Triết học tôn giáo

 • Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới

  Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới

  10/01/2024 15:10

  Hòa thượng Thích Minh Châu | (Bài phát biểu tại Hội thảo: "Đạo Phật và sự lãnh đạo về hòa bình” tổ chức tại Ulan Bator, Mông Cổ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 1989) | Loài người đang tiến dần tới ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, một câu hỏi có tính

 • Câu hỏi 38. Tên của Đức Thánh Thần là Ân huệ

  Câu hỏi 38. Tên của Đức Thánh Thần là Ân huệ

  16/10/2023 20:23

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Không có tên thuộc ngôi vị nào thuộc về yếu tính Thiên Chúa. Nhưng yếu tính Thiên Chúa là Ân huệ

 • Câu hỏi 37. Tên của Đức Chúa Thánh Thần là Tình yêu

  Câu hỏi 37. Tên của Đức Chúa Thánh Thần là Tình yêu

  16/10/2023 13:48

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Thánh Augustinô minh chứng Đức Chúa Cha không khôn ngoan nhờ sự khôn ngoan được sinh sản

 • Câu hỏi 36. Ngôi vị của Đức Chúa Thánh Thần

  Câu hỏi 36. Ngôi vị của Đức Chúa Thánh Thần

  14/10/2023 20:21

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Bây giờ, chúng ta thảo luận những điều thuộc về Đức Chúa Thánh Thần là Đấng được gọi không

 • Câu hỏi 35. Hình ảnh

  Câu hỏi 35. Hình ảnh

  13/10/2023 22:47

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Thánh Augustinô nói : Thiên tính của Ba Ngôi thánh và hình ảnh

 • Câu hỏi 34. Ngôi vị của Đức Chúa con

  Câu hỏi 34. Ngôi vị của Đức Chúa con

  13/10/2023 22:27

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Chúng ta sắp nghiên cứu ngôi vị của Thiên Chúa Con. Ba tên được chỉ về cho Đức Chúa Con

 • Câu hỏi 33. Ngôi vị của Đức Chúa Cha

  Câu hỏi 33. Ngôi vị của Đức Chúa Cha

  13/10/2023 21:46

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Giờ đây, chúng ta nghiên cứu các ngôi vị cách cá biệt; và trước tiên, ngôi vị của Đức Chúa Cha

 • Câu hỏi 29. Các ngôi vị Thiên Chúa

  Câu hỏi 29. Các ngôi vị Thiên Chúa

  13/10/2023 18:25

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | “Ngôi Vị là bản thể cá thể có bản tính, có trí năng”. Mà lời định nghĩa này xem ra không chấp nhận được.

 • Câu hỏi 28. Các tương quan của Thiên Chúa

  Câu hỏi 28. Các tương quan của Thiên Chúa

  13/10/2023 10:52

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Các tương quan của Thiên Chúa sắp được nghiên cứu trong bốn điểm :

 • Câu hỏi 27. Sự phát xuất của các ngôi vị Thiên Chúa

  Câu hỏi 27. Sự phát xuất của các ngôi vị Thiên Chúa

  13/10/2023 10:42

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Đã nghiên cứu cái gì thuộc về đơn-nhất-tính của yếu tính Thiên Chúa, chúng ta còn nghiên cứu

 • Câu hỏi 26. Hạnh phúc của Thiên Chúa

  Câu hỏi 26. Hạnh phúc của Thiên Chúa

  12/10/2023 20:15

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Sau khi nghiên cứu tất cả những gì thuộc về đơn-nhất-tính của yếu tính Thiên Chúa, chúng ta

 • Câu hỏi 25. Năng lực của Thiên Chúa

  Câu hỏi 25. Năng lực của Thiên Chúa

  12/10/2023 19:13

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Triết gia minh chứng nếu năng lực của một sự vật hữu hình nào vô cùng, nó sẽ tạo nên sự chuyển động cách chớp nhoáng

 • Câu hỏi 24. Quyển sách hằng sống

  Câu hỏi 24. Quyển sách hằng sống

  12/10/2023 11:37

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Thánh Augustinô nói : “Quyển Sách Hằng Sống là một năng lực nào của Thiên Chúa, nhờ đó xảy ra

 • Câu hỏi 23. Sự tiền định

  Câu hỏi 23. Sự tiền định

  12/10/2023 07:29

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Sau khi nghiên cứu sự quan phòng của Thiên Chúa. chúng ta phải nghiên cứu sự tiền định

 • Câu hỏi 22. Sự quan phòng của Thiên Chúa

  Câu hỏi 22. Sự quan phòng của Thiên Chúa

  11/10/2023 07:45

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Chúng ta nghiên cứu tất cả cái gì tương quan với ý chí cách tuyệt đối, giờ đây

 • Câu hỏi 21. Về sự công bình và nhân từ của Thiên Chúa

  Câu hỏi 21. Về sự công bình và nhân từ của Thiên Chúa

  10/10/2023 15:00

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Có lời ghi chép : “Thiên Chúa công bình. Ngài đã yêu thương sự công bình”

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt