Thuật ngữ chuyên biệt

Tính ý hướng (intentionality)

Thuật ngữ Jean-Paul Sartre:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÍNH Ý HƯỚNG

(Intentionality)

GARY COX

ĐINH HỒNG PHÚC dịch

 

Tính ý hướng (intentionality). Theo các nhà hiện tượng học như Brentano, HusserlSartre, tính ý hướng là đặc điểm xác định của ý thức. Ý thức là hư vô tự mình. Nó là mối quan hệ với thế giới nào chỉ hiện hữu trong chừng mực nó nhắm đến cái gì đó. Tri giác là tri giác cái gì đó, tin là tin cái gì đó, tưởng tượng là tưởng tượng ra cái gì đó, v.v. Sartre cho rằng ý thức là ý thức về __. Ông nuốn nói rằng ý thức bao giờ cũng chỉ là ý thức về bất cứ những hiện tượng nào mà nó nhắm đến, quan tâm đến hay hướng về và không bao giờ là cái gì nằm ngoài điều đó. Tính ý hướng của ý thức đôi khi được gọi là tính hướng về (aboutness) của ý thức, dù Sartre không nói như vậy. Các nhà hiện tượng học gọi tất cả các loại hiện tượng khác nhau được ý thức hướng đến là đối tượng ý hướng. Bất cứ thứ gì mà ý thức hướng đến là đối tượng ý hướng cho ý thức. Xem thêm Sự siêu việt của tự ngã.

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt