Triết học lịch sử

 • Lịch sử

  Lịch sử

  04/03/2018 22:34

  Với những người Đức hoàn toàn không có tiền đề gì cả, chúng ta buộc phải bắt đầu bằng việc xác định tiền đề đầu tiên của mọi sự tồn tại của con người, và do đó là tiền đề của mọi lịch sử, đó là: người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể "làm ra lịch sử". Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ khác nữa.

 • Khái niệm 'Trí tưởng tượng' trong Sử học

  Khái niệm "Trí tưởng tượng" trong Sử học

  17/02/2018 19:05

  HARRY RITTER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Trí tưởng tượng (t.Anh: Imagination). 1. Năng lực tinh thần cho phép các nhà sử học xác lập mối quan hệ giữa các đơn vị chứng cứ lịch sử để kiến tạo nên một bức tranh có ý nghĩa về quá khứ. 2. Năng lực

 • Khái niệm 'Văn hóa' trong sử học

  Khái niệm "Văn hóa" trong sử học

  09/02/2018 03:01

  VĂN HÓA (t.Anh: Culture). 1. Toàn bộ phức thể của đời sống trí tuệ và vật chất của một xã hội đặc thù. 2. Điều kiện của sự tinh tế về đạo đức và trí tuệ mà các cá thể cá nhân đạt được. 3. Một trình độ phát triển do toàn bộ một xã hội nào đó đạt được. 4. Các môn nghệ thuật nói chung

 • Nguyên do học lịch sử và triết lý sử học

  Nguyên do học lịch sử và triết lý sử học

  07/02/2018 09:13

  Ý tưởng ngẫu nhiên cũng mang lại ý một ý nghĩa không thể tranh cãi cho môn gọi là triết lý sử học, mà chúng tôi thích gọi là nguyên do học lịch sử (étiologie historique) hơn, đồng thời định nghĩa như sự phân tích và tranh luận về các nguyên nhân (causes) và chuỗi nguyên nhân đã góp phần mang lại những biến cố tạo nên bức tranh sử học;

 • Khái niệm 'Diễn giải' trong Sử học

  Khái niệm "Diễn giải" trong Sử học

  31/10/2016 18:47

  HARRY RITTER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || DIỄN GIẢI (t.Anh: Interpretation). Tập hợp các thao tác phương pháp qua đó nhà sử học – theo viễn tượng cá nhân, tính khí, điều kiện xã hội, và lựa chọn có ý thức – áp đặt một mô hình ý nghĩa hay biểu nghĩa

 • Khái niệm 'Lịch sử' trong Sử học

  Khái niệm "Lịch sử" trong Sử học

  13/09/2016 21:42

  Harry Ritter, “Lịch sử”, Đinh Hồng Phúc dịch, Thông tin Hội Khoa học Lịch sử Bình Dương, số 41, tháng 1-2016, tr. 60-63. Bản gốc tiếng Anh: Harry Ritter, “History”, in Dictionary of concepts in history. New York: Greenwood Press, 1986. pp. 193-199.

 • Triết học về lịch sử

  Triết học về lịch sử

  14/06/2016 22:09

  Georgi Valentinovich Plekhanov. “Triết học về lịch sử.” Trong Các vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1963, tr. 169-206. Phiên bản điện tử do Lê Quang Hồ đánh máy và biên tập.

 • Chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình

  Chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình

  19/07/2015 12:49

  Nhưng chẳng phải là bản tính loài người thích chiến tranh sao? Bertrand Russell: Bản tính loài người là cái gì, tôi không biết nữa. Một bản tính thì có thể nhồi nặn thế nào cũng được, người ta không nhận thấy điều đó.

 • 'Sự cáo chung của lịch sử' - 20 năm nhìn lại

  "Sự cáo chung của lịch sử" - 20 năm nhìn lại

  09/07/2015 21:55

  Điều mà chúng ta có thể đang chứng kiến không chỉ là sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh hay sự trôi qua của một giai đoạn lịch sử đặc biệt thời hậu chiến, mà là sự cáo chung của lịch sử: có nghĩa là, điểm tận cùng của tiến trình phát triển ý thức hệ của loài người và sự phổ cập của nền dân chủ tự do phương Tây như là hình thức quản lý cuối cùng của con người

 • Sự cáo chung của lịch sử?

  Sự cáo chung của lịch sử?

  08/07/2015 23:43

  Ý niệm về sự cáo chung của lịch sử không phải là một ý niệm mới mẻ. Người truyền bá nổi tiếng nhất là Các Mác, ông tin rằng chiều hướng phát triển lịch sử là một chiều hướng có mục đích

 • Chomin - Rousseau của phương Đông

  Chomin - Rousseau của phương Đông

  28/06/2015 22:36

  Lời nhắn nhủ cuối cùng của Chomin có lẽ như sau: ông nói với “những ai đang ấp ủ một tham vọng lớn lao ở dân tộc” để nhắc nhở họ đến yêu cầu thiết yếu phải “tạo ra dư luận”. Chìa khóa của mọi việc là ở chỗ đó.

 • 'Lý tính lịch sử' của Dilthey và ý nghĩa gợi mở của nó ngày nay

  "Lý tính lịch sử" của Dilthey và ý nghĩa gợi mở của nó ngày nay

  14/03/2015 22:23

  Nửa sau thế kỷ XIX, thông qua việc phê phán theo kiểu Kant đối với “lý tính lịch sử”, Dilthey muốn cung cấp cơ sở nhận thức luận cho khoa học tinh thần nhằm giải quyết xung đột giữa trường phái lịch sử và lý luận trừu tượng.

 • 'Phê phán lý tính lịch sử' của Droysen

  "Phê phán lý tính lịch sử" của Droysen

  05/03/2015 15:19

  Là một trong những nhà tiên phong trong “phê phán lý tính lịch sử” của Dilthey. Droysen trong Lý luận tri thức lịch sử đã đặt cơ sở nhận thức luận và phương pháp luận cho “khoa học lịch sử”. Trong quá trình này, Droysen định kết hợp lý luận ngữ văn học cổ điển, triết học tinh thần của Hegel và phương pháp luận lịch sử trước ông, tạo ra kết cấu độc đáo của Lý luận tri thức lịch sử.

 • Lược bàn về lý tính lịch sử và tự sự lịch sử

  Lược bàn về lý tính lịch sử và tự sự lịch sử

  27/02/2015 10:04

  Lý tính lịch sử với tính cách là một lực lượng có tính phản tư về lịch sử trước hết biểu hiện ở ý thức tự giác đối với giả thiết tiền đề. Sử học với tính cách là một bộ môn sử dụng ngôn ngữ thường ngày, tư duy lý tính trong đời sống thường ngày đã trở thành một trong những nguồn hợp pháp của lý tính lịch sử.

 • Lý tính lịch sử và cảm giác lịch sử

  Lý tính lịch sử và cảm giác lịch sử

  18/02/2015 22:11

  Trong phạm vi thực tiễn sử học, có thể hiểu lý tính lịch sử là kết cấu tinh thần và thiết bị trí lực khi người ta nắm bắt quá khư, còn cảm giác lịch sử là yếu tố không thể thiếu trong lý tính lịch sử.

 • Tính tương đối của tư duy lịch sử

  Tính tương đối của tư duy lịch sử

  01/01/2015 22:47

  Nhà sử học sẽ phải chấp nhận rằng, nếu ông ta có thể thoát ra khỏi những ảnh hưởng của cấu trúc tinh thần của mình bằng cách phân tích những ảnh hưởng của một xã hội nhất định trong đó mình đang sống đối với tinh thần ấy

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt