Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn

Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn

Tên sách CÙNG SUY NGHĨ VỀ NHỮNG Ý NIỆM LỚN

Tác giả: Mortimer J. Adler

Dịch giả: Phạm Viêm Phương & Mai Sơn

Nhà xuất bản: Nes Education & Hồng Đức

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 566

Đối tượng: Sinh viên ngành Triết học và những người yêu thích triết học
 • Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn
 • Những tìm sâu triết học
 • Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn
 • Tư duy biện luận dành cho sinh viên
 • Giới thiệu sách: Tiểu sử học - Những nguyên tắc thực hành
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Sự khác biệt giữa triết học và minh triết

  Sự khác biệt giữa triết học và minh triết

  30/03/2021 23:16

  SIMON CRITCHLEY | MAI SƠN dịch || Triết học là sự yêu mến minh triết. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang yêu mến minh triết, thì có thể nói triết học là đề tài nghiên cứu. Nhưng minh triết mà triết học truyền dạy là gì?

 • Về định nghĩa

  Về định nghĩa

  29/11/2020 14:36

  ÉMILE DURKHEIM (1857-1917) | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Định nghĩa là một mệnh đề cố gắng cho ta biết bản tính của sự vật xác định nào đó. Các thuật ngữ của mệnh đề này có thể hoán đổi vị trí cho nhau mà không cần phải thay đổi về lượng hay chất:

 • Ý niệm – Thuật ngữ - Phán đoán – Mệnh đề

  Ý niệm – Thuật ngữ - Phán đoán – Mệnh đề

  29/11/2020 02:04

  ÉMILE DURKHEIM (1857-1917) | Đinh Hồng Phúc dịch || Bất cứ chân lý nào cũng được biểu đạt bằng một phán đoán, và bất cứ phán đoán nào cũng được phát biểu ra bằng một mệnh đề. Phán đoán được tạo thành từ các ý niệm, mệnh đề được tạo thành từ các thuật ngữ.

 • Tư tưởng của Jürgen Habermas về tôn giáo

  Tư tưởng của Jürgen Habermas về tôn giáo

  14/04/2020 01:09

  NGUYỄN XUÂN NGHĨA || Có thể phân quan điểm của Habermas về tôn giáo phát triển qua các giai đoạn sau: Giai đoạn thứ nhất kể từ những công bố khoa học đầu tiên cho đến những năm đầu thập niên 1980. Trong bài viết Về căn tính xã hội

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Một ý niệm cơ bản của hiện tượng học Husserl: tính ý hướng

  Một ý niệm cơ bản của hiện tượng học Husserl: tính ý hướng

  25/02/2021 09:47

  JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || “Hắn nhìn như muốn xơi tái cô nàng”. Cách nói này và nhiều dấu hiệu khác cho thấy khá rõ ảo tưởng chung đối với thuyết duy thực và thuyết duy tâm: biết tức là ăn.

 • Khoa học Lôgic: Thuyết duy nghiệm

  Khoa học Lôgic: Thuyết duy nghiệm

  12/04/2020 21:23

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Thuyết duy nghiệm là kết quả đầu tiên của một nhu cầu kép: trước hết là nhu cầu về một nội dung cụ thể, đối lập lại với các lý thuyết trừu tượng của giác tính vốn không thể, tự chính mình

 • Khoa học Lôgíc: Khái niệm sơ bộ

  Khoa học Lôgíc: Khái niệm sơ bộ

  26/03/2020 14:53

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Đối với các khái niệm sơ bộ về triết học nói chung cũng như đối với mọi sự quy định được chứa đựng trong phần Khái niệm Sơ bộ này, điều có giá trị chung là: chúng đều là những sự quy định

 • Chú giải dẫn nhập: §1-18

  Chú giải dẫn nhập: §1-18

  25/03/2020 18:55

  BÙI VĂN NAM SƠN || Phần “Dẫn nhập” (§§1-18) đúc kết ở cao điểm là tiểu đoạn §18, do đó, chúng ta cần tập trung tìm hiểu tiểu đoạn then chốt này. Tiểu đoạn này giúp ta xác định vị trí của Khoa học Lôgíc trong tổng thể các “Khoa học triết học”

Thuật ngữ triết học

 • Triết học (Hy Lạp: φιλοσοφία; Latinh: philosophia; Pháp: la philosophie)

  Triết học (Hy Lạp: φιλοσοφία; Latinh: philosophia; Pháp: la philosophie)

  09/01/2021 15:13

  IVAN GOBRY | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Người nghĩ ra từ triết học, Diogène Laerce cho ta biết, là Pythagore. Ông xét thấy rằng không ai có thể tự cho mình là hiền minh cả, và sự minh triết là đặc quyền của thần linh. Vì thế, ông thích gọi mình là triết gia (philosophe)

 • TỒN TẠI (being)

  TỒN TẠI (being)

  16/03/2020 20:26

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Sartre thường dùng chữ ‘tồn tại’ với nghĩa là tồn-tại-tự-mình, tức cái đang là, cái về cơ bản là đang hiện hữu. Tuy nhiên, ông cũng gọi tồn tại của sự phủ định tồn tại bằng thuật ngữ ‘tồn-tại-cho-mình’.

 • Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism)

  Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism)

  15/03/2020 12:23

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || CHỦ NGHĨA HIỆN SINH (Existentialism) - Một phong trào trí tuệ của các nhà triết học, tâm lý học, tiểu thuyết, viết kịch, nghệ sĩ và nhà làm phim chủ yếu ở Lục địa Âu châu, phát triển mạnh mẽ trong các thế kỷ

 • Tính ý hướng (intentionality)

  Tính ý hướng (intentionality)

  12/03/2020 20:42

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Tính ý hướng (intentionality). Theo các nhà hiện tượng học như Brentano, Husserl và Sartre, tính ý hướng là đặc điểm xác định của ý thức. Ý thức là hư vô tự mình.

Bản tin triết học

 • Chúng ta là ai? Cuộc đại luận chiến của nước Mỹ

  Chúng ta là ai? Cuộc đại luận chiến của nước Mỹ

  21/02/2020 09:21

  MINH DUY lược thuật | Giống như nhiều cuốn sách trước đây, Chúng ta là ai? Cuộc đại luận chiến của nước Mỹ được hình thành và ra đời từ hoạt động giảng dạy của Huntington về vấn đề bản sắc Mỹ

 • Edgar Morin và triết học giáo dục

  Edgar Morin và triết học giáo dục

  18/02/2020 22:49

  PHẠM KHIÊM ÍCH | Sự nghiệp của Edgar Morin vô cùng to lớn, không thể trình bày trong một bài viết ngắn gọn. Trong khuôn khô bài viết này, tác giả chỉ đi vào một số khía cạnh đặc biệt nôi bật trong chân dung trí tuệ của Edgar Morin và từ đó làm rõ quan niệm của ông về triết học giáo dục.

 • Leibniz

  Leibniz

  18/02/2020 10:56

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Leibniz là một thiên tài toàn diện, thông thạo về mọi loại tri thức có thể nhận thức được và sáng tạo trong hầu hết mọi lĩnh vực. Trong địa hạt toán học, ông khám phá ra những phép tính vi phân;

 • Heidegger: Một cuộc bể dâu

  Heidegger: Một cuộc bể dâu

  13/02/2020 19:46

  TRẠC TUYỀN | Giao lưu tưởng tượng với Martin Heidegger | Buổi hôm nay dành để kể về quảng đời của Heidegger từ 1927 (năm ra đời tác phẩm bất hủ "Tồn tại và Thời gian"), đến 1929 với bài giảng nổi tiếng "Siêu hình học là gì?"/ "Was ist Metapysik?"

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt