Triết học tôn giáo

 • Tổng luận thần học: Sự hiện hữu của Thiên Chúa

  Tổng luận thần học: Sự hiện hữu của Thiên Chúa

  02/12/2015 08:22

  THOMAS AQUINO (1225-1274)| Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. || Chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì quan hệ với yếu tính của Thiên Chúa, cái gì quan hệ với sự phân biệt Ba Ngôi; cái gì có quan hệ với sự phát sinh

 • Tổng luận thần học: Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  Tổng luận thần học: Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  23/11/2015 14:58

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. || Để đạt mục đích, chúng tôi, trong giới hạn nhất định, trước tiên nghiên cứu bản tính của môn học thánh; kế đó là đối tượng của môn học ấy. Vì thế, chúng ta sẽ tìm hiểu

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  28/10/2015 21:58

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) | LÊ KHẮC THÀNH dịch | Sự thờ cúng động vật. – Những hồi âm của sự sùng bái động vật trước đây. – Và ở đây cũng có cái tình cảm lệ thuộc: sự cảm tạ và sự sợ hãi. – Sự thờ cúng động vật là một hình thức đặc biệt của

 • Tín ngưỡng tôn giáo hậu thế tục: hướng đến một tôn giáo phục vụ con người

  Tín ngưỡng tôn giáo hậu thế tục: hướng đến một tôn giáo phục vụ con người

  20/07/2015 23:03

  Nếu tôn giáo có nghĩa là sự kết nối (hay sự tái kết nối) cuộc sống con người với thần thánh, và nếu cái sau (sự tái kết nối) không bao giờ có thể được dò xét, khai hóa hoặc thấu đáo hoàn toàn, thì tôn giáo phản ánh tâm linh con người tự thân nó cũng là một sự ngạc nhiên.

 • Tôn giáo, thuốc phiện của nhân dân và sự phản kháng chống lại khốn cùng thực tại

  Tôn giáo, thuốc phiện của nhân dân và sự phản kháng chống lại khốn cùng thực tại

  19/07/2015 13:54

  Sự khốn cùng của tôn giáo, một mặt là biểu hiện của sự khốn cùng hiện thực, và mặt khác là sự phản kháng chống lại sự khốn cùng hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim

 • Đạo và Đời

  Đạo và Đời

  13/07/2015 12:25

  Siêu việt hoá cái tự nhiên là biểu hiện của tôn giáo và cũng là biểu hiện tập trung của tôn giáo phương Tây. Thiên Đường chẳng gì khác hơn là trần gian được tô hồng, hay nói cách khác, là một thứ trần gian lộn ngược.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ năm

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ năm

  08/03/2015 17:53

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) | LÊ KHẮC THÀNH dịch || Ý thức về sự lệ thuộc và ý thức về cái hữu hạn. – Cái chết như là một cơ sở của tôn giáo: mộ phần và đền thờ. – Cơ sở tôn giáo và sự thực hành tôn giáo. – Tôn giáo tự nhiên: sự khác nhau giữa tôn giáo

 • Luận văn thi tốt nghiệp của Karx Marx về tôn giáo

  Luận văn thi tốt nghiệp của Karx Marx về tôn giáo

  05/01/2015 21:34

  Sự thống nhất với Chúa Christ đang tôn cao trong ý nghĩ thầm kín, an ủi trong đau khổ, làm yên lòng và trao trái tim đã mở ra trước tình yêu của con người cho tất cả những cái vĩ đại, cao thượng không phải vì hám danh, không phải vì khát vọng vươn tới niềm vinh quang, mà chỉ vì Chúa Christ.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ tư

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ tư

  27/12/2014 12:15

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) | LÊ KHẮC THÀNH dịch

 • Nho giáo với tư cách là một tôn giáo

  Nho giáo với tư cách là một tôn giáo

  24/12/2014 22:55

  Nếu Nho giáo chỉ là một tôn giáo cụ thể, vấn đề sẽ không có nhiều chỗ để suy xét. Nhưng nếu nhìn đó là một hình thức tôn giáo Đông Á, một cung cách tín ngưỡng, một xu hướng tâm linh, thì ảnh hưởng của Nho giáo chưa phải là đã hết.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ ba

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ ba

  12/12/2014 13:08

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) | LÊ KHẮC THÀNH dịch || “Thần học là nhân loại học: thần và bản chất con người. – Thuyết nhiều thần và thuyết một thần. – Những chủng loài và giống loài. – Khái niệm về loài. – “bản chất Kitô giáo”.

 • Bertrand Russell nói về tôn giáo

  Bertrand Russell nói về tôn giáo

  01/12/2014 22:47

  Về vấn đề Thượng Đế… người ta đã đưa ra nhiều lí lẽ để chứng tỏ rằng có Thượng Đế; hồi xưa tôi nghĩ mà bây giờ tôi vẫn còn nghi rằng tất cả những lí lẽ đó tuyệt nhiên không có giá trị gì cả.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ hai

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ hai

  03/11/2014 23:11

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) | LÊ KHẮC THÀNH dịch || Ta có thể quy sự khác nhau giữa triết học và tôn giáo lại ở chỗ: tôn giáo có tính chất cảm tính, thẩm mỹ, trong khi đó thì triết học là một cái gì đó có tính chất phi cảm tính, trừu tượng.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ nhất

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ nhất

  16/09/2014 20:48

  LUDWIG FEUERBACH (1804-1872) | LÊ KHẮC THÀNH dịch || Hoàn cảnh thời gian và cơ hội để phát biểu với những bài giảng. – Điều kiện sinh hoạt cá nhân. – Nghề viết lách và thực tiễn của nó. – Thái độ đối với các hệ thống chính quyền, tôn giáo và triết học.

 • Đối thoại giữa các tôn giáo và hòa bình trên thế giới

  Đối thoại giữa các tôn giáo và hòa bình trên thế giới

  14/09/2014 00:00

  Đôi khi có người lấy danh nghĩa tôn giáo nọ, hay dân tộc kia, mà bô bô lên tiếng đòi người ta đối thoại, nhưng kỳ thực lại chẳng có lấy một trong ba thái độ mà Hội nghị các tôn giáo đã đề nghị trên đây, cũng chẳng chịu tìm hiểu người khác, chẳng muốn dàn xếp hay cộng tác, như thế rõ ràng là thái độ khiêu khích...

 • Từ Hậu-hiện đại đến Hậu hậu-hiện đại trong tư tưởng tôn giáo

  Từ Hậu-hiện đại đến Hậu hậu-hiện đại trong tư tưởng tôn giáo

  10/04/2014 23:10

  Tôn giáo hậu-hiện đại và sự lý giải hậu-hiện đại về tôn giáo tăng cường viễn tượng và kích thước cá nhân, đề xướng một thứ thần học không giáo điều, hỗn dung nhiều đức tin từ các truyền thống tín ngưỡng khác nhau và thách thức quan niệm về các chân lý tuyệt đối và bất biến.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt