Sự thật của sự Khai sáng

Sự thật của sự Khai sáng

Tiến trình đan dệt âm thầm, ngột ngạt của Tinh thần – [vì] không còn tạo ra được sự phân biệt nào nữa bên trong chính mình – đã chuyển hóa vào trong Tự ngã của chính mình, nằm ở phía bên kia của ý thức, trong khi ý thức, ngược lại, đã đi đến chỗ nhận ra mình một cách sáng tỏ. Yếu tố đầu tiên của sự sáng tỏ này – trong tính tất yếu và trong điều kiện của nó – được xác định bởi sự việc: sự Thức nhận thuần túy – hay sự Thức nhận với tư cách là Khái niệm nhưng mới ở trong trạng thái mặc nhiên, tự-mình – đang hiện thực hóa chính nó; nó làm việc này bằng cách thiết định cái tồn tại-khác
 • Triết học Tây phương hiện đại
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Về ý tưởng

  Về ý tưởng

  13/05/2016 17:43

  Tất yếu phải có các ý tưởng; là hành động trong trí năng của Thiên Chúa. Vì từ ngữ ý tưởng (Idée) trong tiếng Hy-lạp dịch ra tiếng “Forma” trong La-ngữ. Do đó, tiếng ý tưởng được hiểu biết là các mô thể của các sự vật, đang hiện hữu bên ngoài chính sự vật

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  06/05/2016 18:18

  Ở nơi nào mà sự thờ cúng động vật đươc nâng lên đến tầm quan trọng của của một yếu tố văn hóa, một hiện tượng lịch sử của tôn giáo đáng được nhắc nhở đến, thì ở nơi đó nó có một cơ sở vị kỷ của con người

 • Luân lý như một cái gì phản tự nhiên

  Luân lý như một cái gì phản tự nhiên

  03/05/2016 13:36

  Luân lý, như được hiểu từ xưa tới nay như là sự “khước từ ý chí sinh tồn” - thứ luân lý này chính là bản năng suy đồi, tự biến thành một mệnh lệnh: nó nói: “Hãy diệt vong đi!” - đó là sự phán xét của những kẻ bị phán xét…

 • Trọng lực của tinh thần...

  Trọng lực của tinh thần...

  02/05/2016 21:20

  Arthur Eddington, trong “Triết học của vật lý học”, 1939, kể một ví dụ thú vị: một người đánh cá bằng một tấm lưới có mắt lưới rộng năm phân. Lần nào trở về, chàng cũng đo chiều dài của những con cá đánh được: không con nào nhỏ hơn năm phân cả.

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Đê-mô-crít và triết học tự nhiên của Ê-pi-quya - Lời tựa

  Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Đê-mô-crít và triết học tự nhiên của Ê-pi-quya - Lời tựa

  19/05/2016 15:05

  Sự thú nhận Prô-mê-tê: "Thật ra, tôi căm ghét tất cả các vị thần" chính là sự thú nhận của chính triết học là châm ngôn của chính nó chống lại tất cả các vị thần nào ở trên trời và ở dưới đất lại không thừa nhận sự tự ý thức của con người là vị thần tối cao. Bên cạnh vị thần ấy không thể có một vị thần nào cả.

 • Phân tích pháp về năng lực phán đoán mục đích luận

  Phân tích pháp về năng lực phán đoán mục đích luận

  14/05/2016 21:19

  Vậy tại sao Mục đích luận (Teleologie) thường không phải là một bộ phận riêng của bản thân khoa học tự nhiên lý thuyết mà chỉ được xem như là sự dự bị (Propädeutik) hay bước quá độ đi đến Thần học?

 • Sự thật của sự Khai sáng

  Sự thật của sự Khai sáng

  13/05/2016 11:48

  Tiến trình đan dệt âm thầm, ngột ngạt của Tinh thần đã chuyển hóa vào trong Tự ngã của chính mình, nằm ở phía bên kia của ý thức, trong khi ý thức, ngược lại, đã đi đến chỗ nhận ra mình một cách sáng tỏ.

 • Sự Khai sáng - cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín

  Sự Khai sáng - cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín

  04/05/2016 01:11

  sự Khai sáng làm chủ một sức mạnh không thể cưỡng lại được trên Lòng tin, bởi Lòng tin cũng tìm thấy ngay trong ý thức của mình đúng những yếu tố đang được sự Khai sáng mang lại cho ý nghĩa và giá trị.

Thuật ngữ triết học

 • Thuật ngữ triết học Hegel: 'Tồn tại, Hư vô và Trở thành (sự)'

  Thuật ngữ triết học Hegel: "Tồn tại, Hư vô và Trở thành (sự)"

  25/11/2015 08:38

  Nghiên cứu chủ yếu của Hegel về tồn tại, hư vô và trở thành xuất hiện trong Lôgíc học của ông. Ở đây, “tồn tại’ được sử dụng trong hai cách chủ yếu. Thứ nhất, tương phản với “bản chất” và “KHÁI NIỆM”, tồn tại là chủ đề của phần thứ nhất trong ba phần của Lôgíc học

 • Công lợi (học thuyết)

  Công lợi (học thuyết)

  19/06/2015 10:37

  Thuật ngữ này chỉ một trào lưu tư tưởng ra đời ở Anh vào thế kỉ XVIII, theo sáng kiến của Jeremy Bentham; trào lưu này đã thống trị tư tưởng kinh tế, triết học đạo đức, chính trị và luật pháp cũng như xã hội học ở Anh trong thế kỉ XIX và có những bước tiếp nối quan trọng đến tận thế kỉ XX.

 • Danh từ triết học

  Danh từ triết học

  02/01/2015 09:13

  Duy-tâm (idéaliste) Lấy ý-thức và ý-niệm làm thực-thể, không chịu rằng cái ý-thức đó cũng là do ở vật thể mà ra. Ví dụ như trước hoàn-cảnh khó-khăn, mấy nhà triết-học duy-tâm nói rằng ý tốt là đủ, không cần phải thực-tế.

 • Thuật ngữ triết học Hegel: Chân lý/Sự thật, Sai lầm và Đúng đắn

  Thuật ngữ triết học Hegel: Chân lý/Sự thật, Sai lầm và Đúng đắn

  01/12/2014 21:04

  Quan niệm của Hegel về chân lý nhất quán với các phương diện khác trong tư duy của ông: Chân lý của cái gì đó, dù là của tư tưởng hay sự vật, không tách bạch với giá trị hay ý nghĩa của nó. Một tác phẩm nghệ thuật “đúng thật/đích thực” cũng ipso facto là một tác phẩm hay, đẹp.

Bản tin triết học

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt