Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn

Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn

Tên sách CÙNG SUY NGHĨ VỀ NHỮNG Ý NIỆM LỚN

Tác giả: Mortimer J. Adler

Dịch giả: Phạm Viêm Phương & Mai Sơn

Nhà xuất bản: Nes Education & Hồng Đức

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 566

Đối tượng: Sinh viên ngành Triết học và những người yêu thích triết học
 • Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn
 • Những tìm sâu triết học
 • Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn
 • Tư duy biện luận dành cho sinh viên
 • Giới thiệu sách: Tiểu sử học - Những nguyên tắc thực hành
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Tư tưởng của Jürgen Habermas về tôn giáo

  Tư tưởng của Jürgen Habermas về tôn giáo

  14/04/2020 01:09

  NGUYỄN XUÂN NGHĨA || Có thể phân quan điểm của Habermas về tôn giáo phát triển qua các giai đoạn sau: Giai đoạn thứ nhất kể từ những công bố khoa học đầu tiên cho đến những năm đầu thập niên 1980. Trong bài viết Về căn tính xã hội

 • Khoa học Lôgic: Siêu hình học

  Khoa học Lôgic: Siêu hình học

  31/03/2020 13:55

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Tiền-giả định của Siêu hình học cổ truyền là tiền-giả định về một lòng tin ngây thơ nói chung, đó là: tư duy nắm bắt được những vật-tự thân, và những gì là đúng thật nơi sự vật chỉ [có thể] là những gì được suy tưởng mà thôi.

 • Về COVID-19 và các đại dịch: viễn tượng của thuyết Khắc kỷ

  Về COVID-19 và các đại dịch: viễn tượng của thuyết Khắc kỷ

  30/03/2020 10:30

  MASSIMO PIGLIUCCI |ĐINH HỒNG PHÚC dịch || chúng tôi mời bạn đến với cẩm nang của triết học Khắc kỷ trước nạn dịch COVID-19 – và trước bất cứ nạn đại dịch nào trong tương lai.

 • Triết học nhập môn - Phụ lục

  Triết học nhập môn - Phụ lục

  28/03/2020 15:20

  KARL JASPERS (1883-1969) | LÊ TÔN NGHIÊM dịch || Triết lý bàn về tuyệt đối nhưng tuyệt đối ấy thể hiện ra trong đời sống hiện tại. Người nào cũng là triết gia cả. Nhưng lĩnh hội được ý nghĩa của triết lý bằng một suy niệm không phải là một chuyện dễ.

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Khoa học Lôgic: Thuyết duy nghiệm

  Khoa học Lôgic: Thuyết duy nghiệm

  12/04/2020 21:23

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Thuyết duy nghiệm là kết quả đầu tiên của một nhu cầu kép: trước hết là nhu cầu về một nội dung cụ thể, đối lập lại với các lý thuyết trừu tượng của giác tính vốn không thể, tự chính mình

 • Khoa học Lôgíc: Khái niệm sơ bộ

  Khoa học Lôgíc: Khái niệm sơ bộ

  26/03/2020 14:53

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Đối với các khái niệm sơ bộ về triết học nói chung cũng như đối với mọi sự quy định được chứa đựng trong phần Khái niệm Sơ bộ này, điều có giá trị chung là: chúng đều là những sự quy định

 • Chú giải dẫn nhập: §1-18

  Chú giải dẫn nhập: §1-18

  25/03/2020 18:55

  BÙI VĂN NAM SƠN || Phần “Dẫn nhập” (§§1-18) đúc kết ở cao điểm là tiểu đoạn §18, do đó, chúng ta cần tập trung tìm hiểu tiểu đoạn then chốt này. Tiểu đoạn này giúp ta xác định vị trí của Khoa học Lôgíc trong tổng thể các “Khoa học triết học”

 • Chú giải dẫn nhập Lời tựa 3

  Chú giải dẫn nhập Lời tựa 3

  22/03/2020 12:33

  BÙI VĂN NAM SƠN || Lời Tựa III có giọng điệu còn gay gắt hơn cả hai Lời Tựa trước! Vị “chua chát” trong Lời Tựa này hé lộ phần nào tư thế phải lui về “phòng ngự” của Hegel, dù ông đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và hết sức thành công

Thuật ngữ triết học

 • TỒN TẠI (being)

  TỒN TẠI (being)

  16/03/2020 20:26

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Sartre thường dùng chữ ‘tồn tại’ với nghĩa là tồn-tại-tự-mình, tức cái đang là, cái về cơ bản là đang hiện hữu. Tuy nhiên, ông cũng gọi tồn tại của sự phủ định tồn tại bằng thuật ngữ ‘tồn-tại-cho-mình’.

 • Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism)

  Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism)

  15/03/2020 12:23

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || CHỦ NGHĨA HIỆN SINH (Existentialism) - Một phong trào trí tuệ của các nhà triết học, tâm lý học, tiểu thuyết, viết kịch, nghệ sĩ và nhà làm phim chủ yếu ở Lục địa Âu châu, phát triển mạnh mẽ trong các thế kỷ

 • Tính ý hướng (intentionality)

  Tính ý hướng (intentionality)

  12/03/2020 20:42

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Tính ý hướng (intentionality). Theo các nhà hiện tượng học như Brentano, Husserl và Sartre, tính ý hướng là đặc điểm xác định của ý thức. Ý thức là hư vô tự mình.

 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản (1946)

  Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản (1946)

  12/03/2020 01:22

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản gánh lấy trách nhiệm bảo vệ thuyết hiện sinh trước những phê phán từ phía những người Kitô, những người theo thuyết duy lý và

Bản tin triết học

 • Chúng ta là ai? Cuộc đại luận chiến của nước Mỹ

  Chúng ta là ai? Cuộc đại luận chiến của nước Mỹ

  21/02/2020 09:21

  MINH DUY lược thuật | Giống như nhiều cuốn sách trước đây, Chúng ta là ai? Cuộc đại luận chiến của nước Mỹ được hình thành và ra đời từ hoạt động giảng dạy của Huntington về vấn đề bản sắc Mỹ

 • Edgar Morin và triết học giáo dục

  Edgar Morin và triết học giáo dục

  18/02/2020 22:49

  PHẠM KHIÊM ÍCH | Sự nghiệp của Edgar Morin vô cùng to lớn, không thể trình bày trong một bài viết ngắn gọn. Trong khuôn khô bài viết này, tác giả chỉ đi vào một số khía cạnh đặc biệt nôi bật trong chân dung trí tuệ của Edgar Morin và từ đó làm rõ quan niệm của ông về triết học giáo dục.

 • Leibniz

  Leibniz

  18/02/2020 10:56

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Leibniz là một thiên tài toàn diện, thông thạo về mọi loại tri thức có thể nhận thức được và sáng tạo trong hầu hết mọi lĩnh vực. Trong địa hạt toán học, ông khám phá ra những phép tính vi phân;

 • Heidegger: Một cuộc bể dâu

  Heidegger: Một cuộc bể dâu

  13/02/2020 19:46

  TRẠC TUYỀN | Giao lưu tưởng tượng với Martin Heidegger | Buổi hôm nay dành để kể về quảng đời của Heidegger từ 1927 (năm ra đời tác phẩm bất hủ "Tồn tại và Thời gian"), đến 1929 với bài giảng nổi tiếng "Siêu hình học là gì?"/ "Was ist Metapysik?"

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt