DANH MỤC TÁC GIẢ

F

FEGGION, Andrea Luisa Bucchile

FENNER, Davis E. W.

 

FEUERBACH, Ludwig (1804-1872)

 Nhà triết học và nhân học người Đức, được lưu danh với việc. việc phê phán đạo Kitô qua tác phẩm Bản chất của đạo Kitô / Das Wesen des Christentums (1841), gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nhà tư tưởng đi sau, trong đó có: Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Engels, Richard Wagner, và Friedrich Nietzsche.

Các tác phẩm của ông có tại: https://archive.org

FINE, Gary Alan

FLYNN, Thomas

FLIER A JA

FINKIELKRAUT, Alain

FOUCAULT, Michel (1926-1984)

FREUD, Sigmund (1859-1939)

 

FRÖHLICH, Thomas

Giáo sư, Khoa Trung Quốc học, Đại học Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Cộng hoà Liên bang Đức. Chuyên nghiên cứu về tư tưởng chính trị Trung Quốc, lịch sử các ý niệm và Trung Quốc, Đài Loan hiện đại. 

Thông tin tác giả: https://www.ikgf.fau.de

 

 

FUKUYAMA, Francis

Học giả, nhà tư tưởng về khoa học chính trị, kinh tế chính trị và quan hệ quốc tế người Mỹ.

Nổi danh với công trình Sự cáo chung của lịch sử và Con người cuối cùng / The End of History and the Last Man (1992)

Lần lượt kiêm nhiệm các vị trí trong cộng đồng học thuật: Giáo sư và Giám đốc chương trình Phát triển Quốc tế tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học John Hopkins; Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli (2010); Giám đốc Chương trình Thạc sĩ For Dorsey về Chính sách Quốc tế trường Đại học Standford (2019)

 

FURET, François

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt