Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn

Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn

Tên sách: CHỦ NGHĨA HIỆN SINH - DẪN LUẬN NGẮN

Tác giả: Thomas Flynn

Dịch giả: Đinh Hồng Phúc

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 247

Đối tượng: Những người yêu triết học
 • Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn
 • Tư duy biện luận dành cho sinh viên
 • Giới thiệu sách: Tiểu sử học - Những nguyên tắc thực hành
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Fichte và sự tự chinh phục của tinh thần

  Fichte và sự tự chinh phục của tinh thần

  20/08/2019 18:35

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Johann Gottlieb Fichte nỗ lực xóa bỏ các giới hạn trong học thuyết của Kant về những lời mời gọi của con người đến tự do

 • Kant. Tính nhị nguyên của tồn tại người, và giải pháp cho điều ấy

  Kant. Tính nhị nguyên của tồn tại người, và giải pháp cho điều ấy

  20/08/2019 18:22

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Triết học của Kant đưa ra một viễn cảnh về sự hiện thực hóa của nhân tính cốt yếu, không phải bằng tuân phục tự nhiên, mà bằng giải phóng khỏi tự nhiên

 • Rouseau và Hume. Phá hủy niềm tin vào sự hòa điệu tự nhiên

  Rouseau và Hume. Phá hủy niềm tin vào sự hòa điệu tự nhiên

  20/08/2019 18:06

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Rousseau, Hume và Kant đều là những người đồng tình với sự mất niềm tin này. Rousseau tin vào nguyên mẫu của con người sống trong sự tự - đồng nhất

 • Thời Khai minh. Sự hiện thực hóa của con người trong sơ đồ của chủ nghĩa tự nhiên

  Thời Khai minh. Sự hiện thực hóa của con người trong sơ đồ của chủ nghĩa tự nhiên

  14/08/2019 14:09

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Trong văn liệu của thời Khai minh ta thấy ý niệm về sự mất đi tính đồng nhất của con người và những lời mời gọi khôi phục nó, cả trong các sáng tác không tưởng lẫn vô số trình bày đa dạng về trạng thái tự nhiên

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Phê phán lý tính thuần túy

  Phê phán lý tính thuần túy

  28/03/2019 15:33

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) || Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Phê phán lý tính thuần túy của Kant không phải hoàn toàn không có chỗ hàm hồ nước đôi. Ta phải liên tục tự hỏi rằng: Ta phải diễn giải về nó như thế nào?

 • Husserl và phương pháp hiện tượng học

  Husserl và phương pháp hiện tượng học

  19/03/2019 20:37

  Ý thức là ý thức về một cái-gì-đó-khác-với-ý-thức. Nói cách khác, bản tính của ý thức là nhắm đến (‘có ý hướng’) một cái khác. Ngay cả khi nó hướng đến chính nó trong sự phản tư, ý thức được hướng đến như là hướng đến một ‘cái khác’. Điều này được gọi là nguyên tắc của tính ý hướng.

 • Chủ nghĩa duy tâm của Kant

  Chủ nghĩa duy tâm của Kant

  14/03/2019 16:57

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) || Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Ở những thời kỳ khác nhau, các học giả đều công nhận Kant chính là triết gia người Đức vĩ đại nhất

 • Kant và chủ nghĩa duy tâm Đức

  Kant và chủ nghĩa duy tâm Đức

  08/03/2019 20:09

  Johannes Hirschberger. The History of Philosophy. Volume 2. USA: The Bruce Publising Company, 1959. || Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Công cuộc phục hưng triết học khởi đầu từ Kant và chủ nghĩa duy tâm Đức

Thuật ngữ triết học

 • Phép biện chứng / Dialectic

  Phép biện chứng / Dialectic

  16/04/2018 22:57

  R. HALL | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Chữ “phép biện chứng” có gốc từ động từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đối thoại”, và ban đầu có nghĩa là “nghệ thuật đối thoại, bàn luận hay tranh biện”.

 • Chủ nghĩa Epicurus / Epicureanism

  Chủ nghĩa Epicurus / Epicureanism

  12/04/2018 11:33

  Học thuyết của Epicurus, nhà triết học duy vật thời cổ Hy Lạp ở vào thế kỷ IV - III trước công nguyên và của những môn đồ của Epicurus. Chủ nghĩa Epicurus coi mục đích của triết học là hạnh phúc của con người, là sự giải thoát con người

 • Chủ nghĩa hoài nghi / Sceptism

  Chủ nghĩa hoài nghi / Sceptism

  12/04/2018 11:10

  Với tư cách là một trường phái triết học riêng biệt, chủ nghĩa hoài nghi xuất hiện trong thời kỳ khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở nước Hy Lạp cổ đại hồi thế kỷ IV - III trước công nguyên; ông tổ của chủ nghĩa này là Pyrrho

 • Chủ nghĩa Spinoza

  Chủ nghĩa Spinoza

  05/04/2018 23:17

  Hệ thống các quan điểm của Benedict Spinoza, nhà triết học duy vật người Hà Lan ở thế kỷ XVII. Theo chủ nghĩa Spinoza thì tất cả mọi vật đều là biểu hiện (dạng) của một thực thể duy nhất và phổ biến.

Bản tin triết học

 • Hypatia thành Alexandria

  Hypatia thành Alexandria

  21/10/2018 18:54

  Hypatia thành Alexandria là nhà thiên văn học, nhà toán học và là một triết gia. bà là người ai cập mang dòng máu Hy Lạp nổi tiếng vì sắc đẹp tuyệt trần.

 • Giới thiệu sách: Tư duy phản biện dành cho sinh viên

  Giới thiệu sách: Tư duy phản biện dành cho sinh viên

  20/03/2018 12:43

  Có khả năng xem xét rõ ràng hơn những gì đang diễn ra trong một luận cứ là một kỹ năng rất hữu ích. Kỹ năng này có thể giúp bạn học khá tốt bất cứ môn nào, qua việc nó giúp bạn xem xét chứng cứ và những yêu sách được nêu ra có liên quan đến chứng cứ.

 • Giới thiệu sách: Tiểu sử học - Những nguyên tắc thực hành

  Giới thiệu sách: Tiểu sử học - Những nguyên tắc thực hành

  20/03/2018 12:04

  Nghiên cứu tiểu sử cuộc đời cho phép chúng ta ý thức về hoạt động tự sự, không chỉ dừng lại ở chiều kích cá nhân, mà còn ở phạm vi cộng đồng, xã hội hiện hữu. Với đặc tính tự sự, phương pháp tiểu sử mang đến một sự quan sát tính liên tiếp hay sự ngắt quãng trong hoạt động kể của cộng đồng ở những thời đại khác nhau trong lịch sử

 • Thư Marx gửi Ruge - tháng Năm 1843

  Thư Marx gửi Ruge - tháng Năm 1843

  11/03/2018 12:06

  Còn nhiệm vụ của chúng ta là phải bóc trần cái thế giới cũ và làm một công tác tích cực để hình thành một thế giới mới. Tiến trình các sự kiện càng dành nhiều thời gian bao nhiêu cho nhân loại biết tư duy để ý thức được tình trạng của mình, và cho nhân loại đang đau khổ để đoàn kết nhau lại, - thì thành quả đang chín muồi trong lòng hiện tại sẽ còn ngon ngọt hơn bấy nhiêu.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt