôm nay chúng ta sẽ nghĩ về vấn đề luật của con người được tạo ra như thế nào. Và, tất nhiên, chúng ta chỉ có thể thảo luận về cách thức con người tạo ra luật với những thứ luật

 • Các loại luật

  Các loại luật

  01/03/2020 10:55

  MORTIMER J. ADLER | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Chiều nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ về luật như một Ý niệm lớn. Tôi muốn nhắc bạn về những gì chúng ta đã học được tuần trước liên quan đến các yếu tố trong quan niệm hàng ngày

 • Suy nghĩ về luật

  Suy nghĩ về luật

  28/02/2020 16:58

  MORTIMER J. ADLER | PHẠM VIÊM PHƯƠNG dịch || Trong suy nghĩ của chúng ta, ý niệm về luật gắn kết chặt chẽ với những khái niệm cơ bản khác, với những khái niệm như công bằng và tự do, chính phủ và hòa bình.

 • Các mẫu hình của lịch sử

  Các mẫu hình của lịch sử

  18/02/2020 22:30

  FRANCIS FUKUYAMA | Hương Tiến dịch || Bài viết này mở đầu với một giả thuyết khá đơn giản. Để có thể hiểu được bản chất của nền dân chủ ở Đông Á, trước hết chúng ta cần phải nắm được bản chất của chính phủ độc tài trong khu vực này

 • Bom H

  Bom H

  18/11/2019 07:49

  BERTRAND RUSSELL | Nguyễn Hiến Lê dịch || Con người dễ quen với mọi tình trạng một cách đáng sợ. Khi người ta liệng bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, khắp thế giới đều kinh hoảng”. Bây giờ đây, bom nguyên tử đã thành một vũ khí chiến thuật chẳng làm cho ai mất ngủ cả.

 • Chủ nghĩa quốc gia

  Chủ nghĩa quốc gia

  18/11/2019 06:55

  BERTRAND RUSSELL | Nguyễn Hiến Lê dịch || Muốn biết cái xứ lạ, thì phải đi du lịch như người nghèo. Về phương diện đó, nên khen chủ nghĩa quốc gia vì nó bảo toàn được sự đa dạng về nghệ thuật, văn học, ngôn ngữ, vân vân… Nhưng về phương diện chính trị thì...

 • Chủ nghĩa tự do chính trị

  Chủ nghĩa tự do chính trị

  08/04/2018 12:09

  KARL MARX (1818-1883) | FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Lịch sử của giai cấp tư sản Đức là cái chìa khóa để hiểu sự phê phán của thánh Ma-xơ và những bậc tiền bối của ông ta đối với chủ nghĩa tự do.

 • Phân tích các trào lưu tư tưởng phương Tây đương đại

  Phân tích các trào lưu tư tưởng phương Tây đương đại

  30/01/2018 17:43

  Bài viết cho rằng các trào lưu tư tưởng xã hội phương Tây đương đại với tính cách là sự thống nhất của hình thái lý luận và hình thái tâm lý là sự khúc xạ tinh thần của những mâu thuẫn của xã hội tư bản chủ nghĩa đương đại, phản ánh yêu cầu và lợi ích của các giai cấp xã hội cụ thể.

 • An ninh tinh thần: các xung đột trên cơ sở thế giới quan

  An ninh tinh thần: các xung đột trên cơ sở thế giới quan

  29/01/2018 13:56

  Giải pháp cho các xung đột đã chín muồi trong xã hội, trong lĩnh vực tranh luận về thế giới quan đang gây nhiều bàn cãi, để đi đến khả năng phải hình thành một phương châm tâm lý – xã hội trong giao tiếp giữa các chủ thể các đức tin khác nhau, giữa tin và không tin theo tôn giáo để góp phần đưa đất nước Nga thoát khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần hiện nay là nội dung chính của bài viết này.

 • Vấn đề Do Thái 01

  Vấn đề Do Thái 01

  02/10/2016 11:14

  Bất kỳ sự giải phóng nào cũng bao hàm ở chỗ là nó trả thế giới con người, những quan hệ của con người về với bản thân con người. Giải phóng chính trị là quy con người, một mặt, thành thành viên của xã hội công dân, thành cá nhân vị kỷ, độc lập, và mặt khác, thành công dân của nhà nước, thành pháp nhân.

 • Phản biện Huntington Sự đụng độ của các định nghĩa

  Phản biện Huntington Sự đụng độ của các định nghĩa

  31/05/2016 07:54

  Edward W. Said: “The Clash of Definitions”, in Reflections on Exile and Other Essays (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2000, pp.569-590). Lê Nguyên Long dịch.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt