Triết học tôn giáo

 • Thánh Bru-nô - Chiến dịch chống Phoi-ơ-bắc

  Thánh Bru-nô - Chiến dịch chống Phoi-ơ-bắc

  04/03/2018 23:57

  Thật đúng y hệt lý luận của Hê-ghen về sự tồn tại trước của những phạm trù có sức sáng tạo. Xét theo quan điểm đó thì hoàn toàn dễ hiểu rằng thánh Bru-nô đã phạm sai lầm khi coi những công thức triết học của những người duy vật chủ nghĩa về vật chất là hạt nhân hiện thực và nội dung của thế giới quan của họ.

 • Các tiền đề của Khái niệm về tôn giáo khải thị

  Các tiền đề của Khái niệm về tôn giáo khải thị

  04/03/2018 19:39

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Tinh thần của định mệnh đã trao tặng ta những tác phẩm nghệ thuật ấy là cái gì nhiều hơn là bản thân đời sống đạo đức đã được hiện thực hóa của quốc-gia-dân tộc nọ. Tinh thần của Định mệnh

 • Về tình yêu và sự tiếp xúc với các thế giới khác

  Về tình yêu và sự tiếp xúc với các thế giới khác

  21/02/2018 23:27

  Hãy yêu trẻ em, bởi vì trẻ em cũng không có tội lỗi, các em như thiên thần, các em sống để làm chúng ta cảm động, để làm cho trái tim chúng ta trở nên trong sạch và như một sự chỉ dẫn cho chúng ta.

 • Tôn giáo [trong hình thức] nghệ thuật

  Tôn giáo [trong hình thức] nghệ thuật

  06/02/2018 08:08

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Tôn giáo của Tinh thần đạo đức [đời sống xã hội cổ Hy Lạp] là việc nâng Tinh thần này lên trên [thế giới] hiện thực của nó và là sự quay trở về của Tinh thần

 • Tôn giáo tự nhiên

  Tôn giáo tự nhiên

  04/02/2018 13:33

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Những con quái vật trong hình thái, tiếng nói và việc làm trên đây đều tự tan rã và trở thành hình thái mang tính tinh thần:

 • Dẫn nhập: Về tôn giáo nói chung

  Dẫn nhập: Về tôn giáo nói chung

  19/01/2018 22:33

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Trong thế giới của [trật tự] đạo đức, ta lại gặp một hình thức tôn giáo, đó là tôn giáo về “thế giới bên kia” ở cõi âm. Đây là lòng tin vào đêm tối mù mịt, đáng sợ của Định mệnh và vào những oan hồn

 • Tiếng gọi từ ‘Thời Trục’

  Tiếng gọi từ ‘Thời Trục’

  01/11/2016 12:31

  Thời Trục – với sự hình thành bộ khung tư duy và tín ngưỡng cho toàn nhân loại như nguồn sữa mẹ nguyên sơ nhất, thanh sạch nhất – trước sau vẫn được xem là “thời đại và cấu trúc (để) quy chiếu và tham chiếu” (Referenz- Strukturzeit), để trên cơ sở đó, mở ra triển vọng về một cuộc đại đối thoại liên-văn hóa.

 • Ý niệm về Thiên Chúa

  Ý niệm về Thiên Chúa

  01/10/2016 10:54

  KARL JASPERS (1883-1969) | Lê Tôn Nghiêm dịch || Trong mọi suy tư triết lý, cuộc tìm khảo không đem lại một tri thức nào chắc chắn mà chỉ mở ra một không gian bao la ở đó mỗi con người phải tự định đoạt lối sống của mình. Nó mang lại bảo đảm

 • Bình luận về lời đối thoại trên núi thiêng

  Bình luận về lời đối thoại trên núi thiêng

  19/06/2016 20:29

  Người ta gọi là bài giảng trên Núi, cho dù chẳng có núi nào ở đây, truyền thống thường biểu hiện sự nhập định của người học trò bằng hình ảnh tượng trưng gắn với Núi Thiêng “Epi tés tou orous metabaseos”

 • Tổng luận thần học: Sự thật

  Tổng luận thần học: Sự thật

  15/06/2016 11:25

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch || “Câu hỏi 16: Sự thật”, trong Tổng luận thần học, Quyển 1, tập 1 || Vì sự tri thức thuộc cái gì thật, sau khi đã nghiên cứu về sự tri thức của Thiên Chúa, chúng ta tìm hiểu về sự thật.

 • Tổng luận thần học: Về ý tưởng

  Tổng luận thần học: Về ý tưởng

  13/05/2016 17:43

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Tất yếu phải có các ý tưởng; là hành động trong trí năng của Thiên Chúa. Vì từ ngữ ý tưởng (Idée) trong tiếng Hy-lạp dịch ra tiếng “Forma” trong La-ngữ. Do đó, tiếng ý tưởng được hiểu biết là các mô thể của các sự vật,

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  06/05/2016 18:18

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) || Lê Khắc Thành dịch || Ở nơi nào mà sự thờ cúng động vật đươc nâng lên đến tầm quan trọng của của một yếu tố văn hóa, một hiện tượng lịch sử của tôn giáo đáng được nhắc nhở đến, thì ở nơi đó nó có một cơ sở vị kỷ của con người

 • Lu-the với tư cách là thẩm phán trọng tài giữa Stơ-rau-xơ và Phoi-ơ-bắc

  Lu-the với tư cách là thẩm phán trọng tài giữa Stơ-rau-xơ và Phoi-ơ-bắc

  02/05/2016 12:25

  KARL MARX (1818-1883) | Và đối với các ngài thì không có con đường nào khác để dẫn đến chân lý và tự do, ngoài con đường đi qua suối lửa*. Phoi-ơ-bắc - đó là chốn luyện ngục của thời đại chúng ta.

 • Tổng luận thần học: Sự hiện hữu của Thiên Chúa

  Tổng luận thần học: Sự hiện hữu của Thiên Chúa

  02/12/2015 08:22

  THOMAS AQUINO (1225-1274)| Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. || Chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì quan hệ với yếu tính của Thiên Chúa, cái gì quan hệ với sự phân biệt Ba Ngôi; cái gì có quan hệ với sự phát sinh

 • Tổng luận thần học: Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  Tổng luận thần học: Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  23/11/2015 14:58

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. || Để đạt mục đích, chúng tôi, trong giới hạn nhất định, trước tiên nghiên cứu bản tính của môn học thánh; kế đó là đối tượng của môn học ấy. Vì thế, chúng ta sẽ tìm hiểu

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  28/10/2015 21:58

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) | LÊ KHẮC THÀNH dịch | Sự thờ cúng động vật. – Những hồi âm của sự sùng bái động vật trước đây. – Và ở đây cũng có cái tình cảm lệ thuộc: sự cảm tạ và sự sợ hãi. – Sự thờ cúng động vật là một hình thức đặc biệt của

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt