Triết học lịch sử

 • 'Sử luận' và 'Phân kỳ lịch sử'

  "Sử luận" và "Phân kỳ lịch sử"

  16/02/2020 12:31

  HARRY RITTER | Đinh Hồng Phúc dịch || SỬ LUẬN (Anh: Historiography). 1. Lịch sử thành văn; lối viết sử. 2. Ngành nghiên cứu sự phát triển của sử học; lịch sử sử học như là một ngành học thuật tổng quát, hay lịch sử của sự diễn giải lịch sử về các giai đoạn và các vấn đề cụ thể.

 • 'Bút ký sử học' của Mác (V)

  "Bút ký sử học" của Mác (V)

  23/05/2018 10:06

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Tập thứ tư Bút ký sử học chủ yếu nghiên cứu cuộc Chiến tranh ba mươi năm cuối thế kỷ XVI giữa thế kỷ XVII ở châu Âu. Cuộc chiến tranh ba mươi năm này diễn ra trong khoảng từ năm 1618 đến năm 1648.

 • 'Bút ký sử học' của Mác (IV)

  "Bút ký sử học" của Mác (IV)

  23/05/2018 01:00

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Việc xác định thời kỳ lịch sử được nghiên cứu trong tập thứ ba có liên quan tới nội dung nghiên cứu trong tập thứ hai, tức là việc xác định này phải dựa vào nội dung và tính chất của tập thứ hai và ba.

 • 'Bút ký sử học' của Mác (III)

  "Bút ký sử học" của Mác (III)

  18/05/2018 21:42

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU | Nhiệm vụ nghiên cứu sử học của tập thứ hai là tìm hiểu việc xác lập chế độ phong kiến và quá trình lung lay, suy thoái của nó. Đế quốc La Mã thần thánh là đế quốc phong kiến do vương triều phong kiến Đức lập ra sau khi xâm chiếm Italia.

 • 'Bút ký sử học' của Mác (II)

  "Bút ký sử học" của Mác (II)

  18/04/2018 07:03

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Trong bộ Bút ký sử học, tập thứ nhất giữ vai trò quan trọng. Theo trình tự biên niên, tập này bắt đầu từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ XIV, gồm hơn 1000 năm. Về nội dung, chủ yếu là lịch sử từ chế độ nô lệ thời đế quốc La Mã tới thế kỷ XIV

 • 'Bút ký sử học' của Mác (I)

  "Bút ký sử học" của Mác (I)

  15/04/2018 14:18

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Bút ký sử học là một bản thảo do Mác để lại cho đời sau, tuy đã viết vào những lúc cuối đời nhưng đã được nhiều người biết đến. Sở dĩ có nhiều người biết là vì, ngoài lý do bản thảo này được dịch và xuất bản muộn, quy mô đồ sộ

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (III)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (III)

  13/04/2018 08:55

  KARL MARX (1818-1883) FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Sau cùng, quan niệm lịch sử mà chúng ta vừa trình bày còn cho chúng ta kết luận như sau: 1) Trong quá trình phát triển của những lực lượng sản xuất có một giai đoạn

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (II)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (II)

  13/04/2018 08:25

  KARL MARX (1818-1883) FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Mỗi khi sự phát triển của công thương nghiệp tạo ra những hình thức giao tiếp mới, chẳng hạn như những công ty bảo hiểm, v.v., thì luật pháp buộc phải luôn luôn chấp nhận đó là những hình thức mới của việc chiếm hữu sở hữu.

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (I)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (I)

  10/04/2018 05:59

  KARL MARX (1818-1883) | FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Bằng biện pháp cạnh tranh phổ biến, công nghiệp lớn buộc tất cả các cá nhân phải sử dụng toàn bộ tinh lực của mình một cách cực kỳ khẩn trương. Hễ có thể làm được thì nó ra sức thủ tiêu hệ tư tưởng, tôn giáo, đạo đức

 • Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  13/03/2018 10:58

  Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của những hế hệ riêng rẽ trong đó mỗi thế hệ đều khai thác những vật liệu, những tư bản, những lực lượng sản xuất do tất cả những thế hệ trước để lại; do đó, mỗi thế hệ một mặt tiếp tục cái hoạt động được truyền lại, trong những hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi

 • Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  12/03/2018 16:03

  Khi Phoi-ơ-bắc là nhà duy vật thì ông không bao giờ đề cập đến lịch sử; còn khi ông xem xét đến lịch sử thì ông không phải là nhà duy vật. Ở Phoi-ơ-bắc, lịch sử và chủ nghĩa duy vật hoàn toàn tách rời nhau

 • Lịch sử

  Lịch sử

  04/03/2018 22:34

  Với những người Đức hoàn toàn không có tiền đề gì cả, chúng ta buộc phải bắt đầu bằng việc xác định tiền đề đầu tiên của mọi sự tồn tại của con người, và do đó là tiền đề của mọi lịch sử, đó là: người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể "làm ra lịch sử". Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ khác nữa.

 • Khái niệm 'Trí tưởng tượng' trong sử học

  Khái niệm "Trí tưởng tượng" trong sử học

  17/02/2018 19:05

  Trí tưởng tượng (t.Anh: Imagination). 1. Năng lực tinh thần cho phép các nhà sử học xác lập mối quan hệ giữa các đơn vị chứng cứ lịch sử để kiến tạo nên một bức tranh có ý nghĩa về quá khứ. 2. Năng lực đạt được sự thông hiểu có tính đồng cảm các sự kiện và hoàn cảnh trong quá khứ, cũng như các giá trị và các tiền giả định của thời đại riêng của mình. 3. Năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo ra bức tranh sống động về quá khứ.

 • Khái niệm 'Văn hóa' trong sử học

  Khái niệm "Văn hóa" trong sử học

  09/02/2018 03:01

  VĂN HÓA (t.Anh: Culture). 1. Toàn bộ phức thể của đời sống trí tuệ và vật chất của một xã hội đặc thù. 2. Điều kiện của sự tinh tế về đạo đức và trí tuệ mà các cá thể cá nhân đạt được. 3. Một trình độ phát triển do toàn bộ một xã hội nào đó đạt được. 4. Các môn nghệ thuật nói chung

 • Nguyên do học lịch sử và triết lý sử học

  Nguyên do học lịch sử và triết lý sử học

  07/02/2018 09:13

  Ý tưởng ngẫu nhiên cũng mang lại ý một ý nghĩa không thể tranh cãi cho môn gọi là triết lý sử học, mà chúng tôi thích gọi là nguyên do học lịch sử (étiologie historique) hơn, đồng thời định nghĩa như sự phân tích và tranh luận về các nguyên nhân (causes) và chuỗi nguyên nhân đã góp phần mang lại những biến cố tạo nên bức tranh sử học;

 • Khái niệm 'Diễn giải' trong Sử học

  Khái niệm "Diễn giải" trong Sử học

  31/10/2016 18:47

  DIỄN GIẢI (t.Anh: Interpretation). Tập hợp các thao tác phương pháp qua đó nhà sử học – theo viễn tượng cá nhân, tính khí, điều kiện xã hội, và lựa chọn có ý thức – áp đặt một mô hình ý nghĩa hay biểu nghĩa về chủ đề của mình; quá trình chọn lọc, sắp xếp, nhấn mạnh và tổng hợp các sự kiện lịch sử xác lập thể loại riêng của cá nhân nhà sử học về việc nghiên cứu quá khứ.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt