Vì sao lại làm triết học? của Jean-François Lyotard

Vì sao lại làm triết học? của Jean-François Lyotard

Tên sách: Vì sao lại làm triết học?

Tác giả: Jean-François Lyotard

Dịch giả: Phạm Anh Tuấn

Nhà xuất bản: Văn học và Công ty TNHH Sách Thật

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 159

Đối tượng: Sinh viên ngành Triết học và những người yêu thích triết học
 • Việt Nam một lịch sử chuyển giao văn hóa
 • Thuyết Khắc kỷ
 • Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống
 • Từ điển triết c Kant
 • Từ điển triết học Hegel
 • Đọc ở bậc đại học
 • 50 Ý tưởng triết học
 • Triết học - tất cả những điều cần biết để thông thạo bộ môn này
 • Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn
 • Tư duy biện luận dành cho sinh viên
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Bi kịch
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Hai nền văn hóa trong triết học

  Hai nền văn hóa trong triết học

  04/10/2021 22:30

  SIMON CRITCHLEY | MAI SƠN dịch || Triết học Lục địa là một chuỗi trào lưu trí thức chiết trung và khác biệt mà gần như không thể được coi đơn thuần chỉ là một truyền thống hợp nhất. Triết học Lục địa là một phát minh, hay, chính xác hơn, một dự phóng của giới học thuật Anh- Mỹ

 • Khẳng định hậu kiện: Định nghĩa và ví dụ

  Khẳng định hậu kiện: Định nghĩa và ví dụ

  16/09/2021 23:54

  PAUL ELSHER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Khẳng định hậu kiện là một hình thức lập luận ngụy biện trong đó việc đảo ngược một phán đoán điều kiện đúng (hay phán đoán "nếu-thì") được cho là ta sẽ có một phán đoán đúng.

 • Làm thế nào ứng phó với chủ nghĩa hư vô

  Làm thế nào ứng phó với chủ nghĩa hư vô

  16/09/2021 20:00

  SIMON CRITCHLEY | MAI SƠN dịch || Sự nhận thức về chủ nghĩa hư vô của Nietzsche phải được đặt trong bối cảnh nước Nga đã được nhắc đến trong Chương 2 liên quan đến Dostoevsky – điều mà ông gọi là “chủ nghĩa hư vô theo kiểu Petersburg”

 • Lập luận vòng vo: định nghĩa và ví dụ

  Lập luận vòng vo: định nghĩa và ví dụ

  15/09/2021 21:42

  PAUL ELSHER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Lập luận vòng vo (circular reasoning), hay luận cứ vòng vo, là một ngụy biện logic trong đó người ta cố gắng chứng minh điều gì đó bằng cách dùng một thứ logic vòng vo

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Quan niệm cơ-cấu trong các khoa-học nhân-văn (1)

  Quan niệm cơ-cấu trong các khoa-học nhân-văn (1)

  10/01/2022 22:58

  TRẦN THÁI ĐỈNH | Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu quan-niệm cơ-cấu trong khoa ngữ-học, đúng theo chiều hướng học-phái De Saussure, sau đó chúng ta sẽ thấy các nhà khoa-học nhân-văn mượn quan-niệm đó để đúc nên quan-niệm vê cơ-cấu cho khoa-học nhân-văn như thế nào.

 • Phong trào hiện tượng với xã hội học

  Phong trào hiện tượng với xã hội học

  19/12/2021 11:25

  LÊ TÔN NGHIÊM - HIỆN TƯỢNG LUẬN là một phong trào theo nghĩa khắt khe và chuyên môn hơn phong-trào theo Tâm phân học. Một cách vắn tắt, cách thức tư tưởng của Hiện-tượng luận đòi hỏi một kỹ-thuật hầu như hoàn toàn lý-thuyết, chứ không có tính thực-tiễn như Tâm-phân-học.

 • Albert Camus

  Albert Camus

  14/11/2021 21:03

  JEAN-PAUL SARTRE | Trần Thiện Đạo dịch và chú thích || ANH tiêu biểu trong thế kỷ này, và chống lại Lịch sử, cho con người hiện thời đang kế thừa truyền thống sâu rộng của các nhà văn đạo đức mà tác phẩm có lẽ cấu thành đặc tính độc đáo hơn hết

 • Thuyết Tân-Platon

  Thuyết Tân-Platon

  12/09/2021 11:20

  BRIAN DUIGNAN | NGUYỄN HUY CƯỜNG dịch || Thuyết Tân-Platon là tên gọi hiện đại cho một dạng thức của thuyết Platon do Plotinus phát triển vào thế kỷ thứ ba sau CN và được các môn đệ kế thừa hiệu chỉnh. Trường phái này đã trở nên thống trị

Thuật ngữ triết học

Bản tin triết học

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt