Những tìm sâu triết học

Những tìm sâu triết học

Tên sách: NHỮNG TÌM SÂU TRIẾT HỌC

Tác giả: Ludwig Wittgenstein

Dịch giả: Trần Đình Thắng

Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng & Công ty sách Domino Books

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 508

Đối tượng: Những người yêu triết học
 • Những tìm sâu triết học
 • Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn
 • Tư duy biện luận dành cho sinh viên
 • Giới thiệu sách: Tiểu sử học - Những nguyên tắc thực hành
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Tổng luận thần học: Sự sống của Thiên Chúa

  Tổng luận thần học: Sự sống của Thiên Chúa

  18/02/2020 13:15

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính || Về sự hiểu biết thuộc về các sinh vật, sau khi đã nghiên cứu sự tri thức và trí năng của Thiên Chúa.

 • Đơn tử luận như là siêu hình học

  Đơn tử luận như là siêu hình học

  18/02/2020 11:15

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Nhắc đến Leibniz, ta ngay lập tức nghĩ đến khái niệm đơn tử (monad) của ông. Với khái niệm này, Leibniz đã tìm cách giải quyết vấn đề do định nghĩa về bản thể của Descartes gây ra.

 • Lời tựa cho Phê phán lý tính thực hành

  Lời tựa cho Phê phán lý tính thực hành

  17/02/2020 20:00

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. || Tại sao tác phẩm Phê phán này có tên gọi đơn thuần là Phê phán lý tính thực hành chứ không phải là Phê phán lý tính thuần túy thực hành, mặc dù sự song hành với công trình Phê phán lý tính [thuần túy] tư biện có vẻ đòi hỏi nó phải mang tên gọi sau?

 • Triết học giáo dục và tiềm lực phê phán

  Triết học giáo dục và tiềm lực phê phán

  17/02/2020 13:08

  BÙI VĂN NAM SƠN | Triết học giáo dục, như có đề cập từ đầu, trong thực tế, là những triết học giáo dục, và cách ứng xử hợp lý ở đây có chăng là: tôn trọng, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, đón nhận và đối thoại với những triết thuyết, những truyền thống khác.

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Josiah Royce và sự phong thánh thuyết dụng hành

  Josiah Royce và sự phong thánh thuyết dụng hành

  18/02/2020 11:35

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Royce là một nhà biện chứng vô song, mà các luận cứ của ông rất ít người cùng thời có thể sánh bằng , dù họ có thể không bị thuyết phục bởi thuyết duy tâm của ông.

 • Spinoza - Triết học về sự đồng nhất

  Spinoza - Triết học về sự đồng nhất

  17/02/2020 22:21

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Triết học Spinoza là sự tổng hợp ấn tượng nhất những tư tưởng hiện hành trong thế kỷ XVII thành một ý hệ và một lối sống thực hành

 • Thuyết Cơ hội tương hợp: Hệ quả của một định nghĩa

  Thuyết Cơ hội tương hợp: Hệ quả của một định nghĩa

  17/02/2020 20:55

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Trong thuyết Cơ hội tương hợp, ta có thể nghiên cứu về cách thức tư tưởng có được sự hiện hữu của riêng mình.

 • Pierce - Triết gia của triết gia

  Pierce - Triết gia của triết gia

  17/02/2020 20:31

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Danh tiếng triết học của Peirce chủ yếu là do gắn với tuyên bố của ông rằng ông là “Cha đẻ của thuyết dụng hành”.

Thuật ngữ triết học

 • Phép biện chứng / Dialectic

  Phép biện chứng / Dialectic

  16/04/2018 22:57

  R. HALL | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Chữ “phép biện chứng” có gốc từ động từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đối thoại”, và ban đầu có nghĩa là “nghệ thuật đối thoại, bàn luận hay tranh biện”.

 • Chủ nghĩa Epicurus / Epicureanism

  Chủ nghĩa Epicurus / Epicureanism

  12/04/2018 11:33

  Học thuyết của Epicurus, nhà triết học duy vật thời cổ Hy Lạp ở vào thế kỷ IV - III trước công nguyên và của những môn đồ của Epicurus. Chủ nghĩa Epicurus coi mục đích của triết học là hạnh phúc của con người, là sự giải thoát con người

 • Chủ nghĩa hoài nghi / Sceptism

  Chủ nghĩa hoài nghi / Sceptism

  12/04/2018 11:10

  Với tư cách là một trường phái triết học riêng biệt, chủ nghĩa hoài nghi xuất hiện trong thời kỳ khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở nước Hy Lạp cổ đại hồi thế kỷ IV - III trước công nguyên; ông tổ của chủ nghĩa này là Pyrrho

 • Chủ nghĩa Spinoza

  Chủ nghĩa Spinoza

  05/04/2018 23:17

  Hệ thống các quan điểm của Benedict Spinoza, nhà triết học duy vật người Hà Lan ở thế kỷ XVII. Theo chủ nghĩa Spinoza thì tất cả mọi vật đều là biểu hiện (dạng) của một thực thể duy nhất và phổ biến.

Bản tin triết học

 • Leibniz

  Leibniz

  18/02/2020 10:56

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Leibniz là một thiên tài toàn diện, thông thạo về mọi loại tri thức có thể nhận thức được và sáng tạo trong hầu hết mọi lĩnh vực. Trong địa hạt toán học, ông khám phá ra những phép tính vi phân;

 • Heidegger: Một cuộc bể dâu

  Heidegger: Một cuộc bể dâu

  13/02/2020 19:46

  TRẠC TUYỀN | Giao lưu tưởng tượng với Martin Heidegger | Buổi hôm nay dành để kể về quảng đời của Heidegger từ 1927 (năm ra đời tác phẩm bất hủ "Tồn tại và Thời gian"), đến 1929 với bài giảng nổi tiếng "Siêu hình học là gì?"/ "Was ist Metapysik?"

 • ‘Giữa quá khứ và tương lai’ của Arendt

  ‘Giữa quá khứ và tương lai’ của Arendt

  08/02/2020 10:01

  BÙI VĂN NAM SƠN | Tuyển tập gồm tám tiểu luận rải rác từ 1958 – 1968 (in lần đầu năm 1961 với sáu bài, và bảy năm sau thành tám “bài tập tư duy chính trị”).

 • Hannah Arendt: Từ một cuộc phỏng vấn

  Hannah Arendt: Từ một cuộc phỏng vấn

  07/02/2020 08:05

  Khi viết Eichmann ở Jerusalem một trong những ý định chính của tôi là giải thiêng huyền thoại về sự vĩ đại của cái ác, của lực lượng ma quỷ, là tước đi sự ngưỡng mộ của người ta đối với những kẻ tàn ác lớn như Richard III.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt